претходна
наредна
1411
МАЗИЋ, Драган
        O etičkom kodeksu - s povodom : osvrt / Dragan Mazić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 20-21.

351.742:17(497.16)

COBISS.CG-ID 16058896

1412
МАЗИЋ, Драган
        Publikovanje etičkog kodeksa - zapažen projekat / Dragan Mazić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (oktobar 2009), str. 8-9.

351.742:17(497.16)

COBISS.CG-ID 16130320

1413
МЕХОВИЋ, Фехо
        Održan IV regionalni forum o radu policije u zajednici / Feho Mehović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 6 (oktobar 2009), str. 20.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16135696

1414
МЕХОВИЋ, Фехо
        Razvoj projekta "Rad policije u zajednici" / Feho Mehović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 39.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16129040

1415
ПАВИЋЕВИЋ, Оливера
        Konferencija Asocijacije evropskih koledža (AEPS) / Olivera Pavićević.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 142-143.

351.742:061.1ЕУ

COBISS.CG-ID 16087056

1416
ПЕЛЕВИЋ, Ивана
        Sastanak oficira za komunikacije država članica i izvršnog sekretarijata SEPCA / Ivana Pelević.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 10-11.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16122128

1417
ПОПОВИЋ, Тамара
        2. [Drugi] oktobar - Dan bezbjednosti / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 6.

351.74(497.16)

COBISS.CG-ID 16056848

1418
ПОПОВИЋ, Тамара
        Žene u policiji / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 4 (april 2009), str. 8-9.

351.741-055.2(497.16)

COBISS.CG-ID 16069392

1419
ПОПОВИЋ, Тамара
        Memorandum za efikasniju saradnju i razmenu informacija u istrazi i krivičnom gonjenju / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 9.

351.742:343(497.16)

COBISS.CG-ID 16121616

1420
ПОПОВИЋ, Тамара
        Nove uniforme crnogorske policije / Tamara Popović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 7.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16057104

1421
РАЛЕВИЋ, Тамара
        Dobra saradnja policije i medija u interesu građana / Tamara Ralević.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 6 (oktobar 2009), str. 5-7.

351.742:316.774(497.16)

COBISS.CG-ID 16130064

1422
РАЛЕВИЋ, Тамара
        Još jedna generacija naših polaznika na Akademiji ILEA / pripremila Tamara Ralević.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 3, br. 7 (januar 2010), str. 28-29.

351.742:37(497.16)

COBISS.CG-ID 16592144

1423
РАЛЕВИЋ, Тамара
        Međuinstitucionalna saradnja / pripremila Tamara Ralević.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 3, br. 7 (januar 2010), str. 36.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16593680

1424
СИМИЋ, Бобан
        Taktika upotrebe službene palice / Boban Simić. - Bibliografija: str.34-35. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 7, br. 21 (2009), str. 29-35.

351.742

COBISS.CG-ID 16077840

1425
СТЕВАНОВИЋ, Драган
        Seminar o policijskoj i pravosudnoj saradnji u Evropskoj uniji : iz rada policije / Dragan Stevanović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 28.

351.742:34.038(4-67 ЕУ)

COBISS.CG-ID 16061712

1426
ТАДИЋ, Нада
        Kompjutersko mapiranje bezbjednosnih događaja u funkciji veće efikasnosti policije : razvoj policijskog sistema / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 16-17.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16125712

1427
ТАДИЋ, Нада
        Otvoren savremeni Forenzički centar Uprave policije / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 4-5.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16056592

1428
ТАДИЋ, Нада
        Po evropskim standardima : standardi i praksa / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 12-13.

351.74:061.1(100)(497.16)

COBISS.CG-ID 16058384

1429
ТАДИЋ, Нада
        Prvi policijski predstavnici u inostranstvu / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 6 (oktobar 2009), str. 14-15.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16134672

1430
ТАДИЋ, Нада
        Specijalistički kurs za policijske analitičare : iz rada policije / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 23.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16059408

1431
ТАДИЋ, Нада
        Centralizacija - decentralizacija : ka novoj organizaciji Uprave policije / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 3, br. 7 (januar 2010), str. 22-23.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16589328

1432
ТАДИЋ, Нада
        Crnogorska policija predsjedavala pododborom za projekte SEPCA-e / Nada Tadić.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 4 (april 2009), str. 6-7.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16069136

1433
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Iz istorije crnogorske policije / Zoran Talović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 2 - 5 (oktobar 2008 - avgust 2009).

351.742(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16054032

1434
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Kratak osvrt na razvoj procesa donošenja Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi / Zoran Talović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 4 (april 2009), str. 5.

351.742(4-12)

COBISS.CG-ID 16068624

1435
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Malteška policija : iskustva drugih / Zoran Talović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 4 (april 2009), str. 35-36.

351.742(458.2)

COBISS.CG-ID 16076560

1436
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Standardizacija policijskog rada : razvoj policijskog sistema / Zoran Talović, Radovan Ljumović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 3 (januar 2009), str. 9-10.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16057616

1437
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Standardne potrebe i prioriteti Uprave policije za 2010. godinu / Zoran Talović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 3, br. 7 (januar 2010), str. 15.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16588816

1438
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Strateško planiranje u crnogorskoj policiji : razvoj policijskog sistema / Zoran Talović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - Br. 2 (oktobar 2008), str. 7-8.

351.742(497.16)

COBISS.CG-ID 16052240

1439
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Turska policija : iskustva drugih / Zoran Talović, Tatjana Drobnjak.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 5 (avgust 2009), str. 43-44.

351.742(560)

COBISS.CG-ID 16129552

1440
ТАЛОВИЋ, Зоран
        Uz dan crnogorske policije / Zoran Talović.

У: Policijski glasnik. - ISSN 1800-8348. - God. 2, br. 6 (oktobar 2009), str. 42.

351.742(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16138256

претходна
наредна