претходна
наредна
2551
ШЋЕКИЋ, Раде
        Priznavanje i iskazivanje prihoda i rashoda u bilansu uspjeha / Rade Šćekić.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 1-2 (januar-februar 2010), str. 28-37.

657.21

COBISS.CG-ID 16096272


658 ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


2552
ГРДИНИЋ, Милован
        Značaj osiguranja odgovornosti brodara za uspješno poslovanje pomorskih preduzeća = Importance of insurance of shippers' responsibilities for successful business-doing of maritime companies / Milovan Grdinić. - Bibliografija: str. 118. - Abstract; Apstrakt; Summary.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 113-118.

658.8:[656.6.011.4:368.23

COBISS.CG-ID 17316112

2553
ДРАШКОВИЋ, Мимо
        Savremeno upravljanje poslovnim organizacijama (Tauzovićev opšti kontinum - tok), Podgorica, Unireks, 2009, str. 407 / Mimo Drašković.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (decembar 2009), str. 185-186.

658

COBISS.CG-ID 15913744

2554
ИВАНОВИЋ, Драгица
        Skoro šest miliona eura za zaštitu životne sredine : Skupština akcionara jadranskog brodogradilišta u Bijeloj odobrila kreditno zaduženje kompanije / D. Ivanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16036 (4. avgust 2010), str. 6.

658.115:656.61(497.16)

COBISS.CG-ID 17528336

2555
ЈЕЛИЋ, Милош
        Prve tone uglja sa novog kopa krajem novembra : pri kraju radovi sa otvaranja površinskog kopa Cementara Rudnika uglja u Pljevljima / M. Jelić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16118 (25. oktobar 2010), str. 10.

658.115(497.16 Пљевља):622.33

COBISS.CG-ID 18267920

2556
ЈОКИЋ, Милена
        Istorija akcionarskih društava u Crnoj Gori / Milena Jokić. - Resume.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 219-239.

658.114.4(091)(497.16)

COBISS.CG-ID 15552528

2557
ЈОЦОВИЋ, Мијат
        Modeli korporativnog upravljanja u razvijenim zemljama = Models of corporate governance in developed countries / Mijat Jocović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 447-448. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 429-448.

658.114.5

COBISS.CG-ID 15773712

2558
KHOLODENKO, Anatoliy
        Supply chain equilibriums under non-linear cost functions of participants = Ravnotežno stanje lanca snabdijevanja u uslovima nelinearne funkcije troškova učesnika / Kholodenko Anatoliy, Gorb Oleksiy. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 8. - Abstract; Apstrakt.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 5-8.

658.8.03:[657.446:339.546

COBISS.CG-ID 17304336

2559
ЛАЗОВИЋ, Вујица
        Egzistencija malih ekonomija u uslovima globalne ekonomske krize na primjeru Crne Gore = Small economies' existance in terms of global economic crisis on example of Montenegro / Vujica Lazović, Goran Jovetić. - Bibliografija: str. 116. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 107-116.

658.1(497.16)

COBISS.CG-ID 15761424

2560
МИЛОВИЋ, Мира
        Konkurentnost uslov opstanka preduzeća : okrugli sto o strategiji razvoja malih i srednjih preduzeća do 2015. godine / Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16169 (15. decembar 2010), str. 9.

658.114(497.16)

COBISS.CG-ID 17843984

2561
МИЛОВИЋ, Мира
        Teško je normalno pregovarati pod pritiskom hiljadu radnika : ministar ekonomije Branko Vujović uoči pregovora sa sindikatom i poslovodstvom Željezare / Mr. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16095 (2. oktobar 2010), str. 9.

658.115:669.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17723152

2562
МИЛОВИЋ, Мира
        Upola manje težih povreda : u Kombinatu aluminijuma menadžment značajno uložio u zaštitu na radu, što pozdravlja i sindikat / Mr. Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16110 (17. oktobar 2010), str. 5.

658.115:669.71(497.16)

COBISS.CG-ID 18076944

2563
ПЕЈОВИЋ, Наташа
        Osnivanje akcionarskog društva "Grand hotel" - Cetinje / Nataša Pejović. - Abstract; Resime.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 1 (2009), str. 105-114.

658.114.3:640.412(497.16)

COBISS.CG-ID 16108304

2564
        PROBLEMATIKA mjerenja poslovanja : slučaj slovenskih [slovenačkih] poduzeća = Performance management issues : the case of Slovenian companies / Darja Peljhan...[et al.]. - Bibliografija: str. 347-349. - Abstract; Apstrakt.

U: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 319-349.

658.4(497.4)

COBISS.CG-ID 15779088

2565
ПУПОВИЋ, Јагош
        Digitalizacijom do kvalitetnije usluge : intervju Jagoš Pupović, direktor Elektrodistribucije Podgorica.

У: Index. - ISSN 1800-573X. - Br. 172 (decembar 2009), str. 68-71.

658:621.311(497.16)

COBISS.CG-ID 16050448

2566
РИСТОВСКИ, Драгиша
        Dakle, umijete li dobro da (se) prodate? : [intervju Dragiše Ristovskog] / [razgovor vodila]: Brankica Treskavica.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 14 (jun 2010), str. 101-102.

658.8.012.2

COBISS.CG-ID 16623632

2567
ТОМИЋ, Радомир
        Vlada ne odustaje od jasnih stavova : premijer Milo Đukanović o zbivanjima u Željezari / R. Tomić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16101 (8. oktobar 2010), str. 7.

658.115:669.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17851408


659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ


2568
БОГЕТИЋ, Зоран
        ECR strategija - koncepcija i alati za doba privredne recesije = ECR strategy - concept and tools for times of economic recession / Zoran Bogetić, Slobodan Aćimović. - Bibliografija: str. 63. - Apstrakt: Abstract.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (decembar 2009), str. 53-63.

659.113.25

COBISS.CG-ID 15949072

2569
BRAUTOVIĆ, Helena
        Entertainment public relations agencies and their WEB sites = PR agencije u zabavnoj industriji i njihove WEB stranice / Helena Brautović, Mia Miloslavić. - Bibliografija: str.29-30. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 2, br. 4 (2009), str. 17-30.

659.4

COBISS.CG-ID 15849488

2570
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Тајна за коју сви знају : одавање информација може да упропасти бизнис / Марија Јовићевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15829 (5. јануар 2010), стр. 7.

659.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15287824

2571
ЛАЛЕВИЋ Филиповић, Ана
        Informaciona podrška menadžmentu preduzeća ključna premisa racionalnom upravljanju savremenog korporativnog preduzeća / Ana Lalević Filipović. - Bibliografija: str. 122.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 4, br. 3 (2010), str. 115-122.

659.23

COBISS.CG-ID 16266256

2572
МИЛОВИЋ, Мира
        Чекајући Монтенегро бренд : паковање за црногорску посебност - један од најважнијих предуслова развоја / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15841 (18. јануар 2010), стр. 6-7.

659.1(497)

COBISS.CG-ID 15374608

2573
МУСА, Илија
        Pravni aspekt odnosa s javnošću : (zakonsko uređenje u Bosni i Hercegovini) = Legal aspect of public relations : (legal arrangement in Bosnia and Herzegovina) / Ilija Musa. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 370-371. - Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 3, br. 6 (jun 2010.), str. 361-371.

659.4(497.6)

COBISS.CG-ID 17235216

2574
РАЂА, Сњежана
        Kultura globalizacije u Hrvatskoj, mediji i reklamno manipuliranje = Culture globalization in Croatia, media and advertising manipulation / Snježana Rađa, Ivana Cikoja. - Bibliografija: str.65-66. - Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 2, br. 4 (2009), str. 57-66.

659.44:005.44(497.5)

COBISS.CG-ID 15857680


66 ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА. ХЕМИЈСКЕ И СРОДНЕ ИНДУСТРИЈЕ


2575
МАРСТИЈЕПОВИЋ, Нада
        Eksplozivne materije / Nada Marstijepović. - Bibliografija: str. 125. - Rezime; Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 8, Br. 22/23 (2010), str. 117-125.

662.1/.4

COBISS.CG-ID 16540432


663 ИНДУСТРИЈСКА МИКРОБИОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈСКА МИКОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈА ВРЕЊА


2576
БАШИЋ, Снежана
        Zeleni čaj / Snežana Bašić.

У: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - Br. 11 (mart 2010), str. 49.

663.951

COBISS.CG-ID 16572944

2577
БОЈАНИЋ, Миња
        Апотека на чокоту : љековитост вина - мудрост из давнина / Миња Бојанић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15861 (7. фебруар 2010), стр. 10.

663.25:615.89

COBISS.CG-ID 15711248

2578
ЂОРЂЕВИЋ, Зорица
        Put kafe / Zorica Đorđević.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 9 (januar 2010), str. 58-59.

663.933

COBISS.CG-ID 15893776

2579
КИРСАНОВ, Миодраг
        Monopol duvana u Crnoj Gori : vremena prošla i sadašnja = Tobacco Monopoly in Montenegro : past and present time / Miodrag Kirsanov. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 98-102.

663.97(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16613136

2580
КОВАЧЕВИЋ, Ирена
        На трпези домаће вино : црногорски винари презентовали угоститељима своје производе / Ирена Ковачевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15947 (5. мај 2010), додатак Магазин, бр. 40, стр. 8.

663.21(497.16)

COBISS.CG-ID 16984848

претходна
наредна