наредна

Članci 20110 ОПШТА ГРУПА001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

1
ВЛАХОВИЋ, Сања
        Čovjek bez vizije je kao brod koji ne zna u koju luku plovi : Sanja Vlahović, ministarka nauke / razgovarao Goran Popović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16431 (10. septembar 2011), str. 6-7.

001(497.16)

COBISS.CG-ID 19534608


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ


2
ЛУКИЋ, Милица
        Staroslovenske liturgijske knjige na hrvatskom nacionalnom prostoru u XIX. stoljeću / Milica Lukić, Marina Pilj-Tomić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 103-107.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 6 (2010), str. 75-107.

003.349.2(497.5)"18"

COBISS.CG-ID 17548304

3
СТОЈАНОВИЋ, Јелица
        Континуитет, распрострањеност и статус српске ћирилице кроз вјекове и данас / Јелица Стојановић. - Резюме.

У: Luča. - ISSN 0352-4973. - Год. 23, бр. 3-4 (2009), стр. 461-482.

003.349(091)

COBISS.CG-ID 18740752


004 РАЧУНАРСТВО. РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА


4
БЕЗМАРЕВИЋ, Зоран
        Kompjuterski kriminal - priroda djela, šteta, trendovi i potencijalni efekti / Zoran Bezmarević. - Ilustr. - Bibliografija: str. 48-51. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 9, br. 25 (2011.), str. 40-51.

004.056.5:343

COBISS.CG-ID 19000336

5
МИЛОВИЋ, Мира
        Crnogorci najmanje vole video-pozive : šta je pokazalo istraživanje o upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori / Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16269 (28. mart 2011), str. 8.

004(497.16)

COBISS.CG-ID 18678544

6
МРВАЉЕВИЋ, Милан
        Informatička kultura nije samo broj računara : Milan Mrvaljević, direktor Festivala informatičkih dostignuća / razgovarao Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16461 (10. oktobar 2011.), str. 15.

004(047.53)

COBISS.CG-ID 19818768

7
НОВОВИЋ, Радуле
        Punoljetstvo Infofesta : Radule Novović, pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije / razgovarao Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16447 (26. septembar 2011), str. 9.

004(497.16)

COBISS.CG-ID 19637008

8
ХАЏАЛИЋ, Мирсад
        Zbogom "fleškama"? : IBM predstavio tehnologiju za izradu čipova koji treba da zamijene sadašnje memorije / Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16366 (6. jul 2011), str. 26.

004.083.74

COBISS.CG-ID 19522576

9
ХАЏАЛИЋ, Мирсад
        Hajdemo u Hanover jer tamo ima sve : završen 25. sajam digitalne industrije "CEBIT 2011", najveći svjetski IT skup / Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16248 (7. mart 2011), str. 9.

004:681.5

COBISS.CG-ID 18627344


004.7 РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ. ИНТЕРНЕТ


10
ДОРОХОВ, Александр
        Направленија и принципы спол'зованија возможностеј Интернета в сфере бизнеса = Directions and principles for use of Internet's opportunities in business sphere / Александр Дорохов, Андреј Ивашура. - Библиографија: стр. 43-44. - Annotacija; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Год. 4, бр. 8 (март 2011), стр. 33-44.

004.77

COBISS.CG-ID 4432397

11
DRAŠKOVIĆ Jelčić, Nikola
        Djeca na Internetu - izazovi, šanse i opasnosti = Children in the Internet - challenges, opportunities and threats / Nikola Drašković Jelčić, Dragan Radović. - Bibliografija: str. 452-453. - Apstrakt; Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 435-453.

004.738.5-053.5/.6

COBISS.CG-ID 4400397

12
КНЕЖЕВИЋ, Весна
        Ko sam ja kad sam online : digitalna revolucija ili - pravi li Google od nas glupake / Vesna Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16410 (20. avgust 2011), Kultura, str. V.

004.738.5:681.7.068

COBISS.CG-ID 19895824

13
ПАУКЕР, Бенџамин
        Geopolitika Google Eartha : šta sve možemo zahvaljujući besplatnim satelitskim snimcima na internetu / Bendžamin Pauker ; prevela: Sandra Barjaktarović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16048 (16. avgust 2010), str. 12.

004.78:025.4.036

COBISS.CG-ID 17167376

14
ХАЏАЛИЋ, Мирсад
        Samoupravljanje na američki način : kako je Gugl poslije 13 godina poslovanja postao najvredniji svjetski brend / Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16269 (28. mart 2011), str. 9.

004.738.5

COBISS.CG-ID 18678800

15
ХАЏАЛИЋ, Мирсад
        U ratu sa Hrvatskom : trend društvenih onlajn igara sve prisutniji kod nas - Crna Gora u Republik simulaciji / Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16185 (3. januar 2011), str. 9.

004.738.5(497.16)

COBISS.CG-ID 17753360


004.9 АПЛИКАТИВНО ОРИЈЕНТИСАНЕ ТЕХНИКЕ ЗАСНОВАНЕ НА РАЧУНАРИМА


16
АХМЕТАГИЋ, Дениз
        Digitalne inovacije i televizijsko oglašavanje = Digital inovations and television advertising / Deniz Ahmetagić, Milivoje Davidović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 143-144. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 133-144.

004.9:659.3

COBISS.CG-ID 4394765

17
ВАЛИЋ Недељковић, Дубравка
        Digitalizacija u Srbiji počinje od Vojvodine = Digitalization in Serbia starts with Vojvodina / Dubravka Valić Nedeljković. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 19. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 9-19.

004.9:654.197(497.11)

COBISS.CG-ID 4387341

18
ГРГУР, Никша
        Ekonomski i tehnički aspekti procesa digitalizacije u Crnoj Gori = Economic and technical aspects of the digitalization process in Montenegro / Nikša Grgur. - Bibliografija: str. 151. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 145-151.

004.9:654.191/.197(497.16)
004.9:659.3(497.16)

COBISS.CG-ID 4395277

19
ДРАШКОВИЋ, Мимо, 1981-
        Efekti digitalizacije medija = The Effects of media digitalization / Mimo Drašković, Ivana Vorotović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 97. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 91-97.

004.9:654.191/.197(497.11)
004.9:659.3

COBISS.CG-ID 4391949

20
ЖУГИЋ, Јелена
        Uticaj digitalizacije i razvoja novih medija na ponašanje potrošača = Effect digitalization and development of new media on consumer behavior / Jelena Žugić, Milica Kovačević. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 64. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 47-64.

004.9:654.191/.197
004.9:659.3
658.89

COBISS.CG-ID 4388365

21
МАРТИНОЛИ, Ана
        Konvergencija i digitalizacija medija : nove uloge publike i medija = Convergence and digitalization of media : new roles for audience and media / Ana Martinoli. - Graf. prikazi. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 89-90. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 71-90.

004.9:654.191/.197
004.9:659.3
316.774:004.9

COBISS.CG-ID 4391181

22
ПРАЛИЦА, Дејан
        Digitalizacija medija u Srbiji : studija slučaja radio = Media digitalization in Serbia : case study radio / Dejan Pralica. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 45-46. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 33-46.

004.9:654.191/.197(497.11)
004.9:659.3(497.11)

COBISS.CG-ID 4388109

23
СЕБИЋ, Мирко
        Kitlerova kulturalna matematika i digitalizacija medija = Kittler's cultural mathematics and media digitalization / Mirko Sebić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 163. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 9 (maj 2011), str. 153-163.

004.9:654.191/.197

COBISS.CG-ID 4395533


005 МЕНАЏМЕНТ


24
ИВАНОВИЋ, Миодраг
        Muke tranzicionih društava : kritičko preispitivanje uloge modernog menadžmenta u javnom sektoru - fundamentalna osnova za efikasnosti i postizanje željenih učinaka / Miodrag Ivanović.

У: Bezbjednost. - ISSN 1800-6884. - God. 2, br. 5 (februar, 2009), str. 62-63.

005.5

COBISS.CG-ID 19356176


007 ДЈЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА УОПШТЕ. ТЕОРИЈА ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИЦИРАЊА. КИБЕРНЕТИКА


25
РОГАЧ, Анђелка
        Put do identiteta : mogućnost samospoznaje u postindustrijskom informatičkom društvu = Road to identity : the possibility of self-recognition in post-industrial information society / Anđelka Rogač. - Bibliografija: str. 301. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 4, br. 8 (mart 2011), str. 285-301.

007

COBISS.CG-ID 4442381


008 ЦИВИЛИЗАЦИЈА. КУЛТУРА. НАПРЕДАК


26
БОЈАНИЋ, Миња
        "Noć kulture" privukla posjetioce / M. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16361 (1. avgust 2011), str. 13.

008:06.07(497.16)

COBISS.CG-ID 19696144

27
БОЈАНИЋ, Миња
        Sa dobrim idejama zajedno ka budućnosti : u Herceg Novom u prisustvu brojnih građana i gostiju sinoć svečano otvorene prostorije Ogranka Matice crnogorske / M. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16510 (28. novembar 2011), str. 15.

008(497.16Херцег Нови)

COBISS.CG-ID 20165904

28
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Kulturom do dobrog mentalnog zdravlja : finski grad Turku danas preuzima titulu evropske prijestonice kulture / J. Boljević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16197 (15. januar 2011), Kultura, str. II.

008(4)

COBISS.CG-ID 18106896

29
БОЉЕВИЋ, Јелена
        "My love Montenegro" za početak : predstavljen martovski program Kulturno-informativnog centra "Budo Tomović" u Podgorici / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16242 (1. mart 2011), str. 12.

008(497.16)

COBISS.CG-ID 18609168

30
        VLADI stigla peticija sa 7.000 potpisa : slovenačka javnost složno protiv smanjenja budžeta za kulturu.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16365 (5. jul 2011), str. 14.

008:336.145(497.4)

COBISS.CG-ID 19496464

наредна