претходна
наредна
1141
ЗЕЛЕПОС, Јанис
        Grčki trgovci i Fanarioti u Južnoj i Jugoistočnoj Evropi od ranog novog doba do 19. vijeka / Ioannis Zelepos. - Bibliografija: str.101.

У: Plima plus. - ISSN 1800-5071. - God. 14, br. 67 (specijalni broj) (2010), str. 99-101.

339(495)(091)

COBISS.CG-ID 16107280

1142
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Podrška i ohrabrenje Crnoj Gori : predsjednik Evropske unije Herman van Rompej boravio u prvoj zvaničnoj posjeti našoj zemlji / M. Jovićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16113 (20. oktobar 2010), str. 2-3.

339.923:061.1ЕУ(4)

COBISS.CG-ID 18214160

1143
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        Сад све зависи од нас : шта примјена Лисабонског споразума доноси Црној Гори и њеним грађанима / Марија Јовићевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15830 (6. јануар 2010), стр. 5.

339.923:061.1ЕУ(4)

COBISS.CG-ID 15320592

1144
КУСОВАЦ, Срђан
        Од Црне Горе се очекује "флексибилни реализам" : делегација Владе Црне Горе састала се са челницима Свјетске банке и Међународног монетарног фонда / Срђан Кусовац.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15846 (23. јануар 2010), стр. 1; 2-3.

339.732.4:336(497.16)

COBISS.CG-ID 15420176

1145
МИЛИЋ, Владимир
        Глобализација и мале земље / Владимир Милић. - Суммары.

У: Гласник Одјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Књ. 20 (2010), стр. 139-159.

339.9

COBISS.CG-ID 16413200

1146
МИЛОВИЋ, Мира
        Rezerva za poremećaj platnog bilansa : u novembru sa MMF o aranžmanu predostrožnosti / Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16121 (28. oktobar 2010), str. 6.

339.732.4(497.16)

COBISS.CG-ID 18316304

1147
МИЛОВИЋ, Мира
        Crna Gora prihvata pregovore, ali ne na svoju štetu : Ukrajina zatražila još jednu rundu razgovora o učlanjenju naše zemlje u Svjetsku trgovinsku organizaciju / Mr. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16107 (14. oktobar 2010), str. 7.

339.5(497.16:477)

COBISS.CG-ID 17983760

1148
МИЛОВИЋ, Мира
        Crnoj Gori 21 milion eura : predstavnici crnogorske i njemačke vlade potpisali protokol o saradnji / Mr. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16107 (14. oktobar 2010), str. 6.

330(497.16:430)

COBISS.CG-ID 17984784

1149
НИКИЋ, Винко
        Slobodne zone kao razvojna šansa u procesu tranzicije = Free zones as development oppertunity of Montenegro on transition process / Vinko Nikić. - Bibliografija: str. 167. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (decembar 2009), str. 163-167.

339.543.624

COBISS.CG-ID 15914768

1150
ПРЕМОВИЋ, Маријан
        Трговина и трговачки путеви у жупи Будимља / Маријан Премовић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 82, бр. 1-2 (2009), стр. 177-183.

339(497.16)"04/14"

COBISS.CG-ID 16427792

1151
РОУТОН, Лесли
        Rok za rješenje 31. oktobar : borba za vlast bi mogla paralisati odbor Međunarodnog monetarnog fonda / Lesli Routon ; prevela: Sandra Barjaktarović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16061 (29. avgust 2010), str. 12.

339.732.4

COBISS.CG-ID 17467152

1152
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Smanjiti poreske prevare : završen Prvi IPA projekat iz oblasti ekonomije za jačanje efikasnosti i funkcionalnosti Poreske uprave / D. Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16105 (12. oktobar 2010), str. 6.

339.923:061.1ЕУ

COBISS.CG-ID 17929744

1153
ЧАПАРДИЋ, Анкица
        O ekonomskoj globalizaciji : (tekst preuzet iz brošure Žena u crnom "Globalizacija: problemi, dileme odgovori", Beograd, 2003 a tu je preuzet iz "rasa Ekonomska globalizacija - Filozofski fakultet u Sveučilišta Zagrebu, odsjek za filozofiju filozofija politike) / Ankica Čapardić.

У: ŽINEC. - ISSN 1800-5632. - Br. 19 (jun 2009), str. 54-62.

339.9

COBISS.CG-ID 15466000


34 ПРАВО. ЗАКОНОДАВСТВО


1154
БОРОЗАН, Ђорђе
        Богишић као историчар / Ђорђе Борозан.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 81, бр. 1-4 (2008), стр. [421]-427.

34:929Богишић В.

COBISS.CG-ID 15454992

1155
ЛЕКИЋ, Зарија
        Jusuf Bibezić : 1936-2006 / Zarija Lekić.

У: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 417.

34:929 Бибезић Ј.

COBISS.CG-ID 15699728

1156
МАРКОВИЋ, Саво
        Nastanak, izvori i osobine antičkog grčkog prava / Savo Marković.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 207-217.

34(091)(38)

COBISS.CG-ID 15552016

1157
СЕКУЛИЋ, Љубомир
        Nije život što i poljem proći : sjećanja : razgovor sa prof. dr Ljubomirom Sekulićem / [razgovor vodio] Husein-Ceno Tuzović.

У: Podgorica info. - ISSN 1800-5187. - (19. decembar 2009), str. 58-59.

34:929 Секулић Љ.

COBISS.CG-ID 16207120

1158
СТАНОВЧИЋ, Војислав
        Корупција препрека за увођење права : Војислав Становчић, академик Српске академије наука и умјетности : интервјуи / Виолета Цвејић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - бр. 65 (4. јануар 2010), стр. 6-7.

34:929Становчић В.

COBISS.CG-ID 15281936

1159
        STATUT Udruženja pravnika Crne Gore.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 325-335.

34:061.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15567632

1160
ЦИМЕША, Борислав
        У славу живота црногорске државе, народа и грађана : Богишићево свето тројство / Борислав Цимеша, Бранислав Бориловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15951 (9. мај 2010), стр. 8.

34(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 17001232


340 ПРАВО УОПШТЕ. ПРАВНИ МЕТОДИ И ПОМОЋНЕ НАУКЕ


1161
ДРАШКОВИЋ, Мимо
        Kvalitetniji zakoni za brže pristupanje Evropskoj uniji : Snezana Zečević: "Izrada i usklađivanje nacionalnih propisa s propisima Evropske unije", Podgorica, 2009 / Mimo Drašković.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 2, br. 4 (2009), str. 175-177.

340.15(497.16)
061.1(4 ЕУ):34

COBISS.CG-ID 15873552


340.13 ПОЗИТИВНО ПРАВО


1162
РАДОВИЋ, Душанка
        Zakonodavstvo Crne Gore u odnosu na građanskopravnu konvenciju Savjeta Evrope o korupciji / Dušanka Radović.

У: 29. oktobar Dan crnogorskog sudstva / Sudijski dani, [29-30. oktobar 2008. godine, Budva]. - Podgorica : Udruženje sudija Crne Gore, 2009. - ISBN 978-9940-9195-0-4. - Str. 24-37.

340.134(497.16)
343(497.16)

COBISS.CG-ID 15794704


340.6 ПОМОЋНЕ ПРАВНЕ НАУКЕ. СУДСКА МЕДИЦИНА. СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА


1163
МИЛИЋ, Станко
        Uloga i problemi vještaka psihijatra kod vještačenja u krivičnim predmetima / Stanko Milić. - Bibliografija: str.73-74. - Summary.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 6, br. 14-15 (2010), str. 43-74.

340.63

COBISS.CG-ID 16435728

1164
ЧУКИЋ, Драгана
        Medicinsko pravo - medicinska istina - medicinska dokumentacija / Dragana Čukić. - Bibliografija: str.40-41. - Summary.

У: Expertus forensis. - ISSN 1451-4672. - God. 6, br. 14-15 (2010), str. 31-41.

340.66

COBISS.CG-ID 16435216


341 МЕЂУНАРОДНО ПРАВО


1165
ГОЛУБОВИЋ, Сања
        Personal Smells, Tastes and Colours of Montenegro = Moji mirisi, ukusi i boje Crne Gore : [svoju priču o doživljajima Crne Gore pričaju Roderik Mur, ambasador SAD u Crnoj Gori i Varja Đukić, glumica] / Sanja Golubović. - Tekst uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2010), str. 56-64.

341.71:929 Мур Р.
792:929 Ђукић В.
908(497.16)

COBISS.CG-ID 16150544

1166
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Da li je dekriminalizacija klevete međunarodni trend? / Ivana Jelić. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 183-190.

341.1/.8:343.63

COBISS.CG-ID 15551504

1167
ЈЕЛИЋ, Ивана
        Одговорност држава није апсолутна : др Ивана Јелић, професорица међународног права.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 67 (1. март 2010), стр. 6-7.

341(047.53)

COBISS.CG-ID 15769104

1168
КОСТИЋ - Мандић, Маја
        Pravna integracija je imperativ : Ivana Jelić: "Odgovornost država u međunarodnom pravu" / Maja Kostić-Mandić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15984 (12. jun 2010), dodatak Kultura, str. X.

341

COBISS.CG-ID 16825616


341.2 СУБЈЕКТИ И ОБЈЕКТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ


1169
БАСТИЈАНЧИЋ, Борис
        Politički identitet Evrope : Zbornik Škole prava Evropske unije (prva sesija) Bar / Boris Bastijančić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15970 (29. maj 2010), dodatak Kultura, str. IV.

341.216:061.2 ЕУ

COBISS.CG-ID 17200912

1170
БЕЛАДА, Никола
        Evropske integracije / Nikola Belada.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 161-174.

341.217(4-675 ЕУ)
061.1 ЕУ

COBISS.CG-ID 15833616

претходна
наредна