претходна
наредна
931
ТОМИЋ, Радомир
        Fakture za bahatost stižu u septembru : šta sa više od 1.000 nelegalno izgrađenih objekata na Žabljaku / R. Tomić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16062 (30. avgust 2010), str. 7.

332.8.711.121(497.16)

COBISS.CG-ID 17508112


334 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И САРАДЊЕ У ПРИВРЕДИ. КООПЕРАЦИЈА


932
КАЛАЧ, Сафет
        Međunarodni menadžer proizvoda sa geografskim porijeklom preduzeća "Gradina Company" doo Rožaje / Safet Kalač. - Bibliografija: str.181.

У: Рожајски зборник. - ISSN 0351-9457. - God. 14, br. 14 (2010), str. 165-181.

334.722:339.138

COBISS.CG-ID 16392464

933
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Браћа развијају бизнис и завичај : "Минико" једино предузеће у Бањанима / Гојко Кнежевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15903 (21. март 2010), стр. 11.

334.713(497.16 Бањани)

COBISS.CG-ID 16728080

934
МИЛОВИЋ, Мира
        Требају нам инвестиције у нову производњу : предсједник Привредне коморе, Велимир Мијушковић упозорава да смо ушли у тешку годину / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15833 (10. јануар 2010), стр. 5.

334.788.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15438096

935
ПЕКЛАР, Леонардо
        Državne firme treba da vode ljudi koji imaju znanje i petlju : prof. dr Leonardo Peklar, predsjednik upravnog odbora slovenačkog SOCIUS-a / [razgovor vodila] Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16103 (10. oktobar 2010), str. 5.

334.72(047.53)

COBISS.CG-ID 17900304

936
ПЕПИЋ, Демо
        Sve ti džaba bez kovača : stari zanati / Demo Pepić.

У: Podgorica info. - ISSN 1800-5187. - (19. decembar 2009), str. 94.

334.712(497.16)

COBISS.CG-ID 16212496

937
РАПАИЋ, Стеван
        Unapređenje menadžmenta lanca snabdevanja kroz klastere = Promotion of supply chain management through clusters / Stevan Rapaić. - Bibliografija: str. 156. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 149-156.

334.75/.76:658.8

COBISS.CG-ID 17318672

938
ТОДОРОВИЋ, Зоран
        Sastavljanje obrasca bilans stanja za godišnji račun za privredna društva za 2009. godinu / Zoran Todorović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 1-2 (januar-februar 2010), str. 38-92.

334.784:657.375.1"2009"

COBISS.CG-ID 16096528


336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ. БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО


939
        ALTERNATIVNI oblici plaćanja i naplate u skladu sa Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 3, br. 9 (septembar 2009), str. 3-15.

336.763

COBISS.CG-ID 15525392

940
АСАНОВИЋ, Жељка
        Modeli ranog upozorenja : bankarske krize = Early Warning Models : banking crises / Željka Asanović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 64-69.

336.71:338.124.4

COBISS.CG-ID 15531280

941
АЏИЋ, Маријана
        Povjerenje je dobro, ali su kontrola i nadzor još bolji : nadzor nad internim kontrolama banaka = Confidence is Good, But Control and Supervision are Even Better : supervision of internal, control of banks / Marijana Adžić. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 78-83.

336.71.078.3

COBISS.CG-ID 16222224

942
BASARAC, Martina
        Metode izračuna i predikativne mogućnosti temeljne inflacije : primjer Hrvatske = Estimation methods and predictive possibilities of core inflation : the case of Croatia / Martina Basarac. - Bibliografija: str. 74-75. - Apstrakt; Abstract.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - str. 65-76.

336.748.12(497.5)

COBISS.CG-ID 15949328

943
БЕКТЕШИ, Енеса
        Kako sa gubicima i nenaplativim potraživanjima : kriza i finansijski izvještaji = How to Manage the Losses and Bad Debts : the crisis and financial reports / Enesa Bekteši. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (2009), str. 44-47.

336:338.124.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16220432

944
БЛЕЧИЋ, Миро
        Monetarna i privredna nestabilnost / Miro Blečić.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 4, br. 3 (2010), str. 93-98.

336.74(497.16)

COBISS.CG-ID 16278800

945
БОГОЈЕВИЋ, Жељко
        Dolarske vratolomije : svjetska finansijska kriza = Dollar Downfall : world financial crisis / Željko Bogojević. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 9 (mart 2010), str. 86-89.

336:338.124.4

COBISS.CG-ID 16595984

946
БОРОЗАН, Вјера
        Очувати финансијску стабилност : Централна банка Црне Горе обиљежила девет година постојања / В. Борозан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15900 (18. март 2010), стр. 9.

336.711(497.16)

COBISS.CG-ID 16706832

947
БОШКОВИЋ, Татјана
        Primjena jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika (JPR) u okviru realizacije projekta "objedinjena registracija i naplata poreza i doprinosa" / Tatjana Bošković. - Tabele.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 4, br. 3 (2010), str. 3-19.

336.226.322

COBISS.CG-ID 16265232

948
БРАБÄНДЕР, Бернд
        Ovo nije bila prva kriza - hoće li biti posljednja? : svjetska finansijska kriza = This was not the first crisis - will it be the last? : world financial crisis / Bernd Brabänder. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 9 (mart 2010), str. 14-19.

336:338.124.4

COBISS.CG-ID 16591376

949
ВАСОВИЋ, Зорица
        Nijesu im dozvolili da budu najmoćniji : bankarski sektor u NR Kini = They Wouldn't let Them be the Most Powerful Ones : the banking sector in the people's republic of China / Zorica Vasović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 42-46.

336.71(510)

COBISS.CG-ID 16600848

950
ВАСОВИЋ, Зорица
        Ništa neće biti kao prije : reforme bankarskog sistema u SAD i EU = Nothing will be like before : banking system reform in the USA and the EU / Zorica Vasović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 9 (mart 2010), str. 44-47.

336.71(73)
336.71:061.1 ЕУ

COBISS.CG-ID 16594192

951
ВЫВЕР Ван де, Хуберт
        Nove metode plaćanja : elektronski novac = New Methods of Payment : e-money / Hubert Van de Vyver. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 38-41.

336.717:004.78

COBISS.CG-ID 15525136

952
ВУЈОШЕВИЋ, Саша
        Uticaj depozita na efektivnu kamatnu stopu = Influence of deposit in calculation of effective interest rate / Saša Vujošević. - Bibliografija: str. 427. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 417-427.

336.71

COBISS.CG-ID 15773456

953
ВУКИЋЕВИЋ, Марко
        Softverska rješenja kao šansa : sprječavanje pranja novca = Software Solutions as an Opportunity : prevention of money laundering / Marko Vukićević. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 58-63.

336.7:343.9.024

COBISS.CG-ID 16602128

954
ВУКОВИЋ, Мирослав
        Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2009. godinu / Miroslav Vuković.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 4, br. 3 (2010), str. 33-81.

336.226.14

COBISS.CG-ID 16265488

955
ВУЧИНИЋ, Мирјана
        Inflacija je samo jedan od problema centralnih banaka : pouke krize za monetarnu vlast = Inflation - Just One of the Central Banks Problems : the crisis - lessons learned by monetary authorities / Mirjana Vučinić. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 12-15.

336.748.12

COBISS.CG-ID 15512848

956
ГАЗИВОДА, Божидар
        Mnogo navijača, a malo igrača : mr Božidar Gazivoda, bivši crnogorski ministar finansija i zamjenik guvernera Narodne banke Jugoslavije / [razgovor vodili] Mr. Milović, S. Kusovac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15979 (7. jun 2010), str. 2-3.

336.711

COBISS.CG-ID 16797200

957
        GOVOR Gavra Miloševića narodnog poslanika i sekretara Narodne skupštine prilikom budžetske rasprave 16. marta 1933.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - 2009, specijalno izd., str. 77-88.

336.14(497.1)(042.5)

COBISS.CG-ID 15826448

958
ДАБОВИЋ, Милан
        Finansijski zakoni Crne Gore za 1908, 1909, 1910, 1911, 1912. i 1914. godinu / Milan Dabović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 71-84.

336(497.16)(094.5)"1908/1914"

COBISS.CG-ID 16093456

959
ДЕМИРОВИЋ, Селма
        Finansijski izvještaji i analiza boniteta banke = Financial statements and analysis of bank's performance / Selma Demirović. - Bibliografija: str. 501. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 502-520.

336.71:657

COBISS.CG-ID 15774736

960
ДИШМАН, Пол
        "Bolje pružanje usluga klijentima jednako je veći profit" : banke i klijenti = "Improved Customer Service Equals Improved Profits" : banks and customers / Paul Dishman. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 3, br. 10 (jun 2010), str. 10-13.

336.71

COBISS.CG-ID 16599568

претходна
наредна