претходна
наредна


821.135.1 РУМУНСКА КЊИЖЕВНОСТ


4201
ГЕО, Раду Павел
        Know-how u toru / Radu Pavel Gheo ; preveo Luca-Ioan Frana.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 1/2 (2010), str. 214-215.

821.135.1-32

COBISS.CG-ID 17563920

4202
ИОАНИД, Доина
        Skice / Doina Ioanid ; prevela Ivana Olujić.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 1/2 (2010), str. 202-208.

821.135.1-3

COBISS.CG-ID 17563152

4203
ЛУНГУ, Дан
        Igra mraka : po jednoj slici Traiana Mocanua / Dan Lungu ; prevela Ivana Olujić.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 1/2 (2010), str. 209-213.

821.135.1-32

COBISS.CG-ID 17563408

4204
ТЕОДОРЕСКУ, Кристијан
        Mučenik Paulika / Kristijan Teodoresku ; prevela Dijana Doko.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 1/2 (2010), str. 216-217.

821.135.1-32

COBISS.CG-ID 17564176

4205
CASTARESCU, Mircea
        Predmet koji me inspirira / Mircea Cãrtãrescu ; prevela Marina Gessner.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 1/2 (2010), str. 199-201.

821.135.1-4

COBISS.CG-ID 17562640


821.161 ИСТОЧНОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ


4206
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Паганска традиција : први јужнословенски превод епопеје о Дигенису Акрити / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15825 (30. децембар 2009), стр. 14.

821.16.09-13

COBISS.CG-ID 15434768


821.161.1 РУСКА КЊИЖЕВНОСТ


4207
АБОВИЋ, Миомир
        Mistično-ironijska poniranja Viktora Peljevina : (poetske odrednice romana "Čapajev i Praznina") / Miomir Abović. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 3, br. 5 (2009), str. 487-491.

821.161.1.09-31Пељевин В.

COBISS.CG-ID 17189904

4208
АХМАТОВА, Ана
        Nećemo piti iz te iste čaše / Ana Ahmatova.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15987 (15. jun 2010), dodatak Magazin, br. 69, str. 10.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16853008

4209
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Zašto je Ana Karenjina tako opasna persona : naučni skup na temu "Ženski lik u književnom tekstu" održan u Američkom uglu u Podgorici / J. Boljević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16142 (18. novembar 2010), str. 13.

821.163.4-055.2

COBISS.CG-ID 17942288

4210
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Lav Tolstoj i mir na Kavkazu : stogodišnjca smrti velikog ruskog pisca / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16137 (13. novembar 2010), Kultura, str. XI.

929:82Николајевич Т.

COBISS.CG-ID 17916944

4211
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Sjećanje na Visockog : izložba slika i dokumentarac o ruskom umjetniku u Podgorici / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16100 (7. oktobar 2010), str. 22.

821.161.1:929 Висоцки В.

COBISS.CG-ID 17835024

4212
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Hamlet sa gitarom : izložba i dokumentarac u znak sjećanja na Vladimira Visockog predstavljeni u Podgorici / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16102 (9. oktobar 2010), Kultura, str. II.

821.161.1:929 Висоцки В.

COBISS.CG-ID 17863440

4213
ВЈАЗАНЦЕВ, Јевгениј Анатољевич
        Ekspres : [i druge pjesme] / Jevgenij Anatoljevič Vjazancev ; s ruskog prepjevao Milan Ž. Vuković.

У: Novi susreti. - ISSN 1800-6876. - God. 2, br. 8-9 (2009), str. 11.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 15495184

4214
ГЛАВЈУК, Сергеј
        Скица за портрет : [пјесме] / Сергеј Главјук; с руског препевала Злата Коцић. - Садржи: Промајни квартови, Стара монета, Тачка повратка и Мартовска мећава.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 73-82.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16647952

4215
ГОГОЉ, Николај Васиљевич
        Будите живе душе / припремила Марија Живковић. - Фотогр.

У: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 6, бр. 12 (2009), стр. 52-56.

821.161.1.09-6

COBISS.CG-ID 16319504

4216
ГРИБАНОВСКИ, Анастасије
        Последњи часови А. С. Пушкина / Анастасије Грибановски ; са руског Марија Живковић. - Илустр.

У: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 5, бр. 11 (2009), стр. 40-42.

821.161.1:929Пушкин А. С.

COBISS.CG-ID 16325392

4217
КАЗАКОВ, Валериј Николајевич
        Ерлик / Валериј Казаков ; превео с руског Благоје Вујисић. - Биљешка о писцу: стр. 121.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 37, бр. 135 (2009), стр. 117-121.

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 15874832

4218
КАРТАШЕВА, Нина Васиљевна
        Од Бога... / Нина Карташева. - Биљешка о Н. В. Карташевој: стр. 84. - Садржи и: Мудрацима.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 36, бр. 133 (2008), стр. 82-84.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16053264

4219
КОСАНОВИЋ, Богдан
        В. Т. Шаламов или логор као апсолутно зло / Богдан Косановић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Апстракт; Резюме.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 263-274.

821.161.1.09Шаламов В.

COBISS.CG-ID 16350224

4220
КУПРИЈАНОВ, Вјечеслав
        Пјесме / Вјачеслав Купријанов ; превела Вера Хорват. - Биљешка о писцу.

У: Српски југ. - ISSN 1800-7511. - Год. 3, бр. 3 (2010), стр. 163-169.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16022032

4221
ЛАТИЊИН, Валериј Анатољевич
        Црногорска свеска / Валериј Латињин. - Биљешка о В. Латињину: стр. 78.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 36, бр. 133 (2008), стр. 76-78.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16041488

4222
МАКСИМОВИЋ, Војислав
        Пива и Шћепан Поље у виђењу Александра Фјодоровича Гиљфердинга (1831-1872) / Војислав Максимовић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове / уредник Гордана Томовић. - Беране : Свевиђе, Часопис епархије Будимљанско-никшићке : Манастир Заграђе, 2010. - ISBN 978-9940-9227-1-9. - Стр. 207-222.

821.161.1:929Гиљфердинг А. Ф.
908(497.16Пива)

COBISS.CG-ID 17954064

4223
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Академик Евгений Л'вович Немировский: "Автобиография", Москва, РАН, 2005, 300 стр. / Душан Ј. Мартиновић.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 227-228.

821.161.1-94

COBISS.CG-ID 16418064

4224
НИКИТОВИЋ, Јован
        Omaž Čehovu : Nikšić danas obilježava 150 godina od rođenja velikog ruskog pisca / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16071 (8. septembar 2010), str. 14.

821.163.4:929Чехов А.

COBISS.CG-ID 18250768

4225
ПАСТЕРНАК, Борис
        Poezija / Boris Pasternak ; preveo Marko Vešović.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 8, br. 6 (2009), str. 103-121.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16297744

4226
ПЕТРУШЕВСКА, Људмила
        Нови доживљаји лепе Јелене / Људмила Петрушевска ; превео с руског Александар Терзић.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 37, бр. 135 (2009), стр. 97-116.

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 15874576

4227
ПЈЕЦУХ, Вјачеслав
        Аутобиографија / Вјачеслав Пјецух ; превео с руског Александар Терзић.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 38, бр. 136 (2010), стр. 147-152.

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 17256208

4228
ПУШКИН, Александар Сергејевич
        Пророк / А. С. Пушкин ; препјев Зоран Костић. - Илустр.

У: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 5, бр. 11 (2009), стр. 42.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 16325648

4229
СИМИЋ, Снежана
        Са Гогољем поново у Риму : писмо из Италије / Снежана Симић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 66 (1. фебруар 2010.), стр. 10.

82:929 Гогољ Н. В.

COBISS.CG-ID 15620624

4230
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Природа као умјетничко дјело : предавање о Толстоју Богдана Косановића у ЦАНУ / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15959 (17. мај 2010), стр. 20.

821.161.1.09

COBISS.CG-ID 17024528

претходна
наредна