претходна
наредна
2281
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        Препоруке из "добре пчеларске праксе" / Небојша Величковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 163 (јул, 2014), стр. 6-7.

638.141

COBISS.CG-ID 26861072

2282
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        Пчеле и биљке се међусобно допуњују : значај пчела у опрашивању биљака / Небојша Величковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 161 (maj 2014), str. 10-11.

638.19

COBISS.CG-ID 27640080

2283
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        Сигуран лијек још није пронађен : вароа - паразитска болест одраслих пчела / Небојша Величковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 163 (јул, 2014), стр. 10-11.

638.153

COBISS.CG-ID 26861584

2284
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        Скупа и захтјевна активност : селидба пчела / Небојша Величковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 162 (јун, 2014), стр. 14-15.

638.145.7

COBISS.CG-ID 26859536

2285
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        СМС вага : електроника у пчеларству / Небојша Величковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 162 (јун, 2014), стр. 21.

638.1

COBISS.CG-ID 26860560

2286
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        Старо саће опасност за здравље друштва : утицај старости саћа на квалитет пчела / Небојша Величковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 161 (maj 2014), str. 6-7.

638.124.4

COBISS.CG-ID 27639056

2287
ВУКОВИЋ, Наташа
        Organizacija izvanredna, izlagači zadovoljni : regionalna izložba meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme Pljevlja 2014. / Nataša Vuković.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 23.

638.1:061.4(497.16 Пљевља)"2014"

COBISS.CG-ID 26879504

2288
ДЕРЕТИЋ, Јадранко М.
        Med - čudotvorni proizvod prirode / Jadranko M. Deretić.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 168 (decembar 2014), str. 6-7.

638.16

COBISS.CG-ID 27499536

2289
ДУЈОВИЋ, Драган
        Платформа за сељење пчела : пчеларске иновације / Драган Дујовић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 160 (april 2014), str. 12.

638.124.5

COBISS.CG-ID 27636752

2290
ЗАЦЕПИНС, Алексејс
        Precision beekeeping (precision apiculture): research needs and status in Latvia / Aleksejs Zacepins, Valters Brusbardis. - Bibliografija: str. 140-141. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 61, issue. 1 (2015), str. 135-141.

638.1(474.3)

COBISS.CG-ID 27868432

2291
ИСИДОРОВИЋ, Милан
        Genetika matica iz Sutomora i Bijelog Polja : nauka i pčelarstvo / Milan Isidorović.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 161 (maj 2014), str. 18.

638.1:001(497.16:497.11)

COBISS.CG-ID 27664400

2292
ИСИДОРОВИЋ, Милан
        Dodavanje mladih matica / Milan Isidorović.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 162 (jun, 2014), str. 16-17.

638.145.6

COBISS.CG-ID 26859792

2293
КАЛИЋ, Фарук
        Zlato i srebro za pčelara Sadudina : na Međunarodnom sajmu meda u Tuzli rožajski pčelar dobio dvije nagrade / F. Kalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17895 (15. oktobar 2015), str. 13.

638.165:061.4(497.6)

COBISS.CG-ID 29082640

2294
КНЕЖЕВИЋ, Милорад
        Приноси од седам до двадесет килограма : ријеч, двије са пчеларима излагачима на Сајму меда у Подгорици / Милорад Кнежевић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 167 (новембар, 2014), стр. 26-27.

638.16(497.16)

COBISS.CG-ID 26889744

2295
КОПРИВИЦА, Благота
        Od petnaest do trista članova : iz istorije Društva pčelara Nikšića / Blagota Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 161 (maj 2014), str. 18.

638.1(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 27670800

2296
КОПРИВИЦА, Благота
        Pčelar svih klimatskih zona : susreti sa pivskim pčelarima / Blagota Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 27.

638.1(497.16)

COBISS.CG-ID 26880272

2297
КОПРИВИЦА, Весељко
        Vrcanje i skladištenje meda glavni poslovi : junski radovi u pčelinjaku / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 162 (jun, 2014), str. 6-7.

638.163

COBISS.CG-ID 26858768

2298
КОПРИВИЦА, Весељко
        Za medobranje pripremiti jaka društva : radovi na pčelinjaku u maju / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 161 (maj 2014), str. 2-4.

638.124.4

COBISS.CG-ID 27638288

2299
КОПРИВИЦА, Весељко
        Jubilarna promocija crnogorskih pčelara i domaćeg meda : podgorički dani meda / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 14-15.

638.1(497.16)

COBISS.CG-ID 26877968

2300
КОПРИВИЦА, Весељко
        Kolijevka pčelarskih rekordera, znalaca i prvaka : osam secenija prvog crnogorskog pčelarskog društva / V. Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 18-19.

638.1(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 26878480

2301
КОПРИВИЦА, Весељко
        Moguće je duplirati proizvodnju meda : Dani meda 2014. u Nikšiću / V. Koprivica, B. Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 20-21.

638.1:06.07(497.16)

COBISS.CG-ID 26878736

2302
КОПРИВИЦА, Весељко
        Od varoe do ograde : oktobarski radovi u uljaniku / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 6-9.

638.141

COBISS.CG-ID 26877200

2303
КОПРИВИЦА, Весељко
        Period intenzivnog razvoja društava : aprilski radovi u pčelinjaku / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 160 (april 2014), str. 4-7.

638.11

COBISS.CG-ID 27500304

2304
КОПРИВИЦА, Весељко
        Početak zimskog sna pčela : pčelinjak u novembru / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 167 (novembar, 2014), str. 4-6.

638.141

COBISS.CG-ID 26887440

2305
КОПРИВИЦА, Весељко
        Pčelari se u julu moraju izboriti sa varoom i pomoći pčelama da odgoje kvalitetne zimske pčele : radovi na pčelinjaku u julu / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 163 (jul, 2014), str. 2-5.

638.141

COBISS.CG-ID 26860816

2306
КОПРИВИЦА, Весељко
        Tiho zujanje znak da pčele dobro zimuju : decembarski radovi u pčelinjaku / Veseljko Koprivica.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 168 (decembar 2014), str. 2-3.

638.11

COBISS.CG-ID 27498768

2307
МАРКОВИЋ, Веско
        Razmjena iskustava sa mađarskim pčelarima : Udruženje pčelara Budve / Vesko Marković.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - God. 15, br. 166 (oktobar, 2014), str. 25.

638.1(497.16 Будва)

COBISS.CG-ID 26879760

2308
МАРКОВИЋ, Илија
        Успјешно настављена вишедеценијска традиција : "Дани меда" - Беране 2014 / Илија Марковић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 167 (новембар, 2014), стр. 20-21.

638.16:06.07(497.16 Беране)"2014"

COBISS.CG-ID 26889488

2309
МИЛОЈЕВИЋ, Момчило М.
        Све зависи од - пчелара : могући узроци слабљења и зимских губитака код пчелињих друштава / Момчило М. Милојевић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 167 (новембар, 2014), стр. 12-13.

638.124.2

COBISS.CG-ID 26888464

2310
НИКОЛИЋ, Бранко
        Гориво за димилицу : корисни савјети / Бранко Николић.

У: Пчеларство. - ISSN 1800-5411. - Год. 15, бр. 166 (октобар, 2014), стр. 12.

638.15-02/-099

COBISS.CG-ID 26877712

претходна
наредна