претходна
наредна
5041
НОВАКОВИЋ, Бојан
        Хум и Захумљани у 33. глави списа "De administrando imperio" / Бојан Новаковић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 157-166.

930.25(398)

COBISS.CG-ID 16427280

5042
ПЕЈОВИЋ, Срђан
        Molba Đura P. Mandića, arhivara u ministarstvu pravde / Srđan Pejović.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 2 (2009), str. 141-148.

930.25(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16633616

5043
ПЕТРОВИЋ, Милић Ф.
        Богомир Аћимовић Далма свестрани стваралац из плејаде истакнутих Пљевљака / Милић Ф. Петровић. - Илустр. - Белешке. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Гласник завичајног музеја. - ISSN 1450-8559. - Књ. 5 (2006), стр. 163-186.

930.25

COBISS.CG-ID 142579468

5044
РАДУНОВИЋ, Стеван
        Izvještaj o radu : za 2009. godinu / Stevan Radunović.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 2 (2009), str. 165-231.

930.25(497.16)"2009"

COBISS.CG-ID 16635664

5045
СЕЛИМОВИЋ, Салих
        Остаци хришћанских традиција код муслимана у средњем Полимљу, Бихору и на Пештерској висоравни / Салих Селимовић. - Белешке. - Summary.

У: Гласник завичајног музеја. - ISSN 1450-8559. - Књ. 5 (2006), стр. 163-186.

930.25

COBISS.CG-ID 142580236

5046
ТУРБИЋ-Хаџагић, Амира
        Prilog kulturnoj baštini : dva krajišnička pisma iz 17. stoljeća / Amira Turbić-Hadžagić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 651. - Rezime na srp. i eng. jeziku.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 647-652.

930.25:003.349(497.6)"16"

COBISS.CG-ID 17194256

5047
ЧОРАЛИЋ, Ловорка
        Pisma i poruke rektora Budve, Bara i Ulcinja kao izvor za proučavanje diplomatsko-političkih zbivanja na jugu crnogorskog primorja u XVI stoljeću / Lovorka Čoralić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 82, br. 1-2 (2009), str. 81-96.

930.25(497.16)"15"

COBISS.CG-ID 16423440

5048
ШАБОТИЋ, Саит Ш.
        Sedam neobjavljenih dokumenata / Sait Š. Šabotić. - Bilješke uz tekst.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 45-46 (2010), str. 191-203.

930.25(497.16)"18"

COBISS.CG-ID 16272144


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ


5049
БАБОВИЋ-Распоповић, Сенка
        Црна Гора и спољна културна политика Русије у другој половини 19. и почетком 20. вијека / Сенка Бабовић-Распоповић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 53-79.

930.85(497.16:470)"18/19"

COBISS.CG-ID 16422160

5050
БОЈАНИЋ, Миња
        Da Vinčijev kod na novskoj Španjoli : nad životnim djelom penzionisanog potpukovnika Radojice-Raša Pavićevića / Minja Bojanić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16117 (24. oktobar 2010), str. 16-17.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 18256144

5051
БУЛАТОВИЋ, Драган
        Банке података храмови моћи : вредновање, очување и услови културног окружења / Драган Булатовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15930 (17. април 2010), Култура, стр. VI-VII.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 16744720

5052
ВУЈАЧИЋ, Лидија
        U svijetu građanske orijentacije : o knjizi Derviša Selhanovića "Imidž Crne Gore" / Lidija Vujačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16151 (27. novembar 2010), Kultura, str. IV.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 18060048

5053
ГОЛУБОВИЋ, Сања
        Only the bikinis are missing : winter at the seaside = Samo nema tih bikinija : zima na moru / Sanja Golubović. - Tekst je uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2009), str. 26-55.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 16156688

5054
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Grad divljenja i okrutnosti : kako mirišu knjige / Pavle Goranović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16088 (25. septembar 2010), Kultura, str. III.

930.85(497.16)

O knjizi Maksima Vujačića "Nikšić pedesetih"

COBISS.CG-ID 18429712

5055
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Epitaf nestalom vremenu : kako mirišu knjige / Pavle Goranović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16095 (2. oktobar 2010), Kultura, str. III.

930.85(497.16 Никшић)

COBISS.CG-ID 17731088

5056
ДЕСПОТОВИЋ, Илија
        Septembar mjesec Nikšića / I. Despotović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 18 (septembar 2009), str. 26.

930.85(497.16 Никшић)

COBISS.CG-ID 15346192

5057
ДРАГИЋ, Хелена
        Dukljanski kralj sveti Vladimir u hrvatskoj književnosti i crnogorskoj tradiciji / Helena Dragić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 532-533. - Rezime na srp. i eng. jeziku.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 517-534.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 17193232

5058
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Sad znamo sa čime se suočavamo : završni okrugli sto o Nacrtu nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016. na Cetinju u znaku oprečnih stavova / J. Đukanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16028 (27. jul 2010), str. 19.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 16979984

5059
ЂУРОВИЋ, Јелена
        Dr Miroslav Luketić: "Češka i Crna Gora", tom 1, Cetinje, 2009 / Jelena Đurović.

У: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 38, br. 1-2-3 (2009), str. 245-247.

930.85(437.3:497.16)

COBISS.CG-ID 17050384

5060
ЖИВКОВИЋ, Миодраг
        Belgijski kralj u crnogorskom paviljonu : iz naše prošlosti : [o izložbi u Belgiji 1905.g.] / pripremio: M. Živković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15978 (6. jun 2010), str. 19.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 16795920

5061
ЗЕЧЕВИЋ, Крстиња
        Žabljak Crnojevića / Krstinja Zečević.

У: Prostor. - ISSN 1800-6124. - Br. 20 (decembar-januar 2009), str. 126-131.

930.85(497.16 Жабљак Црнојевића)

COBISS.CG-ID 16045328

5062
ЗЛАТИЋ-Ивковић, Зорица
        Сећања на ископавање цркве у Шћепан Пољу / Зорица Златић-Ивковић.

У: Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове / уредник Гордана Томовић. - Беране : Свевиђе, Часопис епархије Будимљанско-никшићке : Манастир Заграђе, 2010. - ISBN 978-9940-9227-1-9. - Стр. 11-16.

930.85:271.2(497.16)

COBISS.CG-ID 17918736

5063
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Европске дипломате ће опет на Цетиње : да ли ће и када цетињска посланства вратити стари сјај / Марија Јовићевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15848 (25. јануар 2010), стр. 7.

930.85(497.16 Цетиње)

COBISS.CG-ID 15451408

5064
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Обновити значајна здања из прошлости : у Никшићу представљен зборник "Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове" / Г. К.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15954 (12. мај 2010), стр. 20.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 17026576

5065
КОПРИВИЦА, Татјана
        Културне прилике у Боки Которској у вријеме илирских провинција / Татјана Копривица. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 3-4 (2009), Стр. 181-187.

930.85(497.16)"1807/1813"

COBISS.CG-ID 16506640

5066
KOPRIVICA, Tatjana
        Les circonstances culturelles dans les Bouches de Kotor pendant la période des provinces illyriennes / Tatjana Koprivica. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

U: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 82, br. 3-4 (2009), str. 173-179.

930.85(497.16)"1807/1813"

COBISS.CG-ID 16507152

5067
ЛУКИЋ, Милица
        Ususret novijoj povijesti glagolizma / Milica Lukić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 100-101. - Towards recent history of glagolitism : summary: str. 102.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2010), str. 81-102.

930.85:003.349.1

COBISS.CG-ID 17165072

5068
ЛУКОВИЋ, Милош
        Трасе средњовековних путева на дурмиторском подручју / Милош Луковић. - Илустр. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове / уредник Гордана Томовић. - Беране : Свевиђе, Часопис епархије Будимљанско-никшићке : Манастир Заграђе, 2010. - ISBN 978-9940-9227-1-9. - Стр. 171-194.

930.85(497.16Дурмитор)"04/14"

COBISS.CG-ID 17953040

5069
МАЛБАША, Предраг
        Заштита културног насљеђа : из прве руке / Предраг Малбаша.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15946 (4. мај 2010), стр. 4.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 16973840

5070
МАНДИЋ, Славко
        Izabran dobar pravac : javna rasprava o Nacrtu nacionalnog programa razvoja kulture održana u Kotoru / S. Mandić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16021 (20. jul 2010), str. 21.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 16967696

претходна
наредна