претходна
наредна
121
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Umjetnička kolonija reprezent grada : ministar kulture Pavle Goranović posjetio Danilovgrad / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17778 (17. jun 2015), str. 21.

008(497.16)

COBISS.CG-ID 28390928

122
ШАБОТИЋ, Харис
        Kultura na prvom mjestu : Bošnjaci da njeguju kulturni i prirodni milje u kojim žive / Haris Šabotić.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 49 (jul, 2015), str. 3.

008:323.1(497.16)

COBISS.CG-ID 28009488

123
ШУВАКОВИЋ, Мишко
        Tradicija ima karakter sablasti : razgovor - prof. dr Miško Šuvaković, teoretičar kulture i umjetnosti / [razgovarao] Ljubeta Labović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17956 (15. decembar 2015), str. 19.

008:7(497.11)(047.53)

COBISS.CG-ID 29647632


011/016 БИБЛИОГРАФИЈЕ


124
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Njegoš i etnologija : prilog bibliografiji (1860-2010) / Dobrilo Aranitović.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 43-66.

012:39"1860/2010" Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27890704

125
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Његош и ликовне уметности : прилог библиографији радова о Његошу и његовом делу као инспирацији ликовних уметника (1901-2009) / Добрило Аранитовић.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 83-105.

012:73/76"1901/2009" Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27891216

126
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Његош и музика : прилог библиографији (1911-2004) / Добрило Аранитовић.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 121-134.

012:78"1911/2004" Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27891728

127
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Njegoš i pravo : prilog bibliografiji (1842-2007) / Dobrilo Aranitović.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 67-82.

012:34"1842/2007" Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27890960

128
АРАНИТОВИЋ, Добрило
        Његош на филму и телевизији : прилог библиографији (1947-2007) / Добрило Аранитовић.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 107-120.

012:791"1947/2007" Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27891472

129
ВУКАНОВИЋ, Јованка
        Za dobrobit naučne sistematizacije nacionalnog blaga : (Milorad T. Milović: "Bio-bibliografija Marije Make Adžić", Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević", Cetinje, 2013) / J. Vukanović.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 24 (april 2014.), str. 35.

016:929 Аџић М.

COBISS.CG-ID 26848784

130
ГОГИЋ, Миљан
        Библиографија радова о Првом свјетском рату објављених у часопису Записи / Историјски записи / Миљан Гогић. - Summary.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 137, бр. 3-4 (2014), стр. 135-139.

014.3:94(100)"1914/1918"

COBISS.CG-ID 27532048

131
ДРАШКОВИЋ, Чедомир
        Bibliografija Njegoš, tom I-IV (Institut za crnogorski jezik, 2013) / Čedomir Drašković. - Abstract.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 455-461.

012:929 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 26202640

132
ЂУКАНОВИЋ, Вера
        Библиографија приказа монографских публикација у "Гласу Црногорца" : (1873-1922) / Вера Ђукановић. - Registri.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 43, br. 1/3 (2014), стр. 5 -166.

014.3

COBISS.CG-ID 28919312

133
ЂУКАНОВИЋ, Вера
        Kapitalno djelo : Bibliografija Njegoš, Institut za crnogorski jezik i književnost, 2013. / Vera Đukanović.

U: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 40, br. 1 (2015), str. 181-185.

012 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27535888

134
МИТРОВИЋ, Невенка
        Бока и Бокељи у Гласу Црногорца (1873-1922) : библиографија / Невенка Митровић. - Summary.

U: Бока. - ISSN 0350-7769. - Knj. 35 (2015), str. 7-99.

016(05)(497.16)"1873/1922"

COBISS.CG-ID 28622864

135
РАДОВИЋ, Драган
        Библиографија "Античке Доклеје" = Bibliography of "Ancient Doclea" / Драган Радовић.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), стр. 121-128.

016:902/904(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 26545936


02 БИБЛИОТЕКАРСТВО. БИБЛИОТЕКЕ


136
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Znak koji knjige čini posebnim i vrijednim : izložba "Eks libris u fondu hercegnovske biblioteke" otvorena na Cetinju / J. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17966 (25. decembar 2015), str. 26.

027.022(497.16)

COBISS.CG-ID 29765904

137
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Moderni centar knjige i znanja : završena rekonstrukcija Nacionalne biblioteke "Đurđe Crnojević" na Cetinju / J. Đukanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17877 (28. septembar 2015), str. 13.

027:7.025(497.16)

COBISS.CG-ID 29102096

138
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Novo ruho za staru ljepoticu : rekonstrukcija zgrada Nacionalne biblioteke "Đurđe Crnojević" / J. Đ. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17877 (28. septembar 2015), str. 21.

027.54:7.025.4

COBISS.CG-ID 29596688

139
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Čudesni spojevi ljubavi i ljepote : na Cetinju predstavljene knjige u dragocjenim povezima / J. Đukanović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17875 (26. septembar 2015), str. 19.

027:069.5]:061.4

COBISS.CG-ID 29070608

140
ЂУРОВИЋ, Јелена
        Riznica crnogorske pisane baštine i intelektualna memorija nacije : Jelena Đurović, direktorica Nacionalne biblioteke Crne Gore "Đurđe Crnojević" na Cetinju / razgovarala Lj. Vukoslavović. - Fotograf.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 22 (februar 2014.), str. 6-7.

027.54(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 26597392

141
ЈАХИЋ, Мустафа
        Biblioteke kao naučno-obrazovne institucije u Osmanskom carstvu / Mustafa Jahić.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61-62 (2014), str. 31-35.

02(091)"18"

COBISS.CG-ID 27554320

142
ЈОВОВИЋ, Василије
        Biblioteka Petra I i Petra II / Vasilije Jovović.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 149-152.

02(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 27892240

143
КОПРИВИЦА, Бранко А.
        Прва народна библиотека и Школски одбор / Бранко А. Копривица.

U: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 12, бр. 21 (2015), стр. 70-73.

027.4(497.16 Голија)(091)

COBISS.CG-ID 27694864

144
МАРТИНОВИЋ, Милена
        Od Aristotela do Bajrona i Puškina, sve je svijet poezije = From Aristotle to Byron and Pushkin, everything is the world of poetry / Milena Martinović. - Tekst na srp. i engl. jeziku.

У: Inflight. - ISSN 1800-5462. - Br. 39 (proljeće 2015), str. 100-105.

02:929Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27482128

145
ПАСИНОВИЋ, Миленко
        [Sto pedeset godina]
        150 godina Slavjanske čitaonice u Dobroti / Milenko M. Pasinović. - Summary.

U: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. - ISSN 0454-4579. - God. 59/60, br. 1 (2011/2012), str. 417-424.

027.9(497.16 Котор)

COBISS.CG-ID 27550992

146
ПЕРОВИЋ, Радмила
        Dvije knjige za početak : zapis iz Velimlja / Radmila Perović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 15 (maj, 2015), str. 383.

02(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 27739152

147
ПОБРИЋ, Патрициа
        Prva biblioteka na otvorenom u Podgorici : Patricia Pobrić / Bojana Komnenić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 50 (3. april 2015), str. 52-53.

027:061.2(047.53)

COBISS.CG-ID 27460624


030 ОПШТА РЕФЕРЕНСНА ДЈЕЛА. ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ. РЈЕЧНИЦИ


148
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Hrvatska pisana riječ nekad i sad : knjiga "Rat enciklopedija" Velimira Viskovića predstavljena u Podgorici / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17932 (21. novembar 2015), str. 20.

030:82

COBISS.CG-ID 29759504

149
ШЕКУЛАРАЦ, Божидар
        Zašto jedini na Balkanu nemamo svoju, crnogorsku enciklopediju : akademik DANU, prof. dr Božidar Šekularac / razgovarao Goran Sekulović. - Fotograf.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 20/21 (decembar 2013 - januar 2014), str. 7.

030(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 27870992


050 СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ. ПЕРИОДИКА


150
ВУКОСЛАВОВИЋ, Љиљана
        Nemjerljiv doprinos crnogorskoj pedagoškoj teoriji i praksi, kulturi, nauci i informisanju : obilježeno 125 godina prvog crnogorskog pedagoškog časopisa "Prosvjeta" i 65 godina "Prosvjetnog rada" / Lj. V. - Fotograf.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 22 (februar 2014.), str. 16-17.

050(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 26599184

претходна
наредна