претходна
наредна
1591
МИЛАЧИЋ, Филип
        Reforma penzijskog sistema / Filip Milačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15993 (21. jun 2010), str. 13.

364.35(4)

COBISS.CG-ID 16901648

1592
        NAJVIŠA godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 1, br. 2 (jul 2010), str. 56-66.

364.35(497.16)

COBISS.CG-ID 17326864

1593
НУМАНОВИЋ, Суад
        Sa sezonom i radna mjesta : ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović / [razgovor vodila] Z. Sredanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15994 (22. jun 2010), str. 8.

364(497.16)

COBISS.CG-ID 16910864

1594
НУМАНОВИЋ, Суад
        Социјалним дијалогом пребродити кризу : Министар рада и социјалног старања и предсједник Социјалног савјета др Суад Нумановић / [разговор водила] З. Средановић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16034 (2. август 2010), стр. 10.

364(047.53)

COBISS.CG-ID 16932624

1595
ПАЈОВИЋ, Јово
        Ponovno određivanje penzija primjenom sporazuma o socijalnom osiguranju sa Republikom Srbijom / Jovo Pajović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 64-70.

364.35(497.16)

COBISS.CG-ID 16093200

1596
ПЕРИШИЋ, Радомир
        Kad bura u život svrati : Centar za podršku djeci i porodici u Bijelom Polju / R. Perišić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15978 (6. jun 2010), str. 8.

364.4-05.5/.7(497.16)

COBISS.CG-ID 16791568

1597
        PRAVO na povraćaj preplaćenog doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 1, br. 2 (jul 2010), str. 67-71.

364.35(497.16)

COBISS.CG-ID 17327376

1598
СРЕДАНОВИЋ, Зорица
        Država gradi stanove za najugroženije : naš gost: ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović / Z. Sredanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15971 (30. maj 2010), str. 6.

364(497.16)

COBISS.CG-ID 17211920

1599
СРЕДАНОВИЋ, Зорица
        Kako sakupiti bar 25 godina staža : prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko - invalidskom osiguranju na javnoj raspravi / Zorica Sredanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16106 (13. oktobar 2010), str. 9.

364.35(094.5)(497.16)

COBISS.CG-ID 17946640

1600
СРЕДАНОВИЋ, Зорица
        Очекивања већа, могућности ограничене : Црна Гора за социјалу издваја мјесечно више од четири милиона еура / Зорица Средановић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15855 (1. фебруар 2010), стр. 6.

364(497.16)

COBISS.CG-ID 15607312

1601
СРЕДАНОВИЋ, Зорица
        Penzije u Crnoj Gori najveće u regionu : istražujemo: kako je kriza uticala na penzione fondove zemalja Zapadnog Balkana / Z. Sredanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15978 (6. jun 2010), str. 2-3.

364-646.2:338.124.4(4-15)

COBISS.CG-ID 16789264

1602
СТРУГАР, Марина
        Bez granica : [cilj projekta "Bez granica - inkluzija, kultura i umjetnost"] / Marina Strugar.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 11 (mart 2010), str. 74-75.

364.694-787.4:377

COBISS.CG-ID 16143120

1603
ЧЕКЕРЕВАЦ, Ана
        Integracioni procesi u Zapadnoj Evropi i socijalna politika / Ana Čekerevac. - Bibliografija: str.34-35. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 15-35.

364(4-15)

COBISS.CG-ID 16196368


368 ОСИГУРАЊЕ


1604
ЂУРОВИЋ, Лепа
        Specifičnostima do uspjeha : marketing u osiguranju = By Means of Specific Characteristics to a Success : insurance marketing / Lepa Đurović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 70-77.

368:659.1

COBISS.CG-ID 16610576

1605
КОВАЧЕВИЋ, Александар
        Ugovor o doživotnoj renti po Zakonu o obligacionim odnosima Crne Gore / Aleksandar Kovačević.

У: Akcionar. - ISSN 1800-5047. - God. 8, br. 1 (2010), str. 71-78.

368.911.7:347.44(497.16)

COBISS.CG-ID 16354576

1606
МИХАИЛОВИЋ, Зоран
        Uloga države i preduslovi za implementaciju sistema dobrovoljnih penzija u Crnoj Gori = The role of the state and preconditions for the implementation of the systemof voluntary pensions in Montenegro / Zoran Mihailović. - Bibliografija: str. 130. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 125-130.

368.914:338.2(497.16)

COBISS.CG-ID 17317392

1607
НОВОВИЋ, Милијана
        Performanse crnogorskog tržišta osiguranja / Milijana Novović. - Ilustr. - Bibliografija: str. 39.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 4, br. 8/9 (2010), str. 35-39.

368:339.13(497.16)

COBISS.CG-ID 17238800

1608
НОВОВИЋ, Милијана
        Plasmani slobodnih sredstava osiguravajućih kompanija i finansijska kriza = Investments of insurance companies' free funds and the financial crisis / Mirjana Novović. - Bibliografija: str. 415. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 399-415.

368.02

COBISS.CG-ID 15773200

1609
ПАЈОВИЋ, Јово
        Osnovice i stope za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaosiguranike zaposlene / Jovo Pajović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 4, br. 3 (2010), str. 70-74.

368.194

COBISS.CG-ID 16279568

1610
ХРАПОВИЋ, Кенан
        Manje novca u 2011. za investicije u zdravstvu : intervju : Dr Kenan Hrapović, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore / razgovarala Tanja Boljević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16174 (20. decembar 2010), str. 6-7.

368.42(497.16)

COBISS.CG-ID 17985296


37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА. УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА


1611
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко
        Pregled istorije crnogorskog školstva do 1918. godine / Živko Andrijašević.

У: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 38, br. 1-2-3 (2009), str. 133-168.

37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 17046288

1612
БАКИЋ, Радован
        Андрија Јовићевић о поријеклу становништва Полимља и Велике / Радован Бакић. - Библиографија: стр. 83. - Summary.

У: Личност и дјело Андрије П. Јовићевића, радови са научног скупа, Подгорица, 18. октобар 2006 године / Црногорска академија наука и умјетности. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 94. Одјељење друштвених наука ; књ. 35). - ISBN 978-86-7215-218-0. - Стр. 75-84.

37:929Јовићевић А.
314(497.16Полимље)

COBISS.CG-ID 17359632

1613
БОЈАНИЋ, Миња
        Grahovski bukvar dar svakom lučonoši i odlikašu : lijep gest pedagoga i pisca Slobodana N. Kovačevića / M. Bojanić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15989 (17. jun 2010), dodatak Magazin, br. 71, str. 6.

37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16870928

1614
ВЛАХОВИЋ, Петар
        Допринос Андрије П. Јовићевића етнолошкој науци / Петар Влаховић. - Библиографија: стр. 53-54. - Summary.

У: Личност и дјело Андрије П. Јовићевића, радови са научног скупа, Подгорица, 18. октобар 2006 године / Црногорска академија наука и умјетности. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 94. Одјељење друштвених наука ; књ. 35). - ISBN 978-86-7215-218-0. - Стр. 43-55.

37:929Јовићевић А.
398(497.16)

COBISS.CG-ID 17356560

1615
ГАЗИВОДА, Павле
        Педагошки портрет Андрије П. Јовићевића / Павле Газивода. - Библиографија и биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 139. - Summary.

У: Личност и дјело Андрије П. Јовићевића, радови са научног скупа, Подгорица, 18. октобар 2006 године / Црногорска академија наука и умјетности. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 94. Одјељење друштвених наука ; књ. 35). - ISBN 978-86-7215-218-0. - Стр. 127-140.

37:929Јовићевић А.

COBISS.CG-ID 17361168

1616
GOGAJ, Iljaz
        Mirash Ivanaj - reformator i arsimit kombëtar shqiptar / Iljaz Gogaj. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Lemba. - ISSN 1800-640X. - Br. 13-14 (2009), str. 47-54.

37:929(496.5)

COBISS.CG-ID 16641808

1617
ДАМЈАНОВИЋ, Радован
        Dragan V. Kujović (1948-2010) / Radovan Damjanović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 233-236.

37:929 Кујовић Д. В.

COBISS.CG-ID 16642832

1618
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Цетињска адреса и европска знања : изложба "Трагови школства у Црној Гори" у Колашину / Др. Драшковић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15952 (10. мај 2010), стр. 18.

37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 17010960

1619
ДРАШКОВИЋ, Чедомир
        Devalvirani nacionalni identitet i prosvjetna politika u Crnoj Gori / Čedomir Drašković. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 49-64.

37(497.16)(091)
373.5-055.2(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15840528

1620
ДРАШКОВИЋ, Чедо
        Novak Jovanović : 1937-2007 / Čedo Drašković.

У: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 419-421.

37:929 Јовановић Н.

COBISS.CG-ID 15700240

претходна
наредна