претходна
наредна
5131
ЛЕКОВИЋ, Жарко
        Црногорско-србијанска сарадња : 1804-1813. године / Жарко Лековић. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Гласник српски. - ISSN 1800-7937. - Год. 1, бр. 1-2 (2009), стр. 73-101.

94(497.16:497.11)"1804/1813"

COBISS.CG-ID 16340240


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ


5132
КРИВОКАПИЋ, Рајко
        "Јато душа с Косова нам стиже, ајте душе, ајте к нама ближе" : поводом 620 година Косовске битке / Рајко Кривокапић.

У: Светигора. - ISSN 0354-3366. - Бр. 194 (септембар 2009), стр. 16-18.

94(497.115)"1389"

COBISS.CG-ID 15481872


94(497.16) ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ


5133
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко М.
        Црногорска власт и економски проблеми Црне Горе (1878-1912) / Живко М. Андријашевић. - Summary.

У: Гласник Одјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Књ. 20 (2010), стр. 291-363.

94(497.16)"1878/1912"
330(497.16)"1878/1912"

COBISS.CG-ID 16419088

5134
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко
        Дан када су улоге подијељене : на данашњи дан 1852. у Црној Гори су и формално одвојене држава и црква / Живко Андријашевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15901 (19. март 2010), стр. 6.

94(497.16)"1852"

COBISS.CG-ID 16711440

5135
АЏИЋ, Новак
        Naručeni put u nepoznato : reagovanje / Novak Adžić. - Povodom teksta "Pad Kraljevine" u Vijestima od 29. juna 2010.g.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16002 (30. jun 2010), str. 4.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 16955920

5136
БАКИЋ, Дарко
        Drugi period Vukovićevog diplomatskog predstavljanja Crne Gore u Carigradskom poslanstvu / Darko Bakić. - Bibliografija uz tekst.

У: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. VI (2010), str. 5-19.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 17052944

5137
BOGOJEVIĆ, Dragan
        Le Monténégro dans les ouvrages de Vialla de Sommières / Dragan Bogojević. - Summary.

U: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 82, br. 3-4 (2009), str. 127-133.

94(497.16)"1807/1813"

COBISS.CG-ID 16498960

5138
БОГОЈЕВИЋ, Драган
        Црна Гора у путописима Виале де Сомијера / Драган Богојевић. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 3-4 (2009), стр. 135-140.

94(497.16)"1807/1813"

COBISS.CG-ID 16497424

5139
БОЈАНИЋ, Миња
        Сјећање на побуну морнара : у Ђеновићима обиљежена 92. годишњца страдањана бродовима аустроугарске флоте / М. Бојанић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15855 (1. фебруар 2010), стр. 2.

94(497.16)"1918"

COBISS.CG-ID 15606544

5140
БУРЗАНОВИЋ, Славко
        Дјело Виале де Сомијера као историјски извор о Црној Гори / Славко Бурзановић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 3-4 (2009), стр. 149-155.

94(497.16)"1807/1813"

COBISS.CG-ID 16499472

5141
БУРЗАНОВИЋ, Славко
        Jedan neuspjeli državni projekat Jovana Plamenca iz 1941. godine : istraživanja / Slavko Burzanović.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 11, br. 41-42 (2010), str. 143-178.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 16374800

5142
BURZANOVIĆ, Slavko
        L'oeuvre de Vialla de Sommières-une source pour l'histoire du Monténégro / Slavko Burzanović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

U: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 82, br. 3-4 (2009), str. 141-147.

94(497.16)"1807/1813"

COBISS.CG-ID 16500240

5143
ВУЈАЧИЋ, Велимир
        Politički kapital s oreolom slave : obnova crnogorskog kraljevstva i jubilarne svečanosti 1910. godine / Velimir Vujačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16060 (28. avgust 2010), Kultura, str. VI-VII.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 17443088

5144
ВУЈОШЕВИЋ, Илија
        "Kristalna noć" u Vraneškoj dolini 1924. / Ilija Vujošević.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 45-46 (2010), str. 317-321.

94(497.16)"1924"

COBISS.CG-ID 16276240

5145
ВУКИЋЕВИЋ, Слободан
        Njegošev "prvi društveni poredak" u Crnoj Gori : logičko-istorijski kontinuitet dinastije Petrović = Njegos's "first cocial order" in Montenegro : logic historical permanens of Petrovic dinasty / Slobodan Vukićević. - Bibliografija: str. 190-192.

У: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 38, br. 1-2-3 (2009), str. 169-192.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 17046544

5146
ДАЈЕВИЋ, Сања
        Proslava Martinićke bitke / pripremile: Sanja Dajević, Irena Radoman.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 6 (jul 2008), str. 3.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 15392272

5147
ДАШИЋ, Миомир
        Иван Божић (1915-1977) - незаобилазни медиевиста у нашој историографији / Миомир Дашић. - Summary.

У: Гласник Одјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Књ. 20 (2010), стр. 67-86.

94:929 Божић И.

COBISS.CG-ID 16408336

5148
ДАШИЋ, Миомир
        Историчар европске културе : о проф. др Андрији Лаиновићу (1903-1986) поводом зборника "Студије и огледи из историје и дипломатије", Београд, 2007, стр. 746 / Миомир Дашић.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 209-216.

94:929Лаиновић А.

COBISS.CG-ID 16436240

5149
ДЕСПОТОВИЋ, Илија
        Vijek i po od bitke na Grahovcu / I. Despotović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 4 (maj 2008), str. 26.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 15433232

5150
ДЕСПОТОВИЋ, Илија
        Oktobarsko oslobađanje Mojkovca, Bijelog Polja, Pljevalja... / I. Despotović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 19 (oktobar 2009), str. 26.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 15883536

5151
ДЕСПОТОВИЋ, Илија
        Otadžbina nije prazna riječ / I. Despotović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 17 (jul 2009), str. 26.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 15507216

5152
ДЕСПОТОВИЋ, Илија
        Putovanje kralja Nikole u Rusiju / Ilija Despotović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 24 (mart 2010), str. 26.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 16459792

5153
ДЕСПОТОВИЋ, Илија
        13. [Trinaesti] jul Dan državnosti / Ilija Despotović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 6 (jul 2008), str. 26.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 15399696

5154
ДИЗДАРЕВИЋ, Асим
        Bezgrobne zrtve nasilja : (Šahovići, 1924) / Asim Dizdarević.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 45-46 (2010), str. 301-306.

94(497.16)"1924"

COBISS.CG-ID 16275728

5155
ЂУКАНОВИЋ, Мило
        Говор на свечаној академији / Мило Ђукановић.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 81, бр. 1-4 (2008), стр. [399]-402.

94(497.16)"1858"

COBISS.CG-ID 15452944

5156
ЂУРАНОВИЋ, Веселин
        Najljepši crnogorski datum : trinaestojulski razgovori : [Veselin Đuranović] / [razgovor vodio] Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16015 (13. i 14. jul 2010), str. 4-5.

94(497.16):929

COBISS.CG-ID 16902160

5157
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        Prolegomena za etnikologiju Crnogoraca, posebno Svetoga Petra Crnogorskoga : osnovne teze i metodološko pristupište (vrtanje na izvornike) / Sreten Zeković.

У: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 38, br. 1-2-3 (2009), str. 193-206.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 17047056

5158
КАДИЋ, Божидар
        Jedinstven pokret : predavanje o Trinaestojulskom ustanku dr Radoja Pajovića u Danilovgradu / B. Kadić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16002 (30. jun 2010), str. 19.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 16958224

5159
КАПИСОДА, Мирјана
        Naredba komande Prve divizije o postrojavanju vojske povodom proslave 50-godišnjeg vladanja Knjaza / Mirjana Kapisoda.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 2 (2009), str. 119-126.

94(497.16)"1910"

COBISS.CG-ID 16632592

5160
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Амерички херој из Пипера : Вукашин Марковић војник САД у Првом свјетском рату / Гојко Кнежевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15951 (9. мај 2010), стр. 20.

94(497.16)"1914/1918"

COBISS.CG-ID 17006096

претходна
наредна