претходна
наредна
1021
БОШКОВИЋ, Татјана
        Pravo na ostvarivanje poreskih oslobođenja za pravna i fizička lica za otpočinjanje obavljanja djelatnosti u nedovoljno razvijenim opštinama / Tatjana Bošković.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 5-6 (2014), str. 45-51.

336.22(497.16)

COBISS.CG-ID 26575376

1022
БОШКОВИЋ, Татјана
        Primjena nove uredbe o poreskoj registar kasi / Tatjana Bošković. - Objavljeno i u "Računovodstvo i revizija" (br.9-10, 2014, str.49-59).

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 5, br. 2 (2014), str. 20-31.

336.225.673(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26595088

1023
БОШКОВИЋ, Татјана
        Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Azerbejdžana / Tatjana Bošković. - Tekst objavljen i u "Računovodstvo i revizija" (br.5-6, 2014, str.52-84).

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 2 (2014), str. 46-51.

336.22(497.16:555)

COBISS.CG-ID 26536720

1024
БОШКОВИЋ, Татјана
        Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata / Tatjana Bošković.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 3 (2014), str. 50-58.

336.221(497.16:536.2)

COBISS.CG-ID 26534416

1025
БОШКОВИЋ, Татјана
        Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Crnoj Gori / Tatjana Bošković.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 2, br. 1 (2011), str. 48-54.

336.227.1(497.16)

COBISS.CG-ID 26583568

1026
БРАЈОВИЋ, Драгана
        Porez na nepokretnosti - utvrđivanje na teritoriji glavnog grada Podgorica / Dragana Brajović. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 11-12 (2014), str. 10-15.

336.226.212(497.16 Подгорица)

COBISS.CG-ID 27669264

1027
БРАЈОВИЋ, Драгана
        Prirez porezu na dohodak fizičkih lica / Dragana Brajović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - Br. 1-2 (2015), str. 121-124.

336.226.11

COBISS.CG-ID 27768848

1028
БРАЈОВИЋ, Нада
        BRIKS razvojna banka : protivteža ili alternativa MMF-u i Svjetskoj banci = BRICS development bank : counterbalance or alternative to IMF and World bank / Nada Brajović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 29 (2015), str. 38-43.

336.711

COBISS.CG-ID 27654672

1029
ВЛАХОВИЋ, Ана
        Loši krediti pali na 373 miliona, a kamate za 1,52 odsto : gost Pobjede: Ana Vlahović, šefica Radne grupe za poglavlje 9 - Finansijske usluge / [razgovarala] Mira Popović Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17816 (27. jul 2015), str. 4-5.

336(047.5)

COBISS.CG-ID 28894736

1030
ВУЈОШЕВИЋ, Драган
        Akcizni sistem Crne Gore / Dragan Vujošević.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 7-8 (2014), str. 45-52.

336.221(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26567952

1031
ВУКОТИЋ, Вукота
        Akcije crnogorskih banaka, novčanih zavoda i privrednih društava (1863-1946) : izložba dokumenata / Vukota Vukotić.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 250-252.

336.71:061.4(497.16)"1863/1946"

COBISS.CG-ID 27595280

1032
ВУКЧЕВИЋ, Зоран
        Krediti bez kamate za nezaposlene sa fakultetom : izvršni direktor Investiciono-razvojnog fonda, Zoran Vukčević / [razgovarala] Mira Popović-Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17962 (21. decembar 2015), str. 4-5.

336(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29667088

1033
ВУЧИНИЋ, Милена
        Financial stability - comparative analysis : Montenegro, Serbia and the Netherlands / Milena Vučinić. - Bibliografija: str. 92-93. - Abstract.

U: Journal of Central Banking Theory and Practice. - ISSN 1800-9581. - Vol. 4, no. 1 (2015), str. 63-93.

336.055(497.16)
336.055(497.11:492)

COBISS.CG-ID 6646029

1034
ГАЈЕВИЋ, Стеван
        S vremena na vrijeme ostavi trag : srebro kao investicija = It Occasionally Leaves a Trail : silver as an investment / Stevan Gajević.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 7, br. 28 (2014), str. 94-103.

336.741.237(091)

COBISS.CG-ID 27652880

1035
ГАЋЕША, Радмила
        Prednosti i specifičnosti : sindicirani krediti = Advantages and Specificities : syndicated loans / Radmila Gaćeša.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 7, br. 28 (2014), str. 40-55.

336.77.067

COBISS.CG-ID 27651088

1036
DAKIĆ, Milojica
        Global Financial Crisis - Policy Response / Milojica Dakić. - Bibliografija: str.26. - Abstract.

U: Journal of Central Banking Theory and Practice. - ISSN 1800-9581. - Vol. 3, no. 1 (2014), str. 9-26.

336:338.124.4

COBISS.CG-ID 26253584

1037
ДАКИЋ, Милојица
        Pet banaka u minusu : intervju: guverner Centralne banke mr Milojica Dakić / [razgovarala] J. Rabrenović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17804 (13. jul 2015), str. 2-3.

336(047.53)

COBISS.CG-ID 28759312

1038
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Naplata poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika / Ljatifa Deljanin.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 7, br. 3-4 (2013), str. 50-51.

336.22(497.16)

COBISS.CG-ID 26564880

1039
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Oporezivanje naknada za autorska prava za Softver isplaćenih nerezidentnom pravnom licu / Ljatifa Deljanin.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 4, br. 2 (2013), str. 37-47.

336.22:004.4(497.16)

COBISS.CG-ID 26593808

1040
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Porez na dohodak na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka / Ljatifa Deljanin.

U: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 6, br. 1 (2015), str. 30-35.

336.226.112.1(497.16)

COBISS.CG-ID 27666704

1041
ДЕЉАНИН, Љатифа
        Porez po odbitku na naknadu za autorska prava za Softver nerezidentnom pravnom licu / Ljatifa Deljanin.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 3, br. 3 (2012), str. 28-37.

336.226.111:004.4

COBISS.CG-ID 26584592

1042
ДОБАРЏИЋ Смаковић, Белма
        Vještine i uloga u istrazi prevare : interna revizija = Skills and Role in Fraud Investigation : internal audit / Belma Dobardžić Smaković.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 29 (2015), str. 92-101.

336.71.078.3

COBISS.CG-ID 27656208

1043
ДРАШКОВИЋ, Татјана
        Saradnja monetarnih, fiskalnih i supervizorskih institucija : postkrizna traženja rješenja = Cooperation of Monetary, Fiscal and Supervisory Institutions : post-crisis search for solutions / Tatjana Drašković.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 7, br. 26 (2014), str. 16-23.

336.71:338.124.4

COBISS.CG-ID 26473232

1044
ЂУКИЋ, Ђорђе
        Pouke za budućnost : hazardni moral u bankarskom poslovanju = Lessons for Future : moral hazard in banking operations / Đorđe Đukić.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 29 (2015), str. 26-31.

336.717.3

COBISS.CG-ID 27654160

1045
ЂУРАНОВИЋ, Јован
        Porez na dobit pravnih lica za 2014. godinu / Jovan Đuranović.

U: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 11-12 (2014), str. 112-135.

336.226.12(497.16)"2014"

COBISS.CG-ID 27669776

1046
ЖИВКОВИЋ, Радован
        Realni efektivni devizni kurs i njegove reperkusije na ekonomiju Crne Gore / Radovan Živković.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 5-6 (2014), str. 112-115.

336.748.1:330.1(497.16)

COBISS.CG-ID 26575888

1047
ЖИЖЕК, Славој
        Zašto je važna pobjeda Syrize / Slavoj Žižek.

U: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 51, br. 1 (2015), str. 62-63.

336.76(4)

COBISS.CG-ID 27753744

1048
ЖУГИЋ, Јелена
        Pridobiti nove, zadržati stare klijente : finansijski marketing = Attract the New, Keep the Existing Customers : financial marketing / Jelena Žugić.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 29 (2015), str. 84-91.

336.71:659.1

COBISS.CG-ID 27655952

1049
ЖУГИЋ, Радоје
        Dr Radoje Žugić, ministar finansija Crne Gore = Ph.D. Radoje Žugić, Minister of Finance of Montenegro : najuspješnije kompanije i menadžeri (za 2014-tu godinu). - Tekst na srp. i engl. jeziku.

У: Renome. - ISSN 1800-8054. - God. 5, br. 8 (februar 2015), str. 72-77.

336(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27476752

1050
ЖУГИЋ, Радоје
        Krizni porez se 2015. smanjuje za 33 odsto : ministar finansija, dr Radoje Žugić / [razgovarala] Mira Popović-Milović. - Slika R. Žugića.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17620 (31. decembar 2014, 1-2. januar 2015), str. 7.

33(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27680272

претходна
наредна