претходна
наредна
691
СПАИЋ, Анета
        Mediji zbog senzacionalizma, profita i politike ili zbog nas? = Media for sensationalism, profit and policy or for us? / Aneta Spajić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 73-88.

316.774:34

COBISS.CG-ID 512602856

692
СРДИЋ, Младен
        Primjena Zakona o zaštiti od klevete i odnos sudstva i medija u BiH / Mladen Srdić.

U: Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike / [urednica Tea Gorjanc - Prelević. - Podgorica : Akcija za ljudska prava, 2013. - ISBN 978-9940-642-00-6. - Str. 79-94.

316.774:347.962(497.6)(094.5)

COBISS.CG-ID 28222480

693
СТАМЕНКОВИЋ, Слађана
        Medijska pismenost u funkciji procesa doživotnog učenja = Media literacy in the function of the lifelong learning / Slađana Stamenković. - Bibliografija: str.171-172. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 8, br. 22 (maj, 2015), str. 155-172.

316.774:004.738.5

COBISS.CG-ID 27859472

694
СТОЈОВИЋ, Милан
        Informisanje je sve bitniji preduslov dobrog biznisa : Milan Stojović, nekadašnji glavni i odgovorni urednik Glasnika = Information is important precondition for good business : Milan Stojovic, former chief editor of Glasnik.

У: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 50, br. 7-8 (jul-avgust, 2014), str. 48-52.

316.774(047.53)

COBISS.CG-ID 26734096

695
СУБОТИЧКИ, Дијана
        Odlike kampanje u medijima pred parlamentarne izbore 2014. u Srbiji / Dijana Subotički. - Bibliografija: str.419-420. - Abstract.

У: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 1 (jun, 2014), str. 401-420.

316.774:342(497.11)"2014"

COBISS.CG-ID 26227216

696
TODOROVIĆ, Neda
        Media tabloidization and the populism / Neda Todorović. - Bibliografija: str.58. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 1 (jun, 2014), str. 47-58.

316.774(497.11)

COBISS.CG-ID 26219024

697
ТОМИЋ, Бобан
        Školska štampa i razvoj medijskih kompetencija = School press and media competencies development / Boban Tomić. - Bibliografija: str.209. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 8, br. 22 (maj, 2015), str. 187-209.

316.774:087.5

COBISS.CG-ID 27859984

698
ТРПЕВСКА, Снежана
        Makedonski medijski regulator: nezavisnost De Jure ili De Facto / Snežana Trpevska. - Bibliografija: str.50-51. - Abstract.

У: Medijska kultura. - ISSN 1800-8577. - Br. 6, 2014, str. 41-51.

316.774(497.7)

COBISS.CG-ID 27116048

699
ФЕЈЗИЋ Ченгић, Фахира
        Anomično društvo - anomično novinarstvo = Anomical society - anomical journalism / Fahira Fejzić Čengić. - Bibliografija: str. 99-100. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 89-100.

316.77:316.42

COBISS.CG-ID 512603112

700
ХАРДИНГ, Филип
        Etika u medijima: novinari i demokratski procesi / Philip Harding.

U: Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike / [urednica Tea Gorjanc - Prelević. - Podgorica : Akcija za ljudska prava, 2013. - ISBN 978-9940-642-00-6. - Str. 107-112.

316.774:17

COBISS.CG-ID 28222992

701
ЦЕБАЛОВИЋ, Момчило
        Ekonomski položaj medija i cenzura i autocenzura / Momčilo Cebalović. - Bibliografija: str.342. - Abstract.

У: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 1 (jun, 2014), str. 321-342.

316.774:33

COBISS.CG-ID 26225424

702
ЧИЧКУШИЋ, Весима
        Percepcija i stavovi BH nastavnika o medijskom obrazovanju = Perceptions and attitudes of BH teachers about media education / Vesima Čičkušić. - Bibliografija: str.139. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 8, br. 22 (maj, 2015), str. 123-139.

316.774:371(497.6)

COBISS.CG-ID 27858960

703
ЧОКОРИЛО, Радмила Р.
        Globalni mediji i demokratija / Radmila R. Čokorilo. - Bibliografija: str.216. - Abstract.

У: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 1, br. 1 (jun, 2014), str. 201-216.

316.774:321.7

COBISS.CG-ID 26222096

704
ШЉИВО Грбо, Амила
        Medijska pismenost i kriza društva = Media literacy and the crises of society / Amila Šljivo Grbo. - Bibliografija: str.15. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 8, br. 22 (maj, 2015), str. 9-15.

316.774:316.3

COBISS.CG-ID 27856400

705
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Željko Rutović, Janko Nikolovski: Slobodan pristup informacijama, teorijsko-praktični aspekti, Nikšić-Novi Sad: Civilni forum, Forin, 2014. / Radenko Šćekić.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 861-863.

316.776.32:342

COBISS.CG-ID 27518224

706
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Lobiranje, grupe za pritisak i mediji = Lobbying, pressure groups and the media / Radenko Šćekić. - Bibliografija: str. 147-148. - Apstrakt ; Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - #Vol. #8, #no. #21 (2015), str. 133-148.

316.774:328.184

COBISS.CG-ID 512642024

707
ШЋЕКИЋ, Раденко
        (Ne)zavisni mediji - surova realnost i ogledalo profesionalizma = (In)dependent media - the harsh reality and mirror of professionalism / Radenko Šćekić. - Bibliografija: str.101. - Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 7, br. 19 (2014), str. 93-101.

316.774:070

COBISS.CG-ID 27087120

708
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Politička pismenost i mediji = Political and media literacy / Radenko Šćekić. - Bibliografija: str.83. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 8, br. 22 (maj, 2015), str. 77-83.

316.774:32

COBISS.CG-ID 27857936


32 ПОЛИТИКА


709
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко
        Nema te vjere koja opravdava političku destrukciju crnogorskog društva : intervju : prof. dr Živko Andrijašević, istoričar, direktor Centra za geopolitiku / [razgovarala] Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17870 (21. septembar 2015), str. 5.

32(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28946960

710
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко
        Crna Gora najbliža idealu beskonfliktnog Balkana : dr Živko Andrijašević, rukovodilac Centra za geopolitiku / [razgovarala] Vesna Šofranac. - Slika Ž. Andrijaševića.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17620 (31. decembar 2014, 1-2. januar 2015), str. 12.

32(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27681552

711
АЏИЋ, Новак
        Nekoliko svjedočanstava o crnogorskoj političkoj emigraciji (1925-1933) / Novak Adžić.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7-8 (2014), str. 327-352.

32:314.743(497.16)"1925/1933"

COBISS.CG-ID 27282960

712
БИБИЋ Шаботић, Мирсада
        Taip Erdogan, vizionar progresivne infrastrukture Turske / Mirsada Bibić Šabotić.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 48 (januar-februar, 2015), str. 29-30.

32:929 Ердоган Т.

COBISS.CG-ID 28025872

713
ВУЈАЧИЋ, Илија
        Crnogorska vlast je našla "zlatnu formulu" za nezamjenjivost : prof. dr Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu / [razgovarala] Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17628 (11. januar 2015), str. 2.

32(497.16)

COBISS.CG-ID 27704080

714
ВУКОВИЋ, Мишко
        Поштована породицо Кујовић, цијењени пријатељи, даме и господо : уз петогодишњицу смрти Драгана Кујовића / Мишко Вуковић.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039. - Год. 18, бр. 48 (2015), стр. 86-87.

32:929 Кујовић Д.

COBISS.CG-ID 28137488

715
ГВОЗДЕНОВИЋ, Бранимир
        Morali smo povlačiti nepopularne, ali neophodne poteze : ministar turizma i održivog razvoja, Branimir Gvozdenović / [razgovarala] Jadranka Rabrenović. - Slika B. Gvozdenovića.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17620 (31. decembar 2014, 1-2. januar 2015), str. 6.

32(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27679248

716
ГОАТИ, Владимир
        Dječije bolesti demokratije liječi zakonodavac : profesor Vladimir Goati o fenomenu usitnjene političke ponude / razgovarao Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17782 (21. jun 2015), str. 2-3.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 28400144

717
ДАНИЛОВИЋ, Горан, 1971-
        Danilović: Sa SDP-om će pregovarati svi lideri opozicije : šef poslaničkog kluba DF-a pozdravio spremnost Кrivokpićeve partije da razgovara o vladi nacionalnog jedinstva / Nenad Zečević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17652 (5. februar 2015), str. 2-3.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 27737616

718
ДАЧИЋ, Ивица
        Bićemo opet zajedno - u Evropskoj uniji : gost Pobjede: Ivica Dačić, prvi potpresjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Republike Srbije / [razgovor vodila Maja Đurđić].

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17769 (8. jun 2015), str. 4.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 28314640

719
ДРАШКОВИЋ, Вук
        Kosovski mit nije oslijepio Crnu Goru : intervju: predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković / razgovarala Maja Đurđić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17787 (26. jun 2015), str. 4.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 28436496

720
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Hegeolijanac iz Kolašina : omaž Draganu Kujoviću / Dražen Drašković.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 15 (maj, 2015), str. 368.

32:929 Кујовић Д.

COBISS.CG-ID 27734032

претходна
наредна