претходна
наредна
1621
МАЏГАЉ, Вања
        Projekat za unapređenje nastave engleskog jezika u Crnoj Gori 2015-2020. / Vanja Madžgalj.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 15 (2015), str. 26-27.

371.214:811.111(497.16)"2015/2020"

COBISS.CG-ID 28615440

1622
МИЋУНОВИЋ, Гордана
        Kolegijalna evaluacija nastavnog procesa : iskustva iz škola / Gordana Mićunović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 15 (2015), str. 19-22.

371.2(497.16)

COBISS.CG-ID 28614672

1623
ОГЊАНОВИЋ, Радован
        Obavezni izborni sadržaji u reformisanoj gimnaziji / Radovan Ognjanović, Svetislav Bakić, Zorica Kotri. - Bibliografija: str. 89-90. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 69-90: graf. prikazi.

371.214.19:373.5

COBISS.CG-ID 6279693

1624
ПАВЛОВ, Србислава
        Humanistički usmjeren kurikulum i savremena škola / Srbislava Pavlov. - Bibliografija: str. 142. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 135-143.

371.214

COBISS.CG-ID 6274317

1625
РАИЧЕВИЋ, Никола
        Odjeljenjski starješina i njegove funkcije / Nikola Raičević. - Bibliografija: str. 163-164. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 145-164.

371.213.1

COBISS.CG-ID 6274573

1626
ЦИЦМИЛ, Војин
        Nije inspekcija već podsticaj boljem učenju i rukovođenju / Vojin Cicmil. - Slika autora.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 23 (mart 2014.), str. 18.

371.26:371.3(497.16)

COBISS.CG-ID 26703120


371.3 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ПОСТУПЦИ. ОБЛИЦИ НАСТАВЕ


1627
БАЦКОВИЋ, Анђа
        Forum za nastavnike / nastavnice Građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja / Anđa Backović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 14 (jun-decembar, 2014), str. 14.

371.3

COBISS.CG-ID 27748624

1628
БЈЕЛИЦА, Душко
        Metodika treninga brzine / Duško Bjelica, Jovica Petković, Franja Fratrić. - Bibliografija: str. 166. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 163-166.

371.3:796.015.53

COBISS.CG-ID 6393357

1629
БОКАН, Драгица
        Primjena programa obuke ili: kako da zavolimo učenje? / Dragica Bokan.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 14 (jun-decembar, 2014), str. 9-10.

371.322.9

COBISS.CG-ID 27747856

1630
БУРЗАН, Татјана
        Fizičkom vaspitanju puna pažnja / Tatjana Burzan.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 14 (jun-decembar, 2014), str. 11-12.

371.3:796

COBISS.CG-ID 27748112

1631
ВЕШОВИЋ Ивановић, Александра
        PISA projekat - čitalačka pismenost : ocjenjivanje eseja u nastavi jezika i književnosti / Aleksandra Vešović Ivanović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 15 (2015), str. 18.

371.3:82(497.16)

COBISS.CG-ID 28614416

1632
ВУКМАНОВИЋ, Биљана
        Učenički portfolio - korak ka kontinuiranom praćenju postignuća učenika / Biljana Vukmanović.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 13 (januar-jun, 2014), str. 21-25.

371.3:811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 27747344

1633
ВУКОСЛАВОВИЋ, Љиљана
        Pisanje je proces : promovisan priručnik Zavoda za školstvo "Kako učenicima pomoći da stvaraju usmene i pismene umjetničke i neumjetničke tekstove" / Lj. Vukoslavović. - Fotograf.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 23 (mart 2014.), str. 9.

371.3:82(035)

COBISS.CG-ID 26609424

1634
ВУЛИЋ, Невенка
        Značaj škole u prirodi u mlađim razredima osnovne škole / Nevenka Vulić. - Bibliografija: str. 242. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 237-243.

371.3:379.83

COBISS.CG-ID 6283277

1635
DEMÌROĞLU, Nazmiye
        Percepcija Balkana u udžbenicima istorije za osnovne škole / Nazmiye Demìroğlu. - Bibliografija: str.15. - Sažetak.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61-62 (2014), str. 9-15.

371.3:94(075.2)

COBISS.CG-ID 27553552

1636
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав
        Glaciologija i neophodnost njene nastavne aktuelizacije u osnovnoj i srednjoj školi / Miroslav Doderović, Zdravko Ivanović. - Bibliografija: str.210-211. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 195-211.

371.3:551.32

COBISS.CG-ID 26465552

1637
        EFIKASNOST rješavanja različitih tipova zadataka kod učenika osnovnoškolskog uzrasta iz nastavne teme "Rastvori" / Tamara Hrin, Mirjana Segedinac, Dušica Milenković, Tanja Spasić. - Bibliografija: str. 119-120. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 4 (2014), str. 111-121.

371.3:54:373.3

COBISS.CG-ID 6477069

1638
ЗЛОКАЗОВА, Лариса
        Projektovano učenje stranog jezika / Larisa Zlokazova ; preveo s ruskog Slavko Šćepanović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 183-189.

371.3:81'243

COBISS.CG-ID 6275853

1639
ЈОВОВИЋ, Зоран
        Metodika nastave sociologije : (prof. dr Slavka Gvozdenović: "Metodika nastave sociologije") / Zoran Jovović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 207-209.

371.3:316(075.8)

COBISS.CG-ID 26458128

1640
КОРАЋ, Исидора
        Značaj i funkcija umjetnosti i njen odnos s vaspitanjem / Isidora Korać, Aleksandra Joksimović. - Bibliografija: str. 54-56. - Rezime ; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 47-56.

371.3:7

COBISS.CG-ID 6279181

1641
КУХИЊА, Асим
        Jedinstvo prirodne osnove i društvenog razvoja : terenski rad i ekskurzije u nastavi geografije - teorija i praksa / Asim Kuhinja. - Fotograf.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 10.

371.3:91

COBISS.CG-ID 26855440

1642
ЛЕКИЋ, Марија
        Primjer korišćenja softvera u nastavi matematike / Marija Lekić. - Ilustr. - Bibliografija: str. 151-152. - Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 1 (2015), str. 145-152.

371.3:51:004

COBISS.CG-ID 6649869

1643
ЛЕКОВИЋ, Лазо
        Kombinatorni zadaci u osnovnoj školi / Lazo Leković. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 144. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 133-145.

371.3:519.1:373.3

COBISS.CG-ID 6392589

1644
МАРИЋ, Анита
        Putokaz - priručnik za poteškoće u čitanju i pisanju / Anita Marić. - Fotograf.

У: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 13 (2014), str. 25-26.

371.3(497.16)

COBISS.CG-ID 26488592

1645
МАРОЈЕВИЋ, Јована
        Promovisanje interkulturalizma kroz jezike : (Evropski centar za moderne jezike - radionica "Evropski portfolio za obrazovanje vaspitača" Grac, 12-13. decembar, 2013.) / Jovana Marojević.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 197-199.

371.3

COBISS.CG-ID 6276877

1646
МИЛОШЕВИЋ, Радослав Атос
        Nastava orijentisana na učenje : prof. Lorin V. Anderson: "Nastava orijentisana na učenje - za nastavnike usmjerene na postignuća", Beograd, 2013. / Radoslav Milošević-Atos.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 193-196.

371.3(082)

COBISS.CG-ID 26457872

1647
МУСИЋ, Дарио
        Svečano obilježena 10. obljetnica hrvatske nastave u Crnoj Gori / Dario Musić.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 110 (lipanj, 2014), str. 3-7.

371.3(=163.42)(497.16)

COBISS.CG-ID 26813200

1648
        OBRADA sadržaja iz biologije u gimnaziji aktivnom nastavom / Zdravko Popović, Tomka Miljanović, Vera Županec, Tijana Pribićević. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 119-120. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 107-120.

371.3:57:373.5

COBISS.CG-ID 6391821

1649
ОРБОВИЋ, Нада
        Primjena MS Excel-a (tabelarna izračunavanja) u nastavi / Nada Orbović, Dragica Mijanović. - Bibliografija: str. 175. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 165-175: ilustr.

371.3:004.42MS EXCEL

COBISS.CG-ID 6274829

1650
ПЕТРОВИЋ, Марина
        Primjena ICT alata u nastavi fizike / Marina Petrović. - Bibliografija: str. 142. - Abstract.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 1 (2015), str. 127-143.

371.3:530.1:004

COBISS.CG-ID 6649613

претходна
наредна