претходна
наредна
1531
        МЕТОД разделения видеопотоков в задачах дистанционного обучения / А. Г. Кушниренко, А. В. Мальцев, М. В. Михайлюок, А. А. Прилипко, П. Ю. Тимохин, М. А. Торгашев. - Bibliografija: str.157. - Summary.

U: Matematika Crne Gore. - ISSN 0354-2238. - Vol. 32, knj. 32 (2015), стр. 149-157.

37:004.738.5

COBISS.CG-ID 28039952

1532
МИЛИЋ, Славица
        Uspjeh me motiviše : Slavica Milić radi u međunarodnoj školi Knightsbridge u Tivtu... / razgovarala Vesna Čađenović.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 67 (novembar, 2014), str. 101.

37(047.53)

COBISS.CG-ID 26836752

1533
МИЛОШЕВИЋ, Анђела
        Bergen, Norveška - Govor mržnje na internetu prevencija i pomoć djeci / Anđela Milošević.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 14 (jun-decembar, 2014), str. 24.

37:004.738.4:061.3

COBISS.CG-ID 27749648

1534
МИНОВ, Никола
        Obrazovanje hrišćana u Makedoniji krajem 19. i početkom 20. vijeka / Nikola Minov.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61-62 (2014), str. 189-200.

37(497.17)(091)"18/19"

COBISS.CG-ID 27557904

1535
МУЈОВИЋ, Исмет
        Matematika po notama harmonike : nesvakidašnji Rožajci - profesor Ćamil Agović / Ismet Mujović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 15 (maj, 2015), str. 382.

37:929 Аговић Ћ.

COBISS.CG-ID 27738384

1536
НИКИТОВИЋ, Јован
        Život ispunjen čašću : In memoriam: dr Radomir Raičković (1923-2014) / J. Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, 17650 (3. februar 2015), str. 18.

371:929 Раичковић Р.

COBISS.CG-ID 27717136

1537
ПЕЈОВИЋ, Здравко
        Stevan Đukanović (1930-2014) / Zdravko Pejović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 255-256.

37:929 Ђукановић С.

COBISS.CG-ID 26465808

1538
ПЕРУНИЧИЋ, Светлана
        Od profesorice do direktorice Zavoda za udžbenike : Zoja Bojanić Lalović / Svetlana Peruničić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 42 (12.12.2014), str. 46-48.

37:929 Бојанић Лаловић З.

COBISS.CG-ID 26784272

1539
ПОДГОРЕЦКИ, Јозеф
        Атрибуты социальной коммуникации в образовании / Józef Podgórecki. - Bibliografija: str.136. - Abstract.

U: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 7, br. 1 (2013), str. 125-136.

37:005

COBISS.CG-ID 27315216

1540
ПРУЛЕР, Франц Карл
        Civilni sektor da bude saradnik, a ne opozicija Vladi : predsjednik Upravnog odbora Erste fondacije Franc Karl Pruler / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17906 (26. oktobar 2015), str. 8-9.

37:336(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29370128

1541
РАДОМАН, Александар
        Udžbenici Jova Ljepave u crnogorskoj prosvjetnoj istoriji / Aleksandar Radoman. - Bibliografija: str. 210. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 4 (2014), str. 199-211.

37:929 Љепава Ј.
37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 6478605

1542
РАДОМАН, Драгана
        Sjedinjene Američke Države - Istraživanje pristupačnosti i ravnopravnosti u društvenom i obrazovnom sistemu SAD / Dragana Radoman.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 14 (jun-decembar, 2014), str. 26-28.

37(73)

COBISS.CG-ID 27750160

1543
РАИЧЕВИЋ, Никола
        Sačuvati vrijednosti prirode za opšte dobro društva i budućih generacija : projekat: Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu 2009-2013 / Nikola Raičević.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 23 (mart 2014.), str. 19.

37:502.131.1(497.16)"2009/2013"

COBISS.CG-ID 26704912

1544
        RIJEČ Dragana Radulovića, predśednika Matice crnogorske na komemoraciji povodom smrti Veselina Age Simovića u Crnogorskom domu u Zagrebu.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 546.

37:929 Симовић В. А.

COBISS.CG-ID 27646992

1545
САХЛБЕРГ, Паси
        Oprez kod preuzimanja obrazovnih ideja iz drugih sistema / Pasi Sahlberg ; prevela Danijela Đilas.

U: Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. - ISSN 1800-833X. - Br. 15 (2015), str. 33-34.

37(480)

COBISS.CG-ID 28615952

1546
СЕКУЛОВИЋ, Горан
        Knjiga sa dušom : (Rexhep Lleshi: "Moja istina 1946-2012", autorsko izdanje, Ulcinj, 2014) / Goran Sekulović.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 27 (septembar 2014), str. 35.

37:929

COBISS.CG-ID 27961360

1547
СКЕНДЕРОВИЋ, Ибро
        Veliki čovjek i ljubitelj prirode : doc. dr Esko Kalač : (1962-2013) / Ibro Skenderović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 203-204.

37:929 Калач Е.

COBISS.CG-ID 6406157

1548
СКЕНДЕРОВИЋ, Исат
        Prijatelj se nikada zaboraviti ne smije : žrtva crnogorske policijske akcije "Lim" (1994): 20 godina od smrti prosvjetnog radnika Fadila Osmanovića, potpredsjednika SDA Trpezi (Berane) / Isat Skenderović.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 46 (septembar-oktobar, 2014), str. 43.

37:929 Османовић Ф.

COBISS.CG-ID 28033296

1549
ЦРНИЋ, Сања
        Mario Dido Marić (19.4.1942.-29.8.1999.) : znameniti Hrvati u Herceg Novome / Sanja Crnić.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 109 (svibanj, 2014), str. 53-55: fotogr.

37:929 Марић М. Д.

COBISS.CG-ID 26809360

1550
ШИЈАКОВИЋ, Богољуб
        Јелена Кончаревић (1942-2013) / Богољуб Шијаковић.

У: Luča. - ISSN 0352-4973. - Год. 27, бр. 1-2 (2013), стр. 119.

37:929 Кончаревић Ј.

COBISS.CG-ID 26441744

1551
ШПАДИЈЕР, Марко
        Stanko Roganović (1931-2014) / Marko Špadijer.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 551-552.

37:929 Рогановић С.

COBISS.CG-ID 27647760

1552
ШЋЕПАНОВИЋ, Славко
        Dragocjeno glasilo prosvjetnih radnika : šezdeset pet godina "Prosvjetnog rada" iz ugla stalnog saradnika i više puta člana Redakcije i Izdavačkog savjeta / Slavko Šćepanović. - Fotograf.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 20/21 (decembar 2013 - januar 2014), str. 13.

37:070(497.16)

COBISS.CG-ID 27874320


37.01 ОСНОВИ ОБРАЗОВАЊА, ТЕОРИЈА. ПЕДАГОГИЈА


1553
ГВОЗДЕНОВИЋ, Славка
        Vaspitanje kao način života : Prof. dr Rade Delibašić: "Pedagogija po narodu u Crnoj Gori", Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012, str. 346. / Slavka Gvozdenović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 4 (2014), str. 241-244.

37.013(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 6479373

1554
ЛЕКИЋ, Вјера
        Psihološke škole, psihološke orijentacije i psihološki modeli / Vjera Lekić. - Bibliografija: str. 107-108. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 4 (2014), str. 97-108.

37.013.77:159.9

COBISS.CG-ID 6476813

1555
МАРОЈЕВИЋ, Јована
        O kritičkoj pedagogiji Anrija Žirua / Jovana Marojević. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 34-35. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 17-35.

37.013:929 Жиру, А.

COBISS.CG-ID 6278669

1556
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Vaspitanje u pauzi čatovanja : kriza savremene porodice: sociološkinja dr Tatjana Vujović / R. Uskoković-Ivanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17681 (9. март 2015), str. 9.

37.01-053.2

COBISS.CG-ID 28081424


37.014 ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАЊА


1557
ВУКОСЛАВОВИЋ, Љиљана
        Priznanje za urađeno i podstrek za ono što slijedi : u Podgorici održan okrugli sto "Obrazovanje i kultura na putu prema EU" / Lj. Vukoslavović.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 2.

37.014.3(497.16)

COBISS.CG-ID 26851344

1558
ВУКОСЛАВОВИЋ, Љиљана
        Razvijati otvoreni sistem obrazovanja : u Podgorici održana Međunarodna konferencija o okviru kvalifikacija kao sredstvu politike za cjeloživotno učenje / Lj. Vukoslavović.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 4.

37.014.3(497.16)

COBISS.CG-ID 26853648

1559
КУКА, Мирослав
        Структуралне промјене образовања у функцији дефинисања знања, умијења, ставова и вриједности / Мирослав Кука, Јове Талевски. - Библиографија: стр. 176-177. - Резиме.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Год. 39, бр. 4 (2014), стр. 171-178.

37.014.3(497.11)

COBISS.CG-ID 6478093

1560
УВАЛИН, Владимир
        Аналфабатски течајеви у Врбасу (1946-1949) : ваншколско описмењавање / Владимир Увалин.

U: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 12, бр. 21 (2015), стр. 74-77.

37.014.22(497.11 Врбас)"1946/1949"

COBISS.CG-ID 27695120

претходна
наредна