претходна
наредна
1231
ПЕРОВИЋ, Драган Боби
        "Amarildo" sa Pilane : prof. dr Blagota Baćo Mitrić, kao dječak, bio je izrazito dobar fudbaler, ali i šahista / Dragan Bobi Perović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 13 (novembar, 2014), str. 14-15.

34:929 Митрић Б.

COBISS.CG-ID 27791888

1232
РАДОВИЋ, Александар
        Прилог историји правног система Паштровића / Александар Радовић, Душан Медин.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 645-646.

34(497.16 Паштровићи)(091)"14/18"

COBISS.CG-ID 26521616

1233
РАШОВИЋ, Зоран П., 1959-
        Богишић и правна култура / Зоран П. Рашовић. - Bilješke uz tekst. - Bibliografske napomene uz tekst. - Summary.

U: Гласник Oдјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Knj. 22 (2014), str. [31]-78.

34:929 Богишић В.

COBISS.CG-ID 513680102

1234
РАШОВИЋ, Зоран П., 1959-
        Omaž Valtazaru Bogišiću : povodom 125 godina Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru / Zoran P. Rašović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 181-196.

34:929 Богишић В.

COBISS.CG-ID 27625232

1235
СЕЛХАНОВИЋ, Јадранка
        Dokumenta o isljeđivanju dr Iva Jovićevića (1944) / Jadranka Selhanović.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7/8 (2014), str. 133-146.

34:929 Јовићевић И.
94(497.16)"1944"

COBISS.CG-ID 27275024

1236
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Široko otvorene mogućnosti za istorijska poređenja : Međunarodna konferencija "Uloga prava u eri globalizacije" održana na Univerzitetu Donja Gorica / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17694 (22. mart 2015), str. 14.

34:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 28182800

1237
СТАВА, Георг
        Ima napretka, ali je put do EU dug : predsjednik Komisije za efikasnost pravosuđa SE Georg Stava / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, 17650 (3. februar 2015), str. 6.

34.038(047.53)

COBISS.CG-ID 27706640

1238
ШЋЕКИЋ, Чедо
        Какви преци, такви и потомци : сјећање / Чедо Шћекић.

U: Гласник. - ISSN 1800-6736. - Бр. 38 (јун, 2015), стр. 52.

34:929 Митровић Р.

COBISS.CG-ID 27844624


340 ПРАВО УОПШТЕ. ПРАВНИ МЕТОДИ И ПОМОЋНЕ НАУКЕ


1239
МАЧИЋ, Љубо
        Грбаљски збор - Банкада / Љубо Мачић. - Summary.

У: Бока. - ISSN 0350-7769. - Бр. 34 (2014), стр. 163-180: илустр.

340.141(497.16 Грбаљ)"14/18"

COBISS.CG-ID 26299152


340.12 ПРАВЦИ У ТЕОРИЈИ ПРАВА. ПРАВНЕ ШКОЛЕ И ДОКТРИНЕ. ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА. ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА


1240
DOKIĆ, Marko
        Austin's theory of law = Ostinova teorija prava / Marko Dokić. - Bibliografija: str. 243. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 237-243.

340.12

COBISS.CG-ID 512605928


340.6 ПОМОЋНЕ ПРАВНЕ НАУКЕ. СУДСКА МЕДИЦИНА. СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА


1241
ЧУКИЋ, Драгана
        Sudskomedicinska ekspertiza tri neobična slučaja samoubistva u Crnoj Gori / Dragana Čukić, Nemanja Radojević. - Ilustr. - Bibliografija: str. 102. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 97-102.

340.6:343.614(497.16)

COBISS.CG-ID 6435853


341 МЕЂУНАРОДНО ПРАВО


1242
БОУЧЕК, Вилим
        Црногорско међународно приватно право у процесу еуропеизације / Вилим Боучек. - Библиографске напомене уз текст. - Summary.

У: Гласник Oдјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Књ. 22 (2014), стр. [157]-167.

341(497.16)

COBISS.CG-ID 513681638

1243
ВУКАДИНОВИЋ, Радован
        Bijela kuća još nije dala zeleno svijetlo za proširenje Alijanse : dr Radovan Vukadinović, profesor međunarodnog prava u Zagrebu / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17735 (4. maj 2015), str. 2-3.

341(047.53)

COBISS.CG-ID 28292368

1244
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Moramo razumno da štitimo ono što je svjetska baština : sedamdeset godina organizacije Unesko obilježeno na Cetinju / J. Đukanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17928 (17. novembar 2015), str. 21.

341.16(497.16)

COBISS.CG-ID 29499920

1245
МАРКОВИЋ, Саво
        Christoph Theodor von Antivari : austrijski diplomat na švedskom dvoru / Savo Marković.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 119 (2015), str. 34-37.

341.462.1:929 Антивари К. Т.

COBISS.CG-ID 28164880

1246
ЧРНЧЕЦ, Дамир
        Ukrajina dokaz da je neutralnost promašen koncept : dr Damir Črnčec, profesor za međunarodnu i nacionalnu bezbijednost i savjetnik u Vladu / Nenad Zečević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17747 (16. maj 2015), str. 2-3.

341(497.16)

COBISS.CG-ID 28428304


341.2 СУБЈЕКТИ И ОБЈЕКТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ


1247
ЂУРОВИЋ, Јелена
        Poslije raspada Juge vratila sam se otadžbini : Jelena Đurović, spisateljica i potpresjednica Jevrejske zajednice Crne Gore / razgovarao Dragan Banjac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17782 (21. jun 2015), str. 8.

341.231.14(=924)(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28400400

1248
ЛАЗИЋ, Светлана
        Konvencija o pravima djeteta u svijetlu međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira i djelovanja / Svetlana Lazić. - Bibliografija: str. 127-128. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 117-128.

341.231.14-053.2

COBISS.CG-ID 6280717

1249
ПЕРОВИЋ, Радмила
        Rade u kraljevskom društvu : naša dijaspora - London / Radmila Perović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 16 (oktobar 2015), str. 403.

341.215.4-054.72(497.16:410)

COBISS.CG-ID 29848848

1250
РАИЧЕВИЋ, Зоран В.
        Vojislav Rašović (1937-2014) / Zoran V. Raičević.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 549-550.

341.215.4-054.72:929 Рашовић В.

COBISS.CG-ID 27647504

1251
ФИЛИПОВИЋ, Мухамед
        Inicijativa za "povratak" Sutorine štetna za BiH : prof. dr Muhamed Filipović, član Akademije nauka BiH i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti / Zoran Darmanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17691 (19. mart 2015), стр. 2.

341.222(497.6)(047.53)

COBISS.CG-ID 28153104


341.3 РАТНО ПРАВО. ХУМАНИТАРНО ПРАВО


1252
ТРИПОВИЋ, Тања
        Nastanak i razvoj međunarodnog humanitarnog prava - kratak osvrt / Tanja Tripović. - Bibliografija: str.56. - Summary.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 47-56.

341.33(091)

COBISS.CG-ID 27662864

1253
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
        Imuniteti od jurisdikcije = Immunities of jurisdiction / Filip Turčinović. - Bibliografija: str. 236. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 227-236.

341.73

COBISS.CG-ID 512605672


341.4 МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО


1254
ЛАВИЋ, Сенадин
        Srebrenica dvadeset godina poslije : Sarajevo, 28. juna 2015. - izlaganje na Krugu 99 / Senadin Lavić.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 49 (jul, 2015), str. 12-13.

341.485(497.6)"1995"

COBISS.CG-ID 28010256


341.7/.8 ДИПЛОМАТСКО ПРАВО. КОНЗУЛАРНО ПРАВО


1255
БРАУН, Су Кеј
        Crnogorci su srdačni i gostoljubivi, a zemlja zadivljujuća : Su Kej Braun, ambasadorka SAD u Crnoj Gori / razgovarala Dragana Đurić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 45 (23. januar 2015), str. 14-18.

341.71(047.53)

COBISS.CG-ID 27465232

1256
БРИМО, Вероника
        Crna Gora mora da nastavi sa reformama : ambasadorka Francuske u Crnoj Gori Veronik Brimo / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17687 (15. март 2015), str. 2-3.

341.71(047.53)

COBISS.CG-ID 28128784

1257
ВУКОВИЋ, Дејан
        Sa bojnog polja u multilateralu : iz istorije crnogorske diplomatije / Dejan Vuković.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 15 (maj, 2015), str. 364.

341.7/.8(497.16)

COBISS.CG-ID 27733008

1258
ВУКЧЕВИЋ, Младен
        Sudovi ne smiju biti podstanari : predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17899 (19. oktobar 2015), str. 5.

341.71(047.53)

COBISS.CG-ID 29169168

1259
ГАСПАРИЧ, Владимир
        Faktor stabilnosti u regiji = Factor of stability in the region : Vladimir Gasparič, ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori. - Tekst na srp. i engl. jeziku.

У: Luxury inflight magazine. - ISSN 2336-9922. - Br. 4 (zima 2014), str. 35-39.

341.71(047.53)

COBISS.CG-ID 27488528

1260
КОСИК, Виктор И.
        Балканы, В. Н. Штрандман и первая мировая война / Виктор И. Косик. - Bilješke uz tekst. - Summary.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 12, бр. 3-4 (2014), стр. 81-90.

341.7/.8(497)

COBISS.CG-ID 27531024

претходна
наредна