претходна
наредна
2491
РОСИЋ, Слободан
        Harmonizacija procesa restrukturiranja železničke administracije i železničkihpreduzeća = Harmonisation of proces restructuring railway administration and railway company / Slobodan Rosić, Branislav Bošković, Rešad Nuhodžić. - Tabele. - Bibliografija: str. 119-120. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 113-120.

665.2:338.47

COBISS.CG-ID 17463312

2492
СТЕФАНОВИЋ, Драган
        Karakteristike razvoja koridora i intermodalnog transporta = Characteristics of development corridors and inter-modal transport / Dragan Stefanović, Slavica Petrović. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 198. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 193-198.

656.2

COBISS.CG-ID 17475600

2493
        TRANSPORTNO-logistički klasteri na koridoru 4B i širem prostoru mreže koridora Jugoistočne Evrope = Transport-logistic clusters in the corridor 4B and wider corridor networks area of South East Europe / Tomislav Jovanović...[et al.]. - Tabele. - Bibliografija: str. 206. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 199-206.

656.2(4-12)

COBISS.CG-ID 17475856

2494
        ULOGA i značaj putne mreže na pravcu: RUM/SRB granica-Beograd-Podgorica-Bar u razvoju saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari = Role and importance of road network in direction: ROM./SERB. border Belgrade-Podgorica-Bar in development of transport corridor Bucharest-Belgrade-Bar-Bari / Ljubiša Kuzović...[et al.]. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 88. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 79-88.

656.2:625.1/.5

COBISS.CG-ID 17456656

2495
CARIGLIA, Michela
        Corridor 4B intermodal possible / Michela Cariglia.

U: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 55-68.

656.2:625.1/.5

COBISS.CG-ID 17454608


656.6 САОБРАЋАЈ НА ВОДИ


2496
BAUK, Sanja I.
        Pozicioniranje putničkih luka posredstvom e-usluga koje pružaju = Passenger ports benchmarking due to the e-services they offer / Sanja I. Bauk. - Bibliografija: str. 56. - Abstract; Apstrakt.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 49-56.

656.61:004.738.5

COBISS.CG-ID 17308944

2497
БЈЕЛОБРКОВИЋ, Миодраг Мики
        Na brodu su svi porodica : intervju Miodrag Miki Bjelobrković, pomorski komesar / razgovarala: Biljana Boljanović.

У: Index. - ISSN 1800-573X. - Br. 172 (decembar 2009), str. 78-83.

656.61(497.16)

COBISS.CG-ID 16050960

2498
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Muzej avangarde na "Galebu" : intrigantna izložba na nekadašnjoj Titovoj rezidenciji u Rijeci / J. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16081 (18. septembar 2010), Kultura, str. XI.

656.612:061.4

COBISS.CG-ID 18300432

2499
ГРДИНИЋ, Милован
        Valutacija flote = Valutation fleet / Milovan Grdinić. - Bibliografija: str. 137. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (2009), str. 129-137.

656.61:368.23

COBISS.CG-ID 15962384

2500
ЂЕЛОВИЋ, Деда
        Strateški pravci razvoja Luke Bar : elementi analize = Strategic development directions of the Port of Bar / Deda Đelović. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 184. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 177-184.

656.615(497.16Бар)

COBISS.CG-ID 17474320

2501
МАНДИЋ, Славко
        Slavna prošlost bokeljskog pomorstva : pomorski muzej Crne Gore u Kotoru 58. rođendan posvetio podvigu kapetana Želalića / S. Mandić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16076 (13. septembar 2010), str. 14.

656.6:929Желалић П.

COBISS.CG-ID 18267664

2502
НИКИТОВИЋ, Јован
        U čast Petra Želalića : pomorski muzej Crne Gore u Kotoru obilježava svoj dan / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16073 (10. septembar 2010), str. 14.

656.6:929Желалић П.

COBISS.CG-ID 18253584

2503
ПЕЈАКОВИЋ - Вујошевић, Милева
        Најљпеше странице историје на мору : Милева Пејаковић - Вујошевић, директорица Поморског музеја у Котору / [разговор водио] Јован Никитовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16074 (11. септембар 2010), Култура, стр. IX.

656.61(047.53)

COBISS.CG-ID 18265104

2504
PUPAVAC, Drago
        Feeder service and block trains - the vital links to promote Rijeka's transport route = Feeder servis i blok vlakovi - vitalne veze za promociju riječkog prometnog pravca / Drago Pupavac. - Bibliografija: str. 144. - Summary; Sažetak.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (2009), str. 139-144.

656.61(497.5)

COBISS.CG-ID 15962640

2505
РАДМИЛОВИЋ, Зоран
        Glavne karakteristike i razvoj luka i terminala na području Beograda / Zoran Radmilović, Vladislav Maraš. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 175. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 169-175.

656.615(497.11Београд)

COBISS.CG-ID 17473040

2506
ROSHCHINA, Ninel
        Outlook at the integration of Ukrainian seaports to the international transport-logistic market = Pogled na integrisanje ukrajinskih morskih luka s međunarodnim transportno-logističkim tržištem / Roshchina Ninel, Afanasyeva Olga. - Bibliografija: str. 104-105. - Abstract; Apstrakt.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 101-105.

656.615(477)

COBISS.CG-ID 17314320

2507
ХАЏИБРАХИМОВИЋ, Максут Џ.
        Pomorstvo i trgovina srednjevjekovnog Ulcinja / Maksut Dž. Hadžibrahimović. - Bilješke uz tekst.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 41-42 (2010), str. 91-113.

656.61(497.16Улцињ)(091)

COBISS.CG-ID 16269840

2508
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Brodska linija između Crne Gore i Kine? : ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar razgovarao u Podgorici sa zamjenikom ministra saobraćaja NR Kine Fengom Zenglinom / D. C.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16114 (21. oktobar 2010), str. 5.

656.6(497.16:510)

COBISS.CG-ID 18219792


656.7 ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ


2509
КНЕЖЕВИЋ, Славко
        Rekordna sezona : Aerodrom Tivat ugostio ovog ljeta najviše putnika otkad posluje / Sl. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16107 (14. oktobar 2010), str. 11.

656.71(497.16)

COBISS.CG-ID 18006288

2510
ПЕРИЋ, Игор
        The Gateways to Montenegro : the Airports of Tivat and Podgorica = Kapije Crne Gore : aerodromi Tivat i Podgorica / Igor Perić. - Tekst uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2010), str. 72-75.

656.71(497.16)

COBISS.CG-ID 16153616

2511
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Prostor za servisiranje domaćih i stranih aviona : juče na aerodromu Podgorica otvoren novi hangar Montenegroerlajnza / D. Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16094 (1. oktobar 2010), str. 9.

656.71(497.16)

COBISS.CG-ID 17718032


656.8 ПТТ. ПОШТАНСКЕ МАРКЕ. ФИЛАТЕЛИЈА


2512
КУЈАЧИЋ, Момчило
        Značaj koridora 4B za razvoj poštanskog saobraćaja u regionu = Significance of coridor 4B for development of regional postal traffic / Momčilo Kujačić, Miodrag Jekić. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 168. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 163-168.

656.83(4-12)

COBISS.CG-ID 17471760

2513
ЦВЕТКОВСКА Оцокољић, Виолета
        Улога Котора и црногорских племена у преносу млетачке дипломатске поште / Виолета Цветковска Оцокољић, Татјана Цветковски. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Бока. - ISSN 0350-7769. - 30 (2010), стр. 221-234.

656.86:341.76(497.16)"14/16"

COBISS.CG-ID 17298704


657 РАЧУНОВОДСТВО. КЊИГОВОДСТВО


2514
БОЖИЋ, Радомир
        Promjene regulatornog okvira finansijskog izvještavanja kao odgovor na finansijsku krizu = Modification of the financial reporting regulatory framework as a rewsponse tofinancial crisis / Radomir Božić. - Bibliografija: str. 231. - Abstract; Rezime.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 213-231.

657.6

COBISS.CG-ID 15763472

2515
ЂУРАНОВИЋ, Јован
        Budžetsko računovodstvo : finansijsko-računovodstveni poslovi u organima državne uprave / Jovan Đuranović.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 4, br. 8/9 (2010), str. 113-126.

657.15:3.07(497.16)

COBISS.CG-ID 17241104

2516
ЖАРИЋ, Соња
        Etički kodeks IFAC-a za profesionalne računovođe i njegova primjena u Crnoj Gori = Ethical codex IFAC for auditors and its implementation in Montenegro / Sonja Žarić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 483. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 474-483.

657:174(197.16)

COBISS.CG-ID 15774224

2517
ZAMAN, Maja
        Public versus private interest behind the regulation of selected accounting-related professions / Maja Zaman. - Bibliografija: str. 245-246. - Abstract.

U: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 233-246.

657.6:174

COBISS.CG-ID 15775504

2518
ЈАКШИЋ, Дејан
        Uticaj procesa harmonizacije i globalizacije na profesiju revizije u Srbiji = The impact of harmonization and globalization process on the audit profession in Serbia / Dejan Jakšić, Mirko Andrić. - Bibliografija: str. 258. - Abstract; Rezime.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 247-258.

657.6(497.11)

COBISS.CG-ID 15764752

2519
КОНДИЋ, Новак
        Neophodnost javnog nadzora nad revizorskom profesijom i kontrola kvaliteta rada revizora i revizorskih firmi = Public oversight of audit profession and quality assurance / Novak Kondić, Nevenka Petrović. - Bibliografija: str. 193. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 161-193.

657.6-051

COBISS.CG-ID 15762704

2520
КРСМАНОВИЋ, Бранко О.
        Međunarodni standard XBRL - sadržaj i uvođenje = International standard XBRL - content and introduction / Branko O. Krasmanović, Stanislav R. Polić. - Bibliografija: str. 211. - Abstract; Rezime.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 195-211.

657.6

COBISS.CG-ID 15763216

претходна
наредна