претходна
наредна
1831
JAĆIMOVIĆ, Milojica
        On Regularization of one Quadratic Programming Problem With Approximate Initial Data / Milojica Jaćimović, Izedin Krnić, Oleg Obradović. - Bibliografija: str.70-71. - Abstract.

U: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. 61-71.

539.319

COBISS.CG-ID 26214416

1832
LUBARDA, Vlado A.
        Elastic response of curvilinearly anisotropic nonuniform sold or hollow disk, cylinder and sphere / Vlado A. Lubarda. - graf. prikazi. - References: str. 127-129. - Izvod: Elastičnost nehomogenog, krivolinijski anizotropnog diska, cilindra i kugle.

U: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. [107]-129.

539.319

COBISS.CG-ID 513577702


54 ХЕМИЈА


1833
ЖАБАР, Р.
        Photoilytic and photocatalytic degradation of 3, 5, 6-trichloro-2-pyridinol in Aqueous solution / R. Žabar, P. Trebše, M. Sarakha.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 67-68.

54-145.2

COBISS.CG-ID 28289040

1834
        MONITORING of ambient air in Novi Sad - levels of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes / Lj. Torović, S. Bobić, B. Mihajlović, S. Bijelović.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 71-72.

546.217(497.113 Нови Сад)

COBISS.CG-ID 28289296

1835
        RECONSTRUCTION of the Montenegro territory contamination with 239+240PU isotopes in 1994 / Nevenka M. Antović, Perko Vukotić, Nikola Svrkota, Sergey K. Andrukhovich. - graf. prikazi. - References: str. 168-169. - Izvod: Rekonstrukcija kontaminiranosti teritorije Crne Gore izotopima 239+240PU 1994. godine.

U: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. [159]-169.

544.541(497.16)"1994"

COBISS.CG-ID 513578470

1836
        The TRANSLOCATION ability of metals through organs of macrophytes / V.R. Kastratović, S. D. Krivokapić, M. R. Bigović, N. Z. Blagojević, D. D. Đurović. - Bibliografija: str. 78.

U: Book of Abstract / 14 th European Meeting on Envoronmental Chemistry, december 4-7 2013, Budva, Montenegro. - Podgorica : Chemical Society, 2013. - ISBN 978-9940-9059-1-0. - Str. 77-78.

543.632.495

COBISS.CG-ID 6258189


55 ГЕОЛОГИЈА. МЕТЕОРОЛОГИЈА. ХИДРОЛОГИЈА


1837
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав
        Potamološka problematika i neophodnost njene nastavne aktuelizacije u osnovnoj i srednjoj školi / Miroslav Doderović, Zdravko Ivanović. - Bibliografija: str. 177. - Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 1 (2015), str. 153-178.

556:371.3

COBISS.CG-ID 6650125

1838
ДРАГАШЕВИЋ, Тихомир
        Još u prvim bušotinama pronašli smo laku naftu : profesor dr Tihomir Dragašević, čovjek koji je rukovodio istraživanjima podmorja Crne Gore / [razgovarao] Draško Đuranović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17722 (20. april 2015), str. 5.

553.982(497.16)

COBISS.CG-ID 28725776

1839
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Jedinstven doživljaj podzemnog svijeta : Lipska pećina kod Cetinja uskoro će biti otvorena za posjetioce / J. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17766 (5. jun 2015), str. 12-13.

551.44(497.16)

COBISS.CG-ID 28301840

1840
ИЛИЋ, Радомир
        Uvodna riječ / Radomir Ilić.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 339-340.

551.44(497.16)

COBISS.CG-ID 27636240

1841
ЈАНКОВИЋ, Срђан
        Svi imaju ulogu u smanjenju rizika od zemljotresa : profesor na Građevinskom fakultetu u Podgorici, Srđan Janković o izazovima i značaju seizmičkog planiranja i projektovanja / [razgovarao] Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17715 (13. april 2015), str. 6-7.

550.34(047.53)

COBISS.CG-ID 28327696

1842
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Arheološki dragulj svjetskog značaja : putevi kontinuiteta: Završena proljećna kampanja istraživanja Crvene stijene / G. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17790 (29. jun 2015), str. 13.

551.44(497.16)

COBISS.CG-ID 28546832

1843
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Sve učestalije ekstremne situacije : mr Luka Mitrović o dramatičnim klimatskim promjenama / Gojko Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17680 (8. март 2015), str. 5.

551.583(497.16)

COBISS.CG-ID 28071440

1844
КОВАЧЕВИЋ, Нада
        Klimatske promjene utiču na podizanje nivoa mora : povećanje temperature ima negativne posljedice za Crnu Goru / N. Kovačević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17691 (19. mart 2015), стр. 8.

551.583(497.16)

COBISS.CG-ID 28156688

1845
        LOKALNOSTI u Crnoj Gori sa povećanim fonom zračenja / Perko Vukotić ...[et al.]. - graf. prikazi. - Bibliografija: str. 40. - Abstract: Localities in Montenegro with elevated radiation background.

У: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. [13]-40.

551.521(497.16)

COBISS.CG-ID 513576422

1846
ЛУЧИЋ, Дејан
        Teške posljedice neplanske gradnje : klizišta u Crnoj Gori: uzroci, posljedice i rješenja iz ugla stručnjaka / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17679 (7. март 2015), str. 7.

551.435.62(497.16)

COBISS.CG-ID 28057104

1847
ЉЕШЕВИЋ, Милутин
        Mesto i uloga morfogeneze u geomorfološkim istraživanjima / Milutin A. Lješević, Jelena Golijanin. - graf. prikazi. - Bibliografija: str. 223. - Abstract: The place and role of morphogenesis in geomorphological research.

У: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. [207]-223.

551.4.04

COBISS.CG-ID 513579238

1848
МАЏГАЉ, Жељко
        Novi život rođen u tami podzemlja : Željko Madžgalj / [razgovarala] Svetlana Peruničić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 33 (08.08.2014), str. 38-42.

551.44(047.53)

COBISS.CG-ID 26749712

1849
МИЦЕВ, Бранко
        Da li nam vrijeme diktira život? : o najčešćim metereopatskim reakcijama i njihovim posljedicama po naše zdravlje razgovarali smo sa Brankom Micevim, meteorologom HMZ Crne Gore / razgovarala Dijana Mihailović.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 67 (novembar, 2014), str. 84-86.

551.5(047.53)

COBISS.CG-ID 26836240

1850
ПЕРУНИЧИЋ, Светлана
        Prognoza nije dijagnoza : Dušan Pavićević / Svetlana Peruničić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 30 (27.06.2014), str. 46-47: fotogr.

551.5:929 Павићевић Д.

COBISS.CG-ID 26677776

1851
СТЕВАНОВИЋ, Зоран
        Voda sa izvorišta Bolje sestre je dragulj kakvog nema u Evropi : prof. dr Zoran Stevanović, šef Centra za hidrogeologiju karsta / [razgovarala] Nada Kovačević. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17704 (1. april 2015), str. 9.

556(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28096272

1852
        TREND temperaturnih ekstrema na Crnogorskom primorju / Dragan Burić, Vladan Ducić, Jelena Luković, Miroslav Doderović. - graf. prikazi. - Bibliografija: str. 183-185. - Abstract: Trend of temperature extremes in coastel region of Montenegro.

У: Гласник одјељења природних наука. - ISSN 0350-5464. - Knj. 20 (2014), str. [171]-185.

551.524(497.16)"19/20"

COBISS.CG-ID 513578726

1853
ХАЏИБРАХИМОВИЋ, Максут
        Zoganjsko jezero / Maksut Hadžibrahimović. - Bibliografija: str.66.

У: Putovanja. - ISSN 1450-7250.
God. 16, br. 71 (2014/2015), str. 100-103.
Br. 72 (2015), str. 59-66.

556.55(497.16)

COBISS.CG-ID 27442448

1854
        CALCULATION of sediment yield in the S1-1 watershed, shirindareh watershed, Iran / Morteza Behzadfar, Alberto Tazioli, Marija Vukelic-Shutoska, Ivan Simunic, Velibor Spalevic. - Bibliografija: str.214-216. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, issue 4 (2014), str. 207-216.

551.3.053:543.5(55)

COBISS.CG-ID 27933712

1855
        A COMPARISION of epm and wepp models for estimating soil erosion of marmeh watershed in the south Iran / Hassan Amini, Naser Honarjoo, Ahmad Jalaliyan, Mojtaba Khalilizadeh, Jila Baharlouie. - Bibliografija: str. 312-315. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 60, issue 4 (2014), str. 299-315.

551.3.053:543.5(55)

COBISS.CG-ID 27937296

1856
ШУНТИЋ, Игор
        Poštena ljepota Pošćenskih jezera = Fair beauty of lakes Pošćenje / Igor Šuntić. - Tekst na srp. i engl. jeziku.

У: Inflight. - ISSN 1800-5462. - Br. 39 (proljeće 2015), str. 30-33.

556.55(497.16)

COBISS.CG-ID 27478544


57 БИОЛОГИЈА. БИОЛОШКЕ НАУКЕ


1857
БУДИМИЋ Вуковић, Ванеса
        Кратак приказ биодиверзитета Буљарице као природног ресурса / Ванеса Будимић Вуковић. - Библиографија: стр.112. - Abstract.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 102-113: фотогр.

574(497.16 Буљарица)

COBISS.CG-ID 26484752

1858
ВУЧИНИЋ, Жељко
        Наш профа : запис о Раду Анђусу / Жељко Вучинић.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 158-168: фотогр.

57:929 Анђус Р.

COBISS.CG-ID 26491664

1859
МАНДИЋ, Славко
        Još dvije stanice za ispitivanje zaliva : saradnja Instituta za biologiju mora i ruske kompanije "Grupa Alijansa" / S. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17795 (4. jul 2015), str. 14.

574.5

COBISS.CG-ID 28581136


572 АНТРОПОЛОГИЈА


1860
        BODY Height and Its Estimation Utilizing Arm Span Measurements in Bosnian and Herzegovinian Adults / Stevo Popović, Duško Bjelica, Gabriela Doina Tanase, Rajko Milašinović. - Tabele. - Bibliografija: str. 34-36. - Abstract.

U: Montenegrin journal of sports science and medicine. - ISSN 1800-8755. - Vol. 4, no. 1 (2015), str. 29-36.

572.08-053.8(497.6)

COBISS.CG-ID 27720208

претходна
наредна