претходна
наредна
4981
НИКИТОВИЋ, Јован
        Kapitalni hram krije tajne iz prvog vijeka : novim otkrićima završena istraživanja na arheološkom lokalitetu Duklja za ovu godinu / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16128 (4. novembar 2010), str. 13.

902.2(497.16)

COBISS.CG-ID 17825808

4982
НИКИТОВИЋ, Јован
        Pronađen hram iz prvog vijeka nove ere : nova otkrića na arheološkom lokalitetu Duklja / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16088 (25. septembar 2010), Kultura, str. II.

902.2(497.16)

COBISS.CG-ID 18428688

4983
ПРЕСЕЛ, Ј.
        Ratac 1913. / J. Presel. - Ilustr.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 11, br. 44 (2010), str. 175-188.

904:726.54(497.16)

COBISS.CG-ID 17738000

4984
РАДУНОВИЋ, Магдалена
        Konzervatorski radovi na arheološkom lokalitetu Duklja 2009. godine = Converstion works on the archeological site of Doclea 2009 / Magdalena Radunović. - Ilustr. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku. - Tekst štampan dvostubačno. - Bibliografija: str. 86.

У: Nova antička Duklja / [urednik Dragan Radović. - Podgorica : JU Muzeji i galerije Podgorice, 2010. - (Edicija Kulturno nasleđe). - ISBN 978-86-907253-7-3. - Str. 78-86.

904:7.025.3/.4(497.16)"2009"

COBISS.CG-ID 17451280

4985
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Биоче насељено прије 50.000 година : археолошка истраживања у околини Подгорице / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15941 (28. април 2010), стр. 19.

903.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16847120

4986
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Град сачуван од заборава : благо из Свача у Музеју Стари град Улцињ / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15945 (3. мај 2010), стр. 17.

902.2(497.16)

COBISS.CG-ID 16971536

4987
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Misterija antičkog hrama : počinju podvodna arheološka istraživanja na lokalitetu Maljevik kraj Sutomora / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16058 (26. avgust 2010), str. 17.

902.034(497.16)

COBISS.CG-ID 17385488

4988
УГРИН, Оливера
        Карике егејског културног круга : "Значај појаве кнежевих хумки у раном бронзаном добу Црне Горе" у ЦАНУ / О. У.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15885 (3. март 2010), стр. 17.

903-4(497.16)

COBISS.CG-ID 15781648

4989
УГРИН, Оливера
        Пројекти по плану : наставак архитектонско-археолошких истраживања у Цркви Св. Павла / О. У.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15855 (1. фебруар 2010), стр. 13.

902.3:726.54(497.16)

COBISS.CG-ID 15596304


908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА


4990
ЈОВАНОВИЋ, Дијана
        Najbolje mjesto za život - Norveška : po istraživanjima Ujedinjenih nacija / priredila: D. J.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 67 (decembar 2009), str. 38-39.

908(481)

COBISS.CG-ID 15945232

4991
КОВАЧЕВИЋ, Ирена
        Судар старог и новог : са путовања по Албанији / Ирена Ковачевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15861 (7. фебруар 2010), стр. 18.

908(496.5)

COBISS.CG-ID 15717904


908(497.16) ЦРНА ГОРА, ПРОУЧАВАЊЕ ЗАВИЧАЈА


4992
БОЖАНОВИЋ, Љубица
        Neiskorišćena divlja ljepota : šavnički kraj priroda nesebično darivala, ali mještani od toga nemaju mnogo vajde / Ljubica Božanović.

У: Renome. - ISSN 1800-8054. - God. 1, br. 2 (jun 2010), str. 30-35.

908(497.16 Шавник)

COBISS.CG-ID 16488976

4993
БОЖОВИЋ, Ратко
        Дух и душа Боке : Веселин Кљајић: "Бокељски калеидоскоп", Чигоја, 2010. / Ратко Божовић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 72 (2. август 2010), стр. 11.

908(497.16Бока Которска)

COBISS.CG-ID 17007376

4994
ВУЈОВИЋ, Тања
        Свети Стефан - град који то више није / Тања Вујовић. - илустр. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [177]-203.

908(497.16 Свети Стефан)

COBISS.CG-ID 15515920

4995
ИВАНОВИЋ, Владислав
        Жабљак Црнојевића у минулом и нашем времену / Владислав Ивановић. - илустр. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 176. - Summary.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [163]-176.

908(497.16 Жабљак Црнојевића)

COBISS.CG-ID 15515408

4996
ИВАНОВИЋ, Жарко
        Путовање кроз вријеме : екипа Магазина у посјети Перасту : репортажа / Жарко Ивановић ; фото Игор Милић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16023 (22. јул 2010.), Магазин, бр. 95, стр. 6-7.

908(497.16Пераст)
821.163.4-992

COBISS.CG-ID 17134864

4997
КАСАЛИЦА, Стојан
        Stojan Karadžić: "Durmitorski ljetopis", IŠ Stručna knjiga, Beograd, 1998. / Slobodan Kasalica.

У: Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore. - ISSN 0354-9992. - Br. 5 (2009), str. 213-216.

908(497.16Дурмитор)

COBISS.CG-ID 16520720

4998
КОСТИЋ, Милица
        Миомир Дашић, "Ровца код Берана", Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица, 2008, 383 стр. / Милица Костић.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 229-232.

908(497.16Ровца)

COBISS.CG-ID 16418320

4999
КУЈОВИЋ, Драгиња
        Урбана цјелина - Колашин некад и сад : прекид са традицијом и нови путеви градитељства / Драгиња Кујовић. - Summary.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [223]-233.

908:72(497.16 Колашин)

COBISS.CG-ID 15517200

5000
МАЛОВИЋ-Ђукић, Марица
        Још једном о настанку нахије Пива / Марица Маловић-Ђукић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове / уредник Гордана Томовић. - Беране : Свевиђе, Часопис епархије Будимљанско-никшићке : Манастир Заграђе, 2010. - ISBN 978-9940-9227-1-9. - Стр. 151-158.

908(497.16)

COBISS.CG-ID 17950224

5001
МАТВЕЈЕВИЋ, Предраг
        Obala obećava, ali rijetko drži obećanja : primorje i zaleđe na istočnoj strani / Predrag Marojević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16144 (20. novembar 2010), Kultura, str. V.

908(497.16Сутоморе)

COBISS.CG-ID 17989904

5002
МИХАЛИЧЕК, Марија
        Град Пераст : (Примјер економског и културног успона града, декаденције кроз вријеме и неопходност његове валоризације) / Марија Михаличек. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [151]-162.

908(497.16 Пераст)

COBISS.CG-ID 15514896

5003
NOVELJIĆ, Bogić
        Crna Gora u školskim udžbenicima / Bogić Noveljić.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 725-727.

908(497.16):37

Rad je objavljen u: "Zeta", br. 47, (1937.), str. 3 i br. 48, str. 3.

COBISS.CG-ID 17206032

5004
ПЕТРИЋ, Радомир
        The Most Beautiful Views of the Montenegrin Coas : a New Coastal Mountaineering Route = Najljepše panorame crnogorskog primorja : primorska planinarska transverzala / Radomir Petrić. - Tekst uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2010), str. 29-33.

908(497.16)

COBISS.CG-ID 16148496

5005
РАСТОДЕР, Мирсад
        Hronika narodnog pripovjedanja : predstavljamo: Alija Matović, "Rožaje i okolina, - ljudi i događaji" - (1912-1945) / M. Rastoder.

У: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 4, br. 12 (oktobar-novembar 2009), str. 10.

908(497.16 Рожаје)

COBISS.CG-ID 18087184

5006
СТАРОВЛАХ, Милош М.
        Пљевља - град који умире / Милош М. Старовлах. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [205]-221.

908(497.16 Пљевља)

COBISS.CG-ID 15516176

5007
ТРИФУНОВИЋ, Ђорђије
        Милан Љ. Булатовић, "Лозна кроз времена", Пегаз, Бијело Поље, Штампарија Пегаз, Бијело Поље, 2008, стр. 189. / Ђорђије Трифуновић.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 235-236.

908(497.16Лозна)

COBISS.CG-ID 16419344

5008
ШЋЕПАНОВИЋ, Славко
        Značajno naučno djelo : prof. dr Zdravko N. Ivanović: "Grad Duklja (Doclea) kroz vjekove", Nikšić, 2009 / Slavko Šćepanović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 181-183.

908(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 15847952


91 ГЕОГРАФИЈА


5009
БУРИЋ, Михаило
        Monografija Podgorice : vode / Mihailo Burić. - Ilustr. - Bibliografija: str. 43-44. - Summary.

У: Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore. - ISSN 0354-9992. - Br. 5 (2009), str. 15-45.

911.2:556(497.16Подгорица)

COBISS.CG-ID 16523280

5010
ДЕЛИБАШИЋ, Томица
        Леденица : највиши врх Ружица (1945м) : планинарски водич / Томица Делибашић.

У: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 6, бр. 12 (2009), стр. 34-35.

911.2:552.4.035(497.16)

Одломак из књиге "Планином".

COBISS.CG-ID 16322576

претходна
наредна