претходна
наредна
2401
ПЕРИЋ, Игор
        Bokeški gondolijer sa sedam mora : kako nekadašnji kapetan duge plovidbe Mihail Ognjenović neobičnim plovilom povezuje ljude / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17796 (5. jul 2015), str. 29.

656.61:929Огњеновић М.

COBISS.CG-ID 28586768

2402
СБУТЕГА, Бранко
        Luka Kotor mora nositi ime slavnoga kapetana Iva Visina : inicijativa: dr Branko Sbutega / razgovor vodio Slavko Mandić.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 117 (2015), str. 54-56.

656.6(047.53)

COBISS.CG-ID 28153872

2403
ТОМИЋ, Антун
        Pomorski kapetani Dobrote od XVIII-XX st. : nastavak / Antun Tomić. - Summary.

U: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. - ISSN 0454-4579. - God. 59-60, br. 1 (2011/2012), str. 365-374.

656.61:929(497.16 Котор)"17/19"

COBISS.CG-ID 27550224

2404
        HRONOLOGIJA izuzetne prošlosti : "Istorija bokeljskog pomorstva" Predraga V. Kovačevića predstavljena u Kotoru.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17898 (18. oktobar 2015), str. 12.

656.6(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 29158160


656.7 ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ


2405
ЗЕЧЕВИЋ, Ненад
        Koncernu Vijesti od državnog Montenegroerlajnza 206.275 eura : kako je nacionalna avio-kompanija poslovala u medijima / N. Zečević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17893 (13. oktobar 2015), str. 6-7.

656.71(497.16)

COBISS.CG-ID 29050128

2406
ПЕЈОВИЋ, Далиборка
        Kompanija smo svih građana Crne Gore = The company of all citizens of Montenegro : Daliborka Pejović, predsjednica Odbora direktora Montenegro Airlinesa. - Tekst na srp. i engl. jeziku.

У: Luxury inflight magazine. - ISSN 2336-9922. - Br. 3 (jesen 2014), str. 8-13.

656.71(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27485968

2407
ПЕЈОВИЋ, Далиборка
        Putnika sve više, dugova manje : intervju - Daliborka Pejović, predsjednica Odbora direktora Montenegro Airlinesa / [razgovarala] Mira Popović-Milović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17863 (14. septembar 2015), str. 4-5.

656.7(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28859152

2408
ПЕЈОВИЋ, Далиборка
        U životu bih odbila ulogu izdajnika : u ogledali Daliborka Pejović / Nada Đurđevac.

У: Magazin. - ISSN 2336-9833. - Br. 1 (3. mart 2014), str. 22-23.

656.7(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 26233104


656.8 ПТТ. ПОШТАНСКЕ МАРКЕ. ФИЛАТЕЛИЈА


2409
ЂУКАНОВИЋ, Благоје
        Filatelija - znanje, zabava, uživanje, sreća / Blagoje Đukanović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 8 (maj, 2014), str. 22.

656.835.91(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 27780368

2410
МАРТИНОВИЋ, Милан
        Za devet mjeseci isporučili 197.260 paketa : Milan Martinović, izvršni direktor Pošte Crne Gore / J. Rabrenović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17885 (6. oktobar 2015), str. 5.

656.8(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 28938000


657 РАЧУНОВОДСТВО. КЊИГОВОДСТВО


2411
АНДРИЋ, Мирко
        Metode obračuna transfernih cena u poreske svrhe / Mirko Andrić, Bojana Vuković. - Bibliografija: str.33. - Rezime.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 9-10 (2014), str. 21-33.

657.474

COBISS.CG-ID 26596112

2412
АНТИЋ, Иван
        Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i državne pomoći u skladu sa MRS 20 / Ivan Antić.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 7, br. 5-6 (2013), str. 20-34.

657.471.1

COBISS.CG-ID 26551312

2413
БОШКОВИЋ, Радојко
        Godišnji popis zaliha / Radojko Bošković.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 4 (2014), str. 58-63.

657.371

COBISS.CG-ID 26526480

2414
БОШКОВИЋ, Радојко
        MRS 2 - zalihe / Radojko Bošković.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 1 (2015), str. 89-97.

657.422.7

COBISS.CG-ID 27671568

2415
БОШКОВИЋ, Радојко
        Raspodjela dobiti i pokriće gubitaka u akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću / Radojko Bošković.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 2 (2014), str. 37-45.

657.44(497.16)

COBISS.CG-ID 26536464

2416
БОШКОВИЋ, Радојко
        Raspodjela dobiti u akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću / Radojko Bošković.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 2 (2015), str. 32-42.

657.447

COBISS.CG-ID 27674640

2417
БОШКОВИЋ, Радојко
        Revalorizacija rezerve kod nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine / Radojko Bošković.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 4 (2014), str. 50-57.

657.371

COBISS.CG-ID 26526224

2418
БОШКОВИЋ, Радојко
        Revalorizacione rezerve kod nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine / Radojko Bošković.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 7, br. 3-4 (2013), str. 36-42.

657.421.3

COBISS.CG-ID 26564624

2419
БОШКОВИЋ, Радојко
        Sastavljanje iskaza o tokovima gotovine / Radojko Bošković.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 1 (2015), str. 107-129.

657.422

COBISS.CG-ID 27672080

2420
БОШКОВИЋ, Радојко
        Statistički aneks / Radojko Bošković.

U: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 9, br. 1 (2015), str. 136-140.

657.41/.45

COBISS.CG-ID 27672592

2421
БУЛАТОВИЋ, Катарина
        MSFI 9 finansijski instrumenti - pregled : unaprjeđenje računovodstva = IFRS 9 financial Instruments overview : improving the accounting / Katarina Bulatović, Miroslava Gaćeša, Vuk Prvulović.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 7, br. 27 (2014), str. 54-61.

657:006.032

COBISS.CG-ID 26471952

2422
ВАСОВИЋ, Васо
        Decentralizovano upravljanje IPA fondovima i unutrašnja revizija u Crnoj Gori / Vaso Vasović. - Tabele.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 3/4 (2015), str. 99-106.

657.6(497.16)

COBISS.CG-ID 6729997

2423
ВАСОВИЋ, Васо
        Decentralizovano upravljanje IPA fondovima i unutrašnja revizija u Crnoj Gori / Vaso Vasović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 5/6 (2015), str. 72-84.

657.6(497.16)

COBISS.CG-ID 6805005

2424
ВАСОВИЋ, Васо
        Odnos između unutrašnje revizije i finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru / Vaso Vasović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - Br. 1-2 (2015), str. 82-94.

657.3

COBISS.CG-ID 27767056

2425
ВАСОВИЋ, Васо
        Pregled glavnih vrsta revizija u javnom sektoru / Vaso Vasović. - Tabele.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 3/4 (2015), str. 93-98.

657.631.8

COBISS.CG-ID 6729741

2426
ВАСОВИЋ, Васо
        Revizija usklađenosti - compliance audit u javnom sektoru / Vaso Vasović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 7, br. 5/6 (2015), str. 66-71.

657.6

COBISS.CG-ID 6804749

2427
ВАСОВИЋ, Васо
        Unutrašnja revizija u javnom sektoru u Crnoj Gori i izazovi u njenom daljem razvoju pristupanjem EU / Vaso Vasović. - Bilješke uz tekst.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 9-10 (2014), str. 65-73.

657.6(497.16)

COBISS.CG-ID 26602512

2428
        VIJESTI iz IFAC-a i IASB / prevela Dijana Jović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 3 (2014), str. 10-26.

657:006.032

COBISS.CG-ID 26533648

2429
        VIJESTI iz IFAC-a i IASB / prevela Dijana Jović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 4 (2014), str. 14-34.

657:006.032

COBISS.CG-ID 26525712

2430
ГОЛУБОВИЋ, Милена
        Poreska i računovodstvena praksa - pitanja i odgovori / Milena Golubović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - Br. 1-2 (2015), str. 107-109.

657
336.226

COBISS.CG-ID 27767824

претходна
наредна