претходна
наредна
1021
РАДОВИЋ, Ново
        Primjena odredbi člana 38 i 39 Zakona o porezu na dodatu vrijednost / Novo Radović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 51-55.

336.226.322

COBISS.CG-ID 16091920

1022
РАДУЛОВИЋ, Бранислав
        Pravna priroda izvještaja državne revizije / Branislav Radulović. - Summary.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 115-128.

336.146(497.16)

COBISS.CG-ID 15546128

1023
РАИЧКОВИЋ, Дијана
        Dopuštenost zajma između privrednih subjekata shodno zakonskoj regulativi u Crnoj Gori : (Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o privrednim društvima) / Dijana Raičković.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 1, br. 2 (jul 2010), str. 23-26.

336.27:346.3(497.16)

COBISS.CG-ID 17325584

1024
РАЈКОВИЋ, Милош
        Greške u koracima : finansijska tržišta = Wrong Steps : financial markets / Miloš Rajković. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 50-55.

336.76:338.124.4

COBISS.CG-ID 16220688

1025
РАЈКОВИЋ, Милош
        Igrati po pravilima : poslovanje banaka u vremenima krize = Playing by the Rules : banks' activities in crisis period / Miloš Rajković. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 56-63.

336.717:338.124.12

COBISS.CG-ID 15530768

1026
РАКОЧЕВИЋ, Ђорђије
        Dopunjavanje i mijenjanje kvaliteta radi : izmjene međunarodnih standarda revizije = Requiring Higher Quality : amendments to international standards on auditing / Đorđije Rakočević. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 84-95.

336.71.078.3

COBISS.CG-ID 16611856

1027
РАКОЧЕВИЋ, Ђорђије
        Standardizacija radi lakšeg posla : radna dokumentacija internog revizora iz ugla prakse = Standardization Because of Easier Job : operating documentation of an internal auditor from the angle of practice / Đorđije Rakočević. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 84-93.

336.71.078.3

COBISS.CG-ID 16222480

1028
РАКОЧЕВИЋ, Светлана
        Uloga i značaj budžetiranja kapitala u banci = The role and importance of the capital budgeting in the bank / Svetlana Rakočević, Zdenka Dragašević. - Bibliografija: str. 385. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 365-385.

336.71

COBISS.CG-ID 15772944

1029
РАКОЧЕВИЋ, Славко
        "Usklađivanje poslovanja" : komplajens funkcija = "Harmonization of Business" : compliance function / Slavko Rakočević, Roger Claessens. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 80-84.

336.71.078.3

COBISS.CG-ID 16611088

1030
        RASPODJELA profita prenosom nemonetarne imovine.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 3, br. 9 (septembar 2009), str. 52-64.

336.781.2

COBISS.CG-ID 15529232

1031
СЕФЕРОВИЋ, Един
        Vladavina prava uslov za ozbiljne investicije : intervju : izvršni direktor Američke privredne komore Edin Seferović / razgovarala Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16166 (12. decembar 2010), str. 12.

336.69(497.16)

COBISS.CG-ID 17831184

1032
СТИЈЕПОВИЋ, Ристан
        Adekvatni kapital banke / Ristan Stijepović.

У: Akcionar. - ISSN 1800-5047. - God. 8, br. 1 (2010), str. 119-121.

336.71

COBISS.CG-ID 16356624

1033
СТИЈЕПОВИЋ, Ристан
        Na koga ga "prevaliti"? : kamatni rizik = To Whom to Transfer It? : interest rate risk / Ristan Stijepović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 72-75.

336.781.5

COBISS.CG-ID 15531536

1034
        TRETMAN pozajmica od strane poreske uprave .

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 1, br. 2 (jul 2010), str. 18-22.

336.27:336.564

COBISS.CG-ID 17325328

1035
TRICHET, Jean-Claude
        Evropa je planirala monetarne mjere izlaska iz krize = Europe Has Mapped Its Monetary Exit / Jean-Claude Trichet. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 10-13.

336.711(4):338.124.4

COBISS.CG-ID 15512592

1036
ФАБРИС, Никола
        Naš produžetak recesije i u 2010. godini : intervju - dr Nikola Fabris, glavni ekonomista CBCG = Our continuation of recession in 2010 : interview - Nikola Fabris, phd chief economist of the Central bank of Montenegro. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 2-7.

336:338.124.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16217616

1037
ХАЏАЛИЋ, Мирсад
        Digitalni feudalizam : virtuelne valute / Mirsad Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16111 (18. oktobar 2010), str. 9.

336.743:004.738.5

COBISS.CG-ID 18106640

1038
CLAESSENS, Roger
        Zaštita finansijskog sistema : sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma = The Protection of the Financial System : the prevention of money laundering of the terrorist financing (AML) / Roger Claessens. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 9 (mart 2010), str. 48-55.

336.7:343.9.024

COBISS.CG-ID 16594704

1039
        ČETIRI pitanja i 11 odgovora : intervju sa direktorima crnogorskih banaka = Four questions and eleven answers : interview with directors of montenegrian banks : [Mihailo Banjević, Džordž Bobvoš, Aleksa Lukić, Teofani Giarmenitis, Esad Zaimović, Kristian Toeltl, Predrag Dašić, Milijana Gregović, Črtomir Mesarič, Branka Pavlović, Predrag Drecun]. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 9 (mart 2010), str. 2-13.

336.711(497.16)

COBISS.CG-ID 16583184

1040
ШЋЕКИЋ, Миланка
        Manipulacije u više oblika : berzansko poslovanje = Manipulations in various shapes : activities at the stock exchanges / Milanka Šćekić. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 76-79.

336.76

COBISS.CG-ID 15532048


338 ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.УПРАВЉАЊЕ У ПРИВРЕДИ. ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ. ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ. ЦИЈЕНЕ


1041
БЛЕЧИЋ, Миро
        Proces monetarne globalizacije / Miro Blečić.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 86-91.

338.23:336.74

COBISS.CG-ID 16094224

1042
БЛЕЧИЋ, Миро
        Uzroci, posljedice - i rješenja (?) : crnogorska ekonomska kriza = Causes, consequences and solutions (?) : montenegrin economic crisis / Miro Blečić, Milena Žižić. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 32-41.

338.124.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16600592

1043
БОГЕТИЋ, Жељко
        Ekonomska kretanja, izazovi i perspektive : ekonomska kriza u Rusiji = Economic Developments, Challenges, and Outlook : economic crisis in Russia / Željko Bogetić. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 9 (mart 2010), str. 34-43.

338.124.4(470)

COBISS.CG-ID 16592656

1044
БОРОЗАН, В.
        Шанса је у сопственом бизнису : професор подгоричког Економског факултета, др Божо Михаиловић о економској ситуацији / В. Борозан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15882 (28. фебруар 2010), стр. 5.

338.124.4(497.16)

COBISS.CG-ID 15642896

1045
БОШКОВИЋ, Петко
        Dr Milenko Pasinović: "Turistička Italija kakvu (ne) poznajemo", Unireks i Centar za mediteranske studije, Podgorica, 1997. / Petko Bošković.

У: Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore. - ISSN 0354-9992. - Br. 5 (2009), str. 207-209.

338.48(450)

COBISS.CG-ID 16512528

1046
БУЛАТОВИЋ, Драган
        Uticaj globalizacije na promjene u turizmu : razvoj održivog turizma / Dragan Bulatović.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 68 (januar 2010), str. 18-19.

338.48

COBISS.CG-ID 15952656

1047
ГЛИГОРОВ, Владимир
        Црна Гора добро кормилари кризом : Владимир Глигоров, професор бечког Института за међународне економске студије / [разговор водио]: Горан Поповић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15895 (13. март 2010), стр. 4-5.

338.124.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16684304

1048
ГОЛУБОВИЋ, Сања
        Waiting for your star : new hotels on the Montenegrin Coast = Oni čekaju vašu zvjezdicu : novi hoteli na crnogorskom primorju / Sanja Golubović. - Tekst je uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2009), str. 67-71.

338.488.2:640.412(497.16)

COBISS.CG-ID 16158224

1049
ГОЛУБОВИЋ, Сања
        What is Hidden in Zamak? = Šta se krije u Zamku? : hotel "Zamak" Pobori, Budva / Sanja Golubović. - Tekst uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2010), str. 76-81.

338.488.2:640.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16154128

1050
        ГОСУДАРСТВАМ планетарного мира угрожает финансовая опасност' = The states of the planetary world are threatened financial danger / Кочурова Лидия Ивановна...[ет ал.]. - Библиографија: стр. 123-124. - Аннотация; Abstract.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (јул 2010), стр. 119-124.

338.124.4:336.7(100)

COBISS.CG-ID 17323280

претходна
наредна