претходна
наредна
421
ХОЏИЋ, Зувдија
        U Utrehtu, među svojima : u "zemlji lala", i mojim Plavljanima i Gusinjanima cvjetaju ruže / Zuvdija Hodžić.

У: Dijaspora Crne Gore. - ISSN 1800-5454. - God. 7, br. 25 (2009), str. 23.

314.745.3-054.72(497.16=492)

COBISS.CG-ID 15488272

422
ХОЏИЋ, Сеад
        Druženje važnije od rezultata : utakmica Barana iz Njujorka i Čikaga završena ubjedljivom pobjedom domaćina / S. Hodžić.

У: Dijaspora Crne Gore. - ISSN 1800-5454. - God. 7, br. 25 (2009), str. 26-27.

314.745.3-054.74(497.16 Бар)

COBISS.CG-ID 15489040

423
ЦЕРОВИЋ, Рајко
        Sjaj davnog podvižništva : [Nikola Petanović: "Crnogorsko ogledalo"] / Rajko Cerović.

У: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 179-182.

314.7(73=1.497.16)

COBISS.CG-ID 15685392

424
ЦРНИЋ-Пејовић, Марија
        Границе село-град / Марија Црнић-Пејовић. - Биљешке уз текст.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [127]-149.

314.1:316.334.55/.56(497.16)

COBISS.CG-ID 15513360

425
ЧОРАЛИЋ, Ловорка
        Iz prošlosti Boke - tragom iseljenika iz Herceg-Novoga u Mlecima (XV.-XVI. st.) / Lovorka Čoralić.

У: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 2-3 (2006-2007), str. 125-154.

314.7-054.72(497.16 Херцег Нови)"14/15"
93/94(497.16 Херцег Нови)"14/15"

COBISS.CG-ID 16228624

426
ШОФРАНАЦ, Жељко
        Kad se život nosi u zavežljaju : razgovor s povodom : Željko Šofranac, direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Vlade Crne Gore / [razgovor vodio]: Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15992 (20. jun 2010), str. 9.

314.745.3-054.73(497.16)

COBISS.CG-ID 16894736


316 СОЦИОЛОГИЈА


427
VALE, Peter
        The Humanities and Social Sciences in South Africa / Peter Vale. - Bibliografija: str. 177-178. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - str. 147-178.

316(61)

COBISS.CG-ID 15996688

428
ТОДОРОВИЋ, Тијана
        Malo brdo, predgrađe Duklje : mitologija na podgorički način / Tijana Todorović.

У: Podgorica info. - ISSN 1800-5187. - (19. decembar 2009), str. 90-91.

316.55/.56

COBISS.CG-ID 16211472


316.2 СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ. СОЦИОЛОШКИ ПРАВЦИ


429
РАДОЊИЋ, Радован, 1936-
        O gomili / Radovan Radonjić.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 10, br. 40 (2009), str. 133-152.

316.272

COBISS.CG-ID 17155600


316.3 ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА


430
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Гледати искоса : филозоф Славој Жижек у Црној Гори / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15919 (6. април 2010), стр. 16.

316.3

COBISS.CG-ID 16668432

431
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Идеологија је данас снажнија него икада : конференција за новинаре Славоја Жижека у књижари Карвер / В. С.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15922 (9. април 2010), стр. 17.

316.3

COBISS.CG-ID 16675344


316.32 ГЛОБАЛНА ДРУШТВА


432
ИВАНОВИЋ, Здравко
        Globalizacija i svjetski geografski prostor / Zdravko Ivanović. - Bibliografija: str. 166. - Summary.

У: Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore. - ISSN 0354-9992. - Br. 5 (2009), str. 161-167.

316.32:330.34(100)

COBISS.CG-ID 16528656

433
KARLSON, Nils
        Human Dignity, Globalization and the Welfare State / Nils Karlson. - Bibliografija: str. 325-326. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 317-326.

316.32"20"

COBISS.CG-ID 16066320


316.334 ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА


434
ВЛАХОВИЋ, Петар
        Град у Црној Гори и његов етнолошки значај / Петар Влаховић. - Биљешке уз текст. - Summary.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [7].

316.334.55/.56:39(497.16)

COBISS.CG-ID 15507728

435
ВУЈАДИНОВИЋ, Љиљана
        Stanovanje kao društvena činjenica = The Housing as a Social Fact / Ljiljana Vujadinović. - Bibliografija: str.74. - Abstract.

У: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 3, br. 2 (2009), str. 69-74.

316.334.56

COBISS.CG-ID 16232976

436
ВУЈОШЕВИЋ, Ново
        Selo u Crnoj Gori kao mogućnost zapošljavanja / Novo Vujošević. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 2-3 (2007), str. 51-70.

316.334.55:331.5(497.16)

COBISS.CG-ID 16163088

437
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Град у огледалу културолошких новина / Жарко Ђуровић. - Резюме.

У: Етнологија града у Црној Гори / редакциони одбор Петар Влаховић ... и др. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2009. - (Научни скупови ; књ. 96. Одјељење друштвених наука ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-222-7. - Стр. [247]-253.

316.334.56:572.026

COBISS.CG-ID 15582992

438
ПАВЛОВИЋ, Вукашин
        Политичка моћ: две савремене концепције : симболичка моћ и Бурдијеов концепт политичког капитала / Вукашин Павловић. - Библиографија: стр.251-253. - Summary.

У: Гласник Одјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Књ. 20 (2010), стр. 205-254.

316.334.3

COBISS.CG-ID 16414224


316.34 ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА. ДРУШТВЕНО РАСЛОЈАВАЊЕ


439
БАНЏОВИЋ, Сафет
        Muhadžirski pokreti iz Smederevskog sandžaka u bosanski ejalet : (1804-1867) / Safet Bandžović. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 45-46 (2010), str. 115-152.

316.347(497.1)"1804/1867"

COBISS.CG-ID 16270608

440
ДАМЈАНОВИЋ, Исидора
        Spektal frigidnosti : teorija medija : smrt majčinstva / Isidora Damjanović.

У: Pressjek. - ISSN 1800-6019. - Br. 8 (2009), str. 95-97.

316.343-055.2

Članak iz: "Vijesti", 2. jun 2009.

COBISS.CG-ID 16606992

441
КУЉИЋ, Тодор
        Ко неће да говори о национализму, требало би да ћути о антифашизму : проф. др Тодор Куљић, социолог / [разговор водио] Горан Поповић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15950 (8. мај 2010), стр. 12-13.

316.347(047.53)

COBISS.CG-ID 16994064

442
МИРКОВИЋ, Миланка
        Zakon protiv feredže : debata u Evropi i na sjeveru Afrike o feredži / Milanka Mirković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15963 (21. i 22. maj 2010), Kultura, str. XI.

316.346.2-055.2:28(4)

COBISS.CG-ID 17095696


316.35 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ. СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ


443
ИВАНОВИЋ, Жарко
        Родитељство се учи : улога очева у васпитању и развоју дјеце / Жарко Ивановић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15955 (13. мај 2010), додатак Магазин, бр. 46, стр. 3.

316.356.2

COBISS.CG-ID 17032976

444
ЈЕЛАВИЋ, Жељка
        Ravnopravnost u obiteljskim odnosima / Željka Jelavić.

У: ŽINEC. - ISSN 1800-5632. - Br. 18 (decembar 2008), str. 63-64.

316.356.2:342.72/.73-055.2

COBISS.CG-ID 15548944

445
РУТОВИЋ, Жељко
        Модерни трендови у традиционалном простору : негативни феномени: криза породице / Жељко Рутовић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 66 (1. фебруар 2010), стр. 3.

316.356.2

COBISS.CG-ID 15609872


316.42 СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ . СОЦИОЛОГИЈА РАЗВОЈА


446
BERNIK, Ivan
        Does Post-Socialism Make people Happy? / Ivan Bernik. - Bibliografija: str. 146. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 133-146.

316.42

COBISS.CG-ID 15996176

447
РУТОВИЋ, Жељко
        Društvene promjene u kontekstu medijske globalizacije = The Social Changes in Context of Mass Media Globalization / Željko Rutović. - Bibliografija: str.87. - Abstract.

У: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 3, br. 2 (2009), str. 75-87.

316.42

COBISS.CG-ID 16233232


316.47 ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ


448
БАКИЋ, Јово
        Ко квари односе у региону : интервју: др Јово Бакић, социолог / [разговор водила] Виолета Цвејић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 67 (1. март 2010), стр. 9.

316(047.53)

COBISS.CG-ID 15768336


316.6 СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА


449
ДЕЛИЈА, Фана
        Žene REA populacije i ženska prava / Fana Delija.

У: ŽINEC. - ISSN 1800-5632. - Br. 19 (jun 2009), str. 39.

316.662-055.2

COBISS.CG-ID 15461904

450
КОВАЧЕВИЋ, Љупка
        Da li su žene (pre) živjele tranziciju u Crnoj Gori? / Ljupka Kovačević.

У: ŽINEC. - ISSN 1800-5632. - Br. 19 (jun 2009), str. 33-35.

316.662-055.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15457808

претходна
наредна