претходна
наредна
4291
ЋЕТКОВИЋ, Ранко
        Životni put pisca : omaž Božu Bulatoviću održan na Mojkovačkom kulturnom ljetu / R. Ć.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16041 (9. avgust 2010), str. 16.

821.163.4:929Булатовић Б.

COBISS.CG-ID 17089552

4292
УЉАРЕВИЋ, Радомир
        Посљедње сентиментално путовање Моме Капора / Радомир Уљаревић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 221-227.

82:929 Капор М.

COBISS.CG-ID 16669712


821.163.4(091) ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ


4293
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Šest decenija stvaralaštva : autorsko veče Sretena Perovića na Barskom ljetopisu / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16021 (20. jul 2010), str. 20.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 16248336

4294
ВУКОВИЋ, Ненад, 1939-
        Бајо Пивљанин између Венеције и Дубровника : (између докумената и народне пјесме и легенде) / Ненад Вуковић. - Summary: Bajo Pivljani : between Venetian Republic and Dubrovnik.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 45-51.

821.163.4.09:929Пивљанин-Николић Б.
94(497.16)"16"

COBISS.CG-ID 4165133

4295
ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб
        Бајо Пивљанин у народном и умјетничком твораштву / Голуб Добрашиновић. - Биљешке уз текст. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 93-100.

821.163.4:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4166925

4296
ДРАГОЈЛОВИЋ, Драгољуб
        Ка почецима наше старе књижевности / Драгољуб Драгојловић. - Summary.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 59-72.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16647440

4297
ЈОВИЋЕВИЋ, Владимир
        Бајо Пивљанин - из традиције у историју / Владимир Јовићевић. - Биљешке уз текст. - Резјуме: Бајо Пивљанин - из традиции в историју.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 33-44.

821.163.4.09:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4164877

4298
ЈОКИЋ, Бранко
        Ко то бјеше Овидије са Ибра? : двадесет година од смрти Мирослава Ђуровића, истакнутог црногорског пјесника, путописца, антологичара и есејисте / Бранко Јокић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15950 (8. мај 2010), додатак Култура, стр. X.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16999952

4299
ЈОКИЋ, Бранко
        Мечкари и чојство : [о Радовану Зоговићу] / Бранко Јокић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15902 (20. март 2010), стр. 4.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16714768

4300
КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
        Из скривене клети срца пој : [Преподобна Касија] / Ксенија Кончаревић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 87-89.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16649488

4301
ЛАКИЋ, Зоран
        Пива, хајдуци и хајдучија / Зоран Лакић.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 29-32.

821.163.4.09:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4164621

4302
МЛАДЕНОВИЋ, Божидар
        Песнички епитафи на духовном споменику Бају Пивљанину / Божидар Младеновић.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 191-200.

821.163.4.:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4169485

4303
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Pjevajuća slova : Andrija Radulović i Milutin Mićović na Međunarodnom festivalu slovenske poezije u Tveru / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15974 (2. jun 2010), str. 19.

82:06.078

COBISS.CG-ID 16777232

4304
НИКОЛИЋ, Петар
        Неки биографски подаци о Бају Николићу - Пивљанину / Петар Николић, Борис Николић. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 13-28.

821.163.4.09:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4164365

4305
СЕЛХАНОВИЋ, Јадранка
        Ток "српске поезије" : борба за одбрану црногорског културног насљеђа : у антологију српског родољубивог пјесништва сврстани су Петар Петровић Његош, Стеван Перовић Цуца, Мирко Бањевић, Душан Костић, Ђуза Радовић / Јадранка Селхановић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15902 (20. март 2010), додатак Култура, стр. VII.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16720656

4306
СЕЛХАНОВИЋ, Јадранка
        Токови црногорске поезије : борба за одбрану црногорског културног насљеђа / Јадранка Селхановић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15895 (13. март 2010), додатак Култура, стр. VII.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16687120

4307
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Циљ људске врсте је поезија : награда "Марко Миљанов" уручена Саву Лекићу / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15951 (9. мај 2010), стр. 2.

82:06.068

COBISS.CG-ID 17000976


821.163.4.09 КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


4308
АЛЕКСИЋ, Будимир
        Заборављени писац српског југа : уз осамдесетогодишњицу смрти Ива Војиновића (1857-1929) / Будимир Алексић.

У: Српски југ. - ISSN 1800-7511. - Год. 3, бр. 3 (2010), стр. 99-101.

821.163.4.09Војиновић И.

COBISS.CG-ID 16014608

4309
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко
        Knjiga o postojanim zabludama : Rajko Cerović: "Crnogorski stereotipi", CDNK, Podgorica, 2010. / Živko Andrijašević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16018 (17. jul 2010), Kultura, str. IV.

821.163.4.09-4

COBISS.CG-ID 16916752

4310
БАЈОВИЋ, Спасоје
        Поетски узлети Војислава Т. Караџића : Војислав Т. Караџић: "На удици изгубљеног вјетра", Подгорица, 2009 / Спасоје Бајовић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 206-208.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 16669200

4311
БАКИЋ, Тања
        Недовршена линија у скривеној љепоти : Благота Митрић: "Роман о љубави и последња љубавна прича", Октоих / Тања Бакић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15937 (24. април 2010), Култура, стр. XI.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 16834320

4312
БАСАРА, Светислав
        Извештај о уљу или Ранко Јововић један од последњих преосталих песника на свету / Светислав Басара.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 151-152.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 16658192

4313
БАТУРАН, Радомир
        Љубавна поезија Косте Радовића / Радомир Батуран.

У: Поезијом против потопа / [уредник Јован Делић]. - Плужине : Центар за културу ; Подгорица : Нијанса ЦГ, 2008. - (Библиотека Посебна издања). - ISBN 978-86-906757-2-2. - Стр. 83-91.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 18194448

4314
БАТУРАН, Радомир
        Ријеч о Кости а кост од ријечи / Радомир Батуран.

У: Поезијом против потопа / [уредник Јован Делић]. - Плужине : Центар за културу ; Подгорица : Нијанса ЦГ, 2008. - (Библиотека Посебна издања). - ISBN 978-86-906757-2-2. - Стр. 35-58.

821.163.4.09Радовић К.

COBISS.CG-ID 18193424

4315
БАЋОВИЋ, Вукашин
        Бајо Пивљанин у народној поезији и у роману "Вртијељка" аутора Косте Радовића / Вукашин Баћовић. - Биљешке уз текст. - Resume.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 183-190.

821.163.4.09:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4169229

4316
БАШАНОВИЋ, Јелена
        О семантичко-творбеној структури неких придјевских сложеница у језику Мирка Бањевића / Јелена Башановић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 403-404. - Summary.

У: Седми лингвистички скуп "Бошковићеви дани" / редакциони одбор Бранислав Остојић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 90. Одјељење умјетности ; књ. 31). - ISBN 978-86-7215-214-2. - Стр. 393-404.

821.163.4.09:811.163.4'367.623

COBISS.CG-ID 18186512

4317
БЕЧАНОВИЋ, Татјана, 1969-
        Композициони принципи Лалићеве "Хајке" / Татјана Бечановић. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Лалићеви сусрети, радови са научног скупа, Подгорица, 12. децембра 2006. године / [организатор Црногорска академија наука и умјетности]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 85. Одјељење умјетности ; књ. 27). - ISBN 978-86-7215-202-9. - Стр. 149-165.

821.163.4.09Лалић М.

COBISS.CG-ID 13280016

4318
БЕЧАНОВИЋ, Татјана
        Поступак карневализације у Булатовићевом роману "Људи са четири прста" / Татјана Бечановић. - Библиографија: стр. 195. - Апстракт; Summary.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 181-196.

821.163.4.09-31Булатовић М.

COBISS.CG-ID 16347920

4319
БОГНАР, Зоран
        Порази и узнесења : [поезија Ранка Јововића] / Зоран Богнар.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 154-155.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 16661008

4320
БОГОЈЕВИЋ, Драган
        Crnogorci : libreto opere / Dragan Bogojević.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 11, br. 41-42 (2010), str. 309-310.

821.163.4.09-293.2

COBISS.CG-ID 16381968

претходна
наредна