претходна
наредна
1261
ВУКОВИЋ, Миодраг
        Izborno zakonodavstvo / Miodrag Vuković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17320-17323 (3. mart - 6. mart 2014), str. 6.

340.134:342.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26524688

1262
ДОКИЋ, Марко
        Nastanak, razvoj i preobražaji ideje vladavine prava / Marko Dokić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. [21]-38.

340.131

COBISS.CG-ID 5215245

1263
ДРАКИЋ, Маја
        Vladavina prava i ekonomski razvoj / Maja Drakić. - Bibliografija: str. 99-100. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. [93]-101.

340.131:330.34

COBISS.CG-ID 5216525

1264
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Vladavina prava u multikulturalnim državama / Ivana Jelić. - Bibliografija: str. 19-20. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. 7-20.

340.131
341.234
316.722:342.7(497.16)

COBISS.CG-ID 512300264

1265
КОМАР, Оливера
        Vladavina prava i politički sistem u Crnoj Gori / Olivera Komar. - Bibliografija: str. 90. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. 77-90.

340.131(497.16)
321.01(497.16)

COBISS.CG-ID 512299496

1266
КОПРИВИЦА, Момо
        Vladavina prava i ekonomske politike u Crnoj Gori / Momo Koprivica. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 127-128. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. [103]-38.

340.131:338.2(497.16)

COBISS.CG-ID 5216781

1267
САВКОВИЋ, Владимир
        Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori : kroz prizmu sistema zaštite prava manjinskih akcionara / Vladimir Savković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. [129]-138.

340.131(497.16)

COBISS.CG-ID 5217293


340.6 ПОМОЋНЕ ПРАВНЕ НАУКЕ. СУДСКА МЕДИЦИНА. СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА


1268
ЧУКИЋ, Драгана
        Značaj sudske medicine za sve doktore medicine i stomatologije / Dragana Čukić.

У: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 62, br. 1 (oktobar, 2013), str. 45-46.

340.6

COBISS.CG-ID 24531984


341 МЕЂУНАРОДНО ПРАВО


1269
BUMMEL, Andreas
        A World Parliament and the Transition from International Law to World Law / Andreas Bummel. - Bibliografija: str.125-126. - Abstract.

U: Proceedings / International Conference Transition to a New Society, 20-22 March 2014, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2014. - (Scientific Meetings ; vol. 124). - ISBN 978-86-7215-340-8. - Str. 119-126.

341(100)

COBISS.CG-ID 25802000

1270
ЈЕЛИЧИЋ, Божидар
        Evropska unija - naddržavni subjekt međunarodnih odnosa / Božidar Jeličić.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 285-308.

341(4-67 ЕУ)

COBISS.CG-ID 24409616

1271
ПОПОВИЋ, Петар
        Teorijski koncept "međunarodnog društva" i Zapadni Balkan / Petar Popović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 156-158. - Summary.

У: Vladavina prava u multikulturnoj Crnoj Gori / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012. - (Naučni skupovi ; knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-296-8. - Str. [139]-158.

341(497-15)

COBISS.CG-ID 5217549


341.2 СУБЈЕКТИ И ОБЈЕКТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ


1272
ВУКИЋЕВИЋ, Слободан
        Nezaobilazan temelj za dalja izučavanja : Gordan Stojović i Marijan Miljić: "Crnogorci u Južnoj Americi" / Slobodan Vukićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17353 (5. april 2014), Kultura, str. VI.

341.215.4-054.72(8=1.497.16)

COBISS.CG-ID 25908752

1273
ЗОНОВА, Тат'аяна Владимировна
        Создание и деаятел'ност' Итал'янского Союза : (сеп. 40-x - 80-ит. XX в.) = The establishment and the operation on the Italian Union : (from the 40's through the 80's in the 20th century) / Тат'яна Владимировна Зонова, Анита Мараш. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 549-550. - Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Год. 6, бр. 17 (2013), стр. 695-713.

341.222(497.1)(450)

COBISS.CG-ID 24262416

1274
ИЛИНЧИЋ, Вукић
        Тајни уговор Црне Горе, Србије и Турске у вези са анексијом Босне и Херцеговине и по питању Рашке области (Санџака) 1908. године / Вукић Илинчић. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Гласник завичајног музеја. - ISSN 1450-8559. - Књ. 8-9 (2013), стр. 113-118.

341.24:327(497.16:497.11:560)"1908"

COBISS.CG-ID 25263888

1275
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Pravni položaj apatrida prema savremenom međunarodnom pravu / Ivana Jelić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

У: Zbornik Pravnog fakulteta. - ISSN 0350-5626. - Posebno izdanje (2012), str. 16-23.

341.215.4-054.78

COBISS.CG-ID 512355296

1276
KINKA, Aurora
        Efektet e integrimit në BE tek procesi i decentralizimit fiskal në vendet e Ballkanit Perëndimor / Aurora Kinka, Blerta Dragusha. - Bibliografija: str.109. - Abstract.

U: Naučni bilten. - ISSN 1800-9794. - God./V. 4, br./nr. 4 (2012), str. 99-109.

341.213(4-672ЕУ:497)

COBISS.CG-ID 25500176

1277
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Očuvanje indentiteta naših iseljenika : u Nikšiću predstavljena knjiga "Crnogorci u Južnoj Americi" / G. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17303 (14. februar 2014), str. 19.

341.215.4-054.72(8=1.497.16)

COBISS.CG-ID 26112528

1278
КОВАЧ, Золтан
        Domicilnim Romima treba veća podrška : Zoltan Kovač, državni sekretar za društveno unapređenje u Vladi Mađarske / [razgovarala] Đurđica Ćorić. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17269 (11. januar 2014), str. 10.

341.234(=214.58)(047.53)

COBISS.CG-ID 25573648

1279
РУТОВИЋ, Жељко
        Rehabilitovanje argumenata : Goran Sekulović: " NATO i EU - Crna Gora, Istok i(ili) Zapad" / Željko Rutović.

U: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17546 (18. oktobar 2014), Kultura, str. III.

341.217.02(4-615EU:497.16)
327.51NATO(497.16)

COBISS.CG-ID 27260176


341.3 РАТНО ПРАВО. ХУМАНИТАРНО ПРАВО


1280
БАЊАЦ, Драган
        "Krupne ribe" nedodirljive : suđenja za ratne zločine pred srpskim sudovima / Dragan Banjac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17456 (20. jul 2014), str. 11.

341.322.5:343.1(497.11)

COBISS.CG-ID 27004176

1281
БАЊАЦ, Драган
        Ćutanje bez povijanja glava : dvanaest godina od masakra/genocida u Srebrenici jula 1995. godine / Dragan Banjac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17449 (13. jul 2014), str. 11.

341.322.5(497.15)"1995"

COBISS.CG-ID 26946320

1282
БЕЉАНСКИ, Слободан
        Ne bis in idem u Međunarodnom pravu i u krivičnom postupku Crne Gore / Slobodan Beljanski. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 14, br. 13 (2008), str. 71-82.

341:343.1(497.16)

COBISS.CG-ID 5613325

1283
МАРКОВИЋ, Војислав
        Prava djeteta u međunarodnom pravu i praksi = Rights of the child in international law and practice / Vojislav Marković. - Bibliografija: str.597. - Apstrakt.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 6, br. 17 (2013), str. 583-597.

341:342.7-053.2

COBISS.CG-ID 24159248

1284
НОВАКОВИЋ, Наташа
        Ispravljanje istorijskih nepravdi : restitucija - preduslov ulaska Crne Gore u Evropsku uniju : razgovor s povodom: Nataša Novaković iz Ministarstva finansija / razgovarali: Dragan Cvijović, Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17326 (9. mart 2014), str. 6.

341.384(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 25980176

1285
РАШОВИЋ, Зоран
        Zakon dobar, problem primjena : riječ eksperta: prof. dr Zoran Rašović (Univerzitet Crne Gore) : restitucija - jedan od preduslova za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju / razgovarali: Dragan Cvijović, Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17326 (9. mart 2014), str. 4.

341.384(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 25980688

1286
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Unuci traže oduzetu đedovinu : restitucija - preduslov ulaska Crne Gore u Evropsku uniju / razgovarali: Dragan Cvijović, Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17326 (9. mart 2014), str. 4-5.

341.384(497.16)

COBISS.CG-ID 25980944


341.4 МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО


1287
ГРУБАЧ, Момчило
        Nova shvatanja ekstradicije u novom Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći Crne Gore / Momčilo Gubač. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 14, br. 13 (2008), str. 58-70.

341.44(497.16)

COBISS.CG-ID 5613069

1288
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Međunarodni standardi u svijetlu razmatranja odgovornosti za genocid / Ivana Jelić. - Napomene i bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 3 (2013), str. 15-35.

341.485:342.18

COBISS.CG-ID 512438240

1289
ЛЕКОВИЋ, Жарко
        Злочини над српским православним становништвом пљеваљског краја (1870-1912) / Жарко Лековић. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Гласник завичајног музеја. - ISSN 1450-8559. - Књ. 8-9 (2013), стр. 175-188.

341.485(=163.41)(497.16)"1870/1912"

COBISS.CG-ID 25265424

1290
ПЕРОВИЋ, Иван
        Vladavina prava važna za saradnju : šefoni diplomatija Zapadnog Balkana utvrdili ključne oblasti saradnje / Iv. P.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 70, br. 17447 (11. jul 2014), str. 2.

341.462.1(497)

COBISS.CG-ID 26753808

претходна
наредна