претходна
наредна
1861
РАДОЈИЧИЋ, Драгана
        Култура исхране у делу Павла Ровинског / Драгана Радојичић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Павле Ровински и Црна Гора, радови са научног скупа, Подгорица, 19. децембар 2006. / [у организацији Црногорске академије наука и умјетности ]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 99. Одјељење друштвених наука ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-224-1. - Стр. 101-108.

39:929Ровински П. А.
641(091)(497.16)

COBISS.CG-ID 17373456

1862
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Мултикултуралност јединственог карактера : народне ношње и музичка баштина Црне Горе у Подгорици / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15950 (8. мај 2010), додатак Култура, стр. ИX.

39(497.16)

COBISS.CG-ID 16998416

1863
СТАНИШИЋ, Нина
        Kulturni hepening ili poseban turistički događaj : moda i modne manifestacije / Nina Stanišić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 65 (septembar-oktobar 2009), str. 50-51.

391(497.16)

COBISS.CG-ID 15933200

1864
СТАНИШИЋ, Нина
        Muška crnogorska, narodna nošnja : etno nasljeđe: crnogorska nošnja (3) / Nina Stanišić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 70 (april-maj 2010), str. 45-47.

391(497.16)

COBISS.CG-ID 16484368

1865
СТАНИШИЋ, Нина
        Crnogorska narodna nošnja - ženska : etno naslijeđe: crnogorska nošnja (II) / Nina Stanišić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 69 (februar-mart 2010), str. 49-50.

391(497.16)

COBISS.CG-ID 16479504

1866
СТАНИШИЋ, Нина
        Crnogorska nošnja : etno naslijeđe: crnogorska nošnja (I) / Nina Stanišić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 68 (januar 2010), str. 44-45.

391(497.16)

COBISS.CG-ID 15957776

1867
СТАРОВЛАХ, Милош М.
        Црногорске школе у дјелу Павла Ровинског / Милош М. Старовлах. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Павле Ровински и Црна Гора, радови са научног скупа, Подгорица, 19. децембар 2006. / [у организацији Црногорске академије наука и умјетности ]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 99. Одјељење друштвених наука ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-224-1. - Стр. 187-198.

39:929Ровински П. А.
37(091)(497.16)

COBISS.CG-ID 17375248

1868
ТОПИЋ, Мартина
        (Ne)ovisnost žena i posljedice tog položaja: rod, patrijarhat, odgoj = (In)dependence of Women and Consequences of That Position: Gender, Patriarchy and Raising / Martina Topić. - Bibliografija: str.58-59. - Abstract.

У: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 3, br. 2 (2009), str. 48-59.

392.37
316.346.2-055.2

COBISS.CG-ID 16232464

1869
ЋУПИЋ, Драго
        Како је Ровински изучавао језик Црногораца : неке фонетске, укључујући и акценатске појаве / Драго Ћупић. - Резюме.

У: Павле Ровински и Црна Гора, радови са научног скупа, Подгорица, 19. децембар 2006. / [у организацији Црногорске академије наука и умјетности ]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 99. Одјељење друштвених наука ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-224-1. - Стр. 181-186.

39:929Ровински П. А.
811.163.4'344(497.16)

COBISS.CG-ID 17374992

1870
ФИЛИПОВИЋ, Милева
        Симболички капитал Црногораца / Милева Филиповић. - Библиографија: стр. 65. - Summary.

У: Павле Ровински и Црна Гора, радови са научног скупа, Подгорица, 19. децембар 2006. / [у организацији Црногорске академије наука и умјетности ]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 99. Одјељење друштвених наука ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-224-1. - Стр. 57-66.

39:929Ровински П. А.
33(091)(497.16)

COBISS.CG-ID 17375504

1871
ЦРНИЋ-Пејовић, Марија
        Посмртни обичаји у дјелу Павла А. Ровинског и савремене новинске читуље / Марија Црнић-Пејовић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Павле Ровински и Црна Гора, радови са научног скупа, Подгорица, 19. децембар 2006. / [у организацији Црногорске академије наука и умјетности ]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 99. Одјељење друштвених наука ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-224-1. - Стр. 137-159.

39:929Ровински П. А.
393.3(497.16)

COBISS.CG-ID 17374224

1872
ЧОВИН, Наташа
        Ko diktira modne trendove? : fenomen / Nataša Čovin.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 13 (maj 2010), str. 80-81.

391.1/.2

COBISS.CG-ID 16617488

1873
ШАБОТИЋ, Саит Ш.
        Tradicionalni običaj nadijevanja imena između prošlosti i sadašnjosti kao povod za razmišljanje i razgovor / Sait Š. Šabotić.

У: Рожајски зборник. - ISSN 0351-9457. - God. 14, br. 14 (2010), str. 183-186.

392.14(497.16)

COBISS.CG-ID 16393744


5/6 ПРИРОДНЕ И ПРИМИЈЕЊЕНЕ НАУКЕ502/504 НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ. ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1874
БЕТИОЛ, Клаудија
        Crna Gora može biti energetski lider u Evropi : prof. Klaudia Betiol, ekspert za zaštitu životne sredine / razgovarala: Dragica Šuković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15974 (2. jun 2010), dodatak Magazin, br. 60, str. 6-7.

502/504

COBISS.CG-ID 16778512

1875
БУЛАЈИЋ, Предраг
        Nema posla bez GIS-a : upotreba informacionih sistema u upravljanju životnom sredinom : razgovor sa Predragom Bulajićem, direktorom informatičke službe Winsoft / [razgovor vodio]: R. Komar.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 67 (decembar 2009), str. 10-11.

502.2:681.518

Objavljeno i u br. 68, januar 2010.

COBISS.CG-ID 15939600

1876
БУЛАТОВИЋ, Драган
        Ekološki znak kao instrument održivog turističkog razvoja : ekologija i turizam / Dragan Bulatović.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 65 (septembar-oktobar 2009), str. 6-8.

502/504:338.48(497.16)

COBISS.CG-ID 15921936

1877
БУЛИЋ, Златко
        Odsustvo struke i multidisciplinarnih naučnih projekata ugrožava održivost bioloških resursa : razgovor sa dr Zlatkom Bulićem, direktorom nacionalnog Zavoda za zaštitu prirode na temu o održivom razvoju bioloških resursa / razgovarao: R[adovan] Komar.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 66 (novembar 2009), str. 4-6.

502/504(497.16)

COBISS.CG-ID 15904272

1878
БУШКОВИЋ, Василије
        Vrednovanje prirodnih potencijala NP Prokletije / Vasilije Bušković, Zlatko Bulić. - Ilustr.

У: Nacionalni parkovi. - ISSN 1800-7554. - God. 2, br. 10 (septembar-oktobar 2010), str. 37-40.

502.1:[911:338.48(234)(497.16)

COBISS.CG-ID 17289232

1879
ВРХОВШЕК, Даниел
        Исправљање грешака уз помоћ природе : наш гост : проф. др Даниел Врховшек о екоремедијацији, технологији будућности / разговарала Драгица Шаковић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 67, бр. 16180 (26. децембар 2010), стр. 20.

502.132

COBISS.CG-ID 18037008

1880
ВУЈИСИЋ, Благоје
        Екологија - наука садашњости и будућности : (Вукоман Максимовић: "Екологија - наука садашњости и будућности", Ситопринт, Житиште, 2008) / Благоје Вујисић.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 37, бр. 135 (2009), стр. 136-139.

502/504

COBISS.CG-ID 15876112

1881
ГВОЗДЕНОВИЋ, Бранимир
        Ekološka država ne smije biti parola : razgovor s povodom: Branimir Gvozdenović, ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine u Vladi Crne Gore / razgovarala: Dragica Šaković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15974 (2. jun 2010), dodatak Magazin, br. 60, str. 3.

502/504(497.16)

COBISS.CG-ID 16777744

1882
ГВОЗДЕНОВИЋ, Бранислав
        Očuvanje je imperativ : Branimir Gvozdenović, ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine / [razgovor vodila] Marijana Džaković.

У: Nacionalni parkovi. - ISSN 1800-7554. - God. 2, br. 6 (januar-februar 2010), str. 5-8.

502/504(497.16)

COBISS.CG-ID 15965456

1883
        ZAUSTAVLJENO pucanje brane : spriječena mogućnost novog izlivanja toksičnog otpada u Mađarskoj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16104 (11. oktobar 2010), str. 15.

504.5(439)

COBISS.CG-ID 17915664

1884
ИВАНОВИЋ, Станиша
        Znanjem se stiče moć nad prirodom : prof. dr Staniša Ivanović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore / [razgovor vodila] Dragica Šaković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16110 (17. oktobar 2010), str. 17.

502/504(047.53)

COBISS.CG-ID 18074384

1885
ЈЕЛИЋ, Станко
        Negdje smo prešli granicu : zaštita životne sredine i naše pozitivno pravo / Stanko Jelić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 67 (decembar 2009), str. 3-4.

502.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15937808

1886
ЈЕЛИЋ, Станко
        Prava i obaveze lokalne samouprave na zaštiti i očuvanju prirode : lokalna uprava i životna sredina / Stanko Jelić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 70 (april-maj 2010), str. 10.

502.2:352(497.16)

COBISS.CG-ID 16481808

1887
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        More, sunce i elitne fekalije : kako zaštititi priobalje od zagađenja otpadnim vodama sa sve brojnijih luksuznih plovila / Marija Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16031 (30. jul 2010), str. 3.

504.5(497.16)

COBISS.CG-ID 17143312

1888
ЈОКСИМОВИЋ, Ацо
        Komunikacione tehnologije u cilju istraživanja mora i upravljanja morskim biološkim resursima : održivi razvoj bioloških resursa mora / Aco Joksimović.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 67 (decembar 2009), str. 8-9.

502.211

COBISS.CG-ID 15939344

1889
        KAZNENA politika ne štiti prirodu : krivično pravna zaštita životne sredine : izvod iz Krivičnog zakonika Crne Gore - glava dvadeset peta: Krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 70 (april-maj 2010), str. 6-9.

502.2(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 16481296

1890
КАРАМАНАГА, Гани
        Prirodni faktori (resursi) ulcinjskog podneblja / Gani Karamanaga.

У: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - Br. 10 (februar 2010), str. 62-63.

502/504(497.16 Улцињ)

COBISS.CG-ID 16555536

претходна
наредна