претходна
наредна
2161
ВУКЧЕВИЋ, Драган
        CE označavanje građevinskih proizvoda potrebe za postojanjem crnogorskih prijavljenih tijela / Dragan Vukčević.

U: Zbornik prezentacija / Okrugli sto Građevinski proizvodi, [Podgorica, jun 2013. god.]. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-9244-7-8. - Str. 45-52.

624.01:006.032(497.16)

COBISS.CG-ID 28224016

2162
ГВОЗДЕНОВИЋ, Данило
        Samo dva objekta u Crnoj Gori u skladu sa standardima : direktor Direktorata za građevinarstvo, Danilo Gvozdenović, o dostupnosti javnih objekata licima sa invaliditetom / [razgovarala] N. Kovačević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17954 (13. decembar 2015), str. 14.

624(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29643792

2163
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Četa neimara za Malu Varoš : kako se gradio Kolašin / Dražen Drašković.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 16 (oktobar 2015), str. 404.

624(497.16Колашин)(091)

COBISS.CG-ID 29849616

2164
ЈАНКОВИЋ, Ксенија
        Građevinski proizvodi u zakonskoj regulativi Srbije : uvođenje standarda EN 206-1 - uticaj ovog standarda na proizvođače betona / Ksenija Janković.

U: Zbornik prezentacija / Okrugli sto Građevinski proizvodi, [Podgorica, jun 2013. god.]. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-9244-7-8. - Str. 31-43.

624.01:006.032(497.11)

COBISS.CG-ID 28223760

2165
КНЕЖЕВИЋ, Милош
        Prvi jači zemljotres biće realan test za sve : dekan Građevinskog fakulteta prof. dr Miloš Knežević o jazu između zahtjevne struke i neplanske gradnje / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17687 (15. март 2015), str. 4-5.

624(047.53)

COBISS.CG-ID 28134928

2166
КОВАЧЕВИЋ, Нада
        Eurotokovima do evropskog tržišta : primjena EU standarda u crnogorskom građevinarstvu / N. Kovačević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17869 (20. septembar 2015), str. 4.

624:006(497.16)

COBISS.CG-ID 28917264

2167
НИКОЛИЋ, Ранко
        Akreditacija / Ranko Nikolić.

U: Zbornik prezentacija / Okrugli sto Građevinski proizvodi, [Podgorica, jun 2013. god.]. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-9244-7-8. - Str. 53-64.

624.01:006.032(497.16)

COBISS.CG-ID 28224272

2168
ПЕЈОВИЋ, Раденко
        "Bolonja" je unazadila univerzitetsko obrazovanje : riječ po riječ - profesor Građevinskog fakulteta, Radenko Pejović o reformi sistema studija / [razgovarao] Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17956 (15. decembar 2015), str. 6.

624:378(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29646864

2169
ПЕРОВИЋ, Миодраг
        Sistem standardizacije u Crnoj Gori : uloga Instituta za standardizaciju Crne Gore / Miodrag Perović.

U: Zbornik prezentacija / Okrugli sto Građevinski proizvodi, [Podgorica, jun 2013. god.]. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-9244-7-8. - Str. 65-78.

624.01:006.032(497.16)

COBISS.CG-ID 28224528

2170
РАДОВАНОВИЋ, Жељка
        Uvod u temu "Građevinski proizvodi" / Željka Radovanović.

U: Zbornik prezentacija / Okrugli sto Građevinski proizvodi, [Podgorica, jun 2013. god.]. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-9244-7-8. - Str. 7-13.

624.01:006.032(4)

COBISS.CG-ID 28223248

2171
СИНЂИЋ Гребовић, Радмила
        Građevinski proizvodi ISME/TK 009 : (usvajanje standarda iz oblasti građevinskih proizvoda. Plan rada Tehničkog komiteta za građevinske proizvode ISME/TK 009) / Radmila Sinđić Grebović.

U: Zbornik prezentacija / Okrugli sto Građevinski proizvodi, [Podgorica, jun 2013. god.]. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-9244-7-8. - Str. 79-89.

624.01:006.032(497.16)

COBISS.CG-ID 28224784

2172
СТАРЧЕВИЋ, Жељко
        Kamen i za pod glavu : obnavljanje tradicije suhozida / Željko Starčević.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 16 (oktobar 2015), str. 407.

624(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 29853968


625 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ ПУТЕВА


2173
БРАЈОВИЋ, Иван
        Auto-put crnogorski kapitalni projekat = National highway - Montenegro capital project : Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva. - Tekst na srp. i engl. jeziku.

У: Luxury inflight magazine. - ISSN 2336-9922. - Br. 4 (zima 2014), str. 10-16.

625.7/.8(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27487248

2174
КОНТИЋ, Жељка
        Sačuvati i valorizovati graditeljsko nasljeđe : istraživanje i obnova starih mostova u Herceg Novom / Ž. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17847 (28. avgust 2015), str. 18.

625.745.1(497.16 Херцег Нови)

COBISS.CG-ID 28858896

2175
        NA putevima Crne Gore : dobra strategija razvoja saobraćajne infrastrukture = On the roads Montenegro. - Tekst uporedo na engl. jeziku.

У: Luxury inflight magazine. - ISSN 2336-9922. - Br. 1 (2014), str. 73-77.

625.7/.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26261776

2176
ПРЕЛЕВИЋ, В.
        Šestorka umrežava Zapadni Balkan : direktorka Direktorata za državne puteve Angelina Živković o saobraćajnom povezivanju Crne Gore / V. Prelević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17753 (23. maj 2015), str. 4-5.

625.7/.8(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28519440

2177
ТОМИЋ, Радомир
        Procedure važne, cijene presudne : uskoro će biti poznato koje će kompanije rekonstruisati puteve Ulcinj-Krute i Obzovica-Brajići / Radomir Tomić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17895 (15. oktobar 2015), str. 13.

625.7/.8(497.16)

COBISS.CG-ID 29081616


626/627 ХИДРОТЕХНИКА


2178
ЂУРОВИЋ, Игор
        Združena estimacija dolaznog ugla i parametara polinomijalno-faznih signala primljenih antenskom rešetkom / Igor Đurović, Marko Simeunović, Slobodan Đukanović. - graf. prikazi. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstact: Joint estimation of direction of arrival and polynomial phase signal parameters in sensor arrays.

У: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. [41]-59.

627.712.44:621.396.67

COBISS.CG-ID 513576678

2179
ПАЈОВИЋ, Слобо
        Auto-put je pun pogodak za Luku : izvršni direktor Luke Bar, Slobo Pajović / [razgovarala] Mira Popović-Milović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17875 (26. septembar 2015), str. 4-5.

627.211(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29069328


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДА. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ. КЛИМАТИЗАЦИЈА. ТЕХНИКА РАСВЕТЕ


2180
ДАКОВИЋ, Весна
        Water or oil? / Vesna Daković.

U: Montenegro Business Outlook. - ISSN 1800-8623. - No. 51 (february, 2015), str. 10-11.

628.1.032(497.16)

COBISS.CG-ID 27714064

2181
        EVALUATION of polluting sources self-cleaning ability of water flow in relation to Landuse / Věra Hubačiková, Petra Oppeltová, Kateřina Zákoutská, Veronika Petráková. - Bibliografija: str.72. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, issue 4 (2014), str. 67-72.

628.191(437.32)

COBISS.CG-ID 27922192

2182
ЈЕВРИЋ, Горан
        Imamo odličnu, jeftinu vodu, ali je opštine neće : direktor Regionalng vodovoda Goran Jevrić o nestašicama vode na Primorju / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17822 (2. avgust 2015), str. 5.

628.1(1-3)(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 28590608

2183
ЈЕВРИЋ, Горан
        Tražili vodu, a sad je neće : direktor JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Goran Jevrić / Vaso Stanišić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17695 (23. mart 2015), str. 5.

628.1(1-3)(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28197392

2184
        OCCURANCE of selected pharmaceuticals in municipial wastewater from city of Novi Sad / S. Kovačević, M. V. Miloradov, A. Petković, J. Radonić, M. Sremački, D. Milovanović, M. Dimkić. - Bibliografija: str.85.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 84-85.

628.4.08(497.113 Нови Сад)

COBISS.CG-ID 28290320

2185
ПЕРИЋ, Игор
        Debela zarada od preprodaje vode : problem vodosnabdijevanja na Primorju najizraženiji u barskoj opštini / I. Perić. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17862 (13. septembar 2015), str. 4-5.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 28854288

2186
ПЕРИЋ, Игор
        Prerađujemo svega 10 odsto otpada : reciklaža između potreba, normi i mogućnosti / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17728 (26. april 2015), str. 4-5.

628.477.6(497.16)

COBISS.CG-ID 28750864

2187
        PERSISTENCE and dissipation behavior of dicamba and bentazon herbicides in water under labaratory conditions / S. Lazić, D. Šunjka, Na. Grahovac, Ne. Grahovac, V. Guzsvány. - Bibliografija: str.87.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 86-87.

628.4.08

COBISS.CG-ID 28290576


629 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА


2188
        BENZENE in motor vehicle exhaust / D. Adamović, M. Vojinović Miloradov, J. Dorić, J. Radonić, S. Adamović, N. Raspopović.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 81-82.

629.33:665.633

COBISS.CG-ID 28290064

2189
ЧОРАЛИЋ, Ловорка
        Bokelji i Paštrovići - gondolijeri u Mlecima (XV. - XVII. stoljeće) / Lovorka Čoralić. - Bilješke uz tekst. - Rezime.

U: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. - ISSN 0454-4579. - God. 59-60, br. 1 (2011/2012), str. 89-104.

629.522.4(=1.497.16)(450.341)"14/16"

COBISS.CG-ID 27546640


63 ПОЉОПРИВРЕДА


2190
ИВАНОВИЋ, Петар
        Otvara se 100 novih radnih mjesta u četiri fabrike : ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Petar Ivanović / [razgovarala] Mira Popović-Milović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17853 (3. septembar 2015), str. 4-5.

63(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28817680

претходна
наредна