претходна
наредна
571
ЈЕЛУШИЋ, Синиша, 1952-
        Бајо Пивљанин између архајског симбола и историјске збиље / Синиша Јелушић. - Биљешке уз текст. - Summary: Bajo Pivljanin between the archaic symbol and the historical reality.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 305-308.

32:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4171789

572
КНЕЖЕВИЋ Перишић, Тања
        Vladar silnog rodoljublja : sto pedeset godina od smrti knjaza Danila / Tanja Knežević Perišić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16045 (13. avgust 2010), str. 18.

321.61:929Петровић Његош Д.

COBISS.CG-ID 17108240

573
ЛЕКОВИЋ, Жарко, 1965-
        Бајо Пивљанин - прилози за библиографију / Жарко Лековић. - Биљешке уз текст. - Библиографија и биљешке уз текст. - Резјуме.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 75-83.

32:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4166413

574
ЛУЧИЋ, Чедомир, 1949-
        Вјера и национални осјећај као моралне снаге Баја Пивљанина / Чедомир Лучић.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 67-70.

32:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4165901

575
МИЛОШЕВИЋ, Антон
        Прилог за повијест о хајдуцима и о харамбаши Бају Николићу - Пивљанину / Антон Милошевић. - Библиографија: стр. 425-426.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 383-426.

32:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4173581

576
МИЉИЋ, Маријан
        Бајо Пивљанин - прва општецрногорска личност из народа у турско доба / Маријан-Машо Миљић. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 139-142.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 121-142.

32:929Пивљанин-Николић Б.
94(497.16)"16"

COBISS.CG-ID 4167949

577
МИЉИЋ, Маријан
        Šćepan Mali i Stefan Zanović / Marijan Miljić. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 105-108.

321.61:929 Шћепан Мали
94(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17442576

578
МИЋАНОВИЋ, Бранислав
        Бајо Пивљанин у вријеме Морејског рата / Бранислав Мићановић. - Резиме.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 107-112.

32:929Пивљанин-Николић Б.
94(497.16)"16"

COBISS.CG-ID 4167437

579
МИЋАНОВИЋ, Мијушко
        Допринос Баја Пивљанина у борби српског народа за слободу / Мијушко Мићановић. - Резиме.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 113-119.

32:929Пивљанин-Николић Б.
94(497.16)"16"

COBISS.CG-ID 4167693

580
МРВАЉЕВИЋ, Јаков
        Teokratska vlast u Crnoj Gori i Šćepan Mali / Jakov Mrvaljević.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 73-77.

321.61:929 Шћепан Мали
94(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17441040

581
РАДОЊИЋ, Радован
        Saga o Šćepanu (II) : istoriografska (samo)destrukcija / Radovan Radonjić. - Ilustr. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 61-72.

321.61:929 Шћепан Мали
94(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17440784

582
РАДОЊИЋ, Радован
        Slovo o Šćepanu : (na Cetinju, 18. oktobra 2009.) / Radovan Radonjić.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 57-60.

321.61:929 Шћепан Мали
94(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17440528

583
САМАРЏИЋ, Александар
        Prilozi za proučavanje perioda Šćepana Malog : (kroz grbove, zastave i pečate) / Aleksandar-Saša Samardžić. - Ilustr.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 173-178.

321.61:929 Шћепан Мали
929.6(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17443856

584
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Zavjetna misao društva : skupom "Knjaz Danilo državnik i reformator" obilježeno 150 godina od smrti crnogorskog vladara / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16046 (14. avgust 2010), Kultura, str. II.

321.61:929Петровић Његош Д.
321.61:061.3

COBISS.CG-ID 17110288

585
ТЕПАВЧЕВИЋ, Иван
        Борба за политичку независност и стварање државе : значај и мјесто Петра Првог у историји Црне Горе / Иван Тепавчевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15923 (10. април 2010), Култура, стр. IV.

321.61:929Петровић Његош П. I
930.2(497.16)"17/18"

COBISS.CG-ID 16688400

586
ТЕПАВЧЕВИЋ, Иван
        Vrijedan prilog istoriografiji Crne Gore : prikaz Zbornika radova sa naučnog skupa "Noviji istoriografski prilozi o Petru I Petroviću Njegošu" / Ivan Tepavčević.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 227-230.

321.61:929 Петровић Његош П. I
930(497.16)

COBISS.CG-ID 16642320

587
ЋИРОВИЋ, Душанка
        Omaž velikanu : Skupština Crne Gore obilježiće 180 godina od smrti Petra I Petrovića Njegoša / D. Ć.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16118 (25. oktobar 2010), str. 7.

321.61:929 Петровић Његош П. I

COBISS.CG-ID 18269712

588
ЦИМЕША, Борислав
        Neki novi aspekti karaktera vladavine i istorijske ličnosti Šćepana Malog / Borislav Cimeša. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 109-167.

321.61:929 Шћепан Мали
94(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17442832

589
ЦИЦМИЛ-Вуковић, Босиљка
        Рад на библиографији о Бају Пивљанину / Босиљка Цицмил. - Биљешке уз текст. - Библиографије: стр. 151.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 143-151.

32:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4168205

590
ЦРНИЋ-Пејовић, Марија
        Бајови потомци / Марија Црнић Пејовић. - Биљешке уз текст. - Резиме.

У: Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди / организациони одбор Раденко Пејовић ... и др. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2009. - ISBN 978-9940-9155-1-3. - Стр. 85-92.

32:929Пивљанин-Николић Б.

COBISS.CG-ID 4166669

591
ШУКОВИЋ, Мијат
        Rezultati vladavine Šćepana Malog, njihov istorijski značaj i vrijednost / Mijat Šuković. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Zbornik radova / Naučni skup "Traganje za istinitim životopisom Šćepana Malog", Brčeli Crmnica, 18. X 2009. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica", 2010. - ISBN 978-9940-9127-1-0. - Str. 23-32.

321.61:929 Шћепан Мали
94(497.16)"1766/1774"

COBISS.CG-ID 17430800


321.7 ДЕМОКРАТИЈА


592
ТОМОВИЋ-Шундић, Соња
        Права, грађанске слободе и дужности : симболи демократије / Соња Томовић-Шундић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 67 (1. март 2010), стр. 10.

321.7

COBISS.CG-ID 15768848


322 ДРЖАВА И ЦРКВА


593
БОРОЗАН, Ђорђе
        Др Звездан Фолић, Држава и вјерске заједнице у Црној Гори 1945-1965 - Историјски институт Црне Горе и ЦНБ "Ђурђе Црнојевић", Подгорица 2007 / Ђорђе Борозан.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 81, бр. 1-4 (2008), стр. [377]-379.

322:2-78(497.16)"1945/1965"

COBISS.CG-ID 15439888


323 УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА


594
ВУКОВИЋ, Иван
        Besmisao rata i moć politike na djelu : napetost na Korejskom poluostrvu / Ivan Vuković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16149 (25. novembar 2010), str. 19.

323(519)

COBISS.CG-ID 18357264

595
ГАШАЈ, Ник
        Умјесто формалне стварна једнакост : националне мањине и афирмативна акција / Ник Гашај.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 65 (4. јануар 2010), стр. 8.

323.15

COBISS.CG-ID 15282448

596
ЂУРЂИЋ, Бранко
        Drugo lice Liberije : dnevnik vojnog posmatrača / Branko Đurđić.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 18 (septembar 2009), str. 23.

323(666.2)

COBISS.CG-ID 15345168

597
ЂУРЂИЋ, Бранко
        Pariz usred džungle : dnevnik vojnog posmatrača / Branko Đurđić.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 16 (jun 2009), str. 23.

323(666.2)

COBISS.CG-ID 15355408

598
ЂУРИЋ, Бранко
        Susret sa afričkom zmijom : dnevnik vojnog posmatrača / Branko Đurić.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 17 (jul 2009), str. 23.

323(666.2)

COBISS.CG-ID 15506704

599
ЈОВАНОВИЋ, Саша
        Dnevnik vojnog posmatrača / Saša Jovanović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 7 (septembar 2008), str. 23-24.

323(666.2)

COBISS.CG-ID 15411216

600
ЈОВАНОВИЋ, Саша
        Zapad Liberije : malo selo koje se zove Amina : oko 50 stanovnika i 10 kuća : dnevnik vojnog posmatrača / Saša Jovanović.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 8 (oktobar 2008), str. 22.

323(666.2)

COBISS.CG-ID 15388688

претходна
наредна