наредна

чланци 20100 ОПШТА ГРУПА001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

1
ALUJA, Gil
        Change of values and a change in the research perspectives for the 21st Century / Gil Aluja. - Bibliografija: str. 345-346. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 340-346.

001:330.133

COBISS.CG-ID 16066832

2
BOHLE, Martin
        Values and Sciences in Service to Society / Martin Bohle. - Bibliografija: str. 388. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 375-388.

001.814

COBISS.CG-ID 16007184

3
GALIAY, Philippe
        Knowledge Societies: Value-free or Value-laden? / Philippe Galiay. - Bibliografija: str. 252-254. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 235-254.

001

COBISS.CG-ID 16000784

4
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Gubitak naučnika : komemoracija povodom smrti Dušana Martinovića / J. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15994 (22. jun 2010), str. 18.

001:929 Мартиновић Д. Ј.

COBISS.CG-ID 16911632

5
ЂУРОВИЋ, Момир
        Друштво знања и друштво развоја : сигурно путовање у будућност / Момир Ђуровић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15832 (9. јануар 2010), стр. 16-17.

001:316.3

COBISS.CG-ID 15442448

6
KAMBOVSKI, Vlado
        Science, axiology and legal values in the 21st Century / Vlado Kambovski. - Bibliografija: str. 62-63. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 39-63.

001.895"20"

COBISS.CG-ID 15978512

7
KARATZAS, Isidoros
        Research ethics and the EC Framework programme : do the right thing and do it right / Isidoros Karatzas.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 271-280.

001.814:174

COBISS.CG-ID 16002064

8
KRISTOFOR, Lukas G.
        The Universality of Science: Limits and Needs / Loucas G. Christophorou. - Bibliografija: str.406-407. - Rezime.

U: Гласник Одјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Knj. 20 (2010), str. 399-407.

001.3

COBISS.CG-ID 16423184

9
KROÓ, Norbert
        Science for the future / Norbert Kroó. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 327-331.

001

COBISS.CG-ID 16066576

10
NAGY, Dénes
        Interdisciplinary co-operations in the 21st Century: The continuation of exellence in art and science in Central and Eastern Europe / Dénes Nagy. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 127-132.

001(4-11)

COBISS.CG-ID 15995920

11
РАИЧЕВИЋ, Вучина
        О методологији и методима истраживања у методици / Вучина Раичевић. - Библиографија: стр. 63-64.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Стр. 53-64.

001.8:371.3

COBISS.CG-ID 15502864

12
SAVOLAJNEN, Hano
        The Challenge of Research Methodology in Inclusive Education / Hannu Savolainen. - Slika autora. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 1 (decembar 2007), Str. 4-6.

001.8:37

COBISS.CG-ID 15879696

13
SEGERSTRALE, Ullica
        Values and Science for the 21st Century / Ullica Segerstrale. - Bibliografija: str. 37. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 29-37.

001.895"20"

COBISS.CG-ID 15978256

14
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Vizija razvoja države : završni dokumenti projekta "Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti" danas u CANU / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16097 (4. oktobar 2010), str. 12.

001(497.16)"21"

COBISS.CG-ID 17802000

15
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Dobitnici Lagator, Đukanović i Martinović : dodijeljene nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16107 (14. oktobar 2010), str. 17.

001:06.068

COBISS.CG-ID 17995024

16
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Problemi identifikovani, sugestije praktične : studija projekta "Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti" predstavljena juče u CANU / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16098 (5. oktobar 2010), str. 7.

001(497.16)"21"

COBISS.CG-ID 17811984

17
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Svestran stvaralac : komemorativna sjednica povodom smrti Dušana Martinovića u CANU / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16002 (30. jun 2010), str. 20.

001:929 Мартиновић Д. Ј.

COBISS.CG-ID 16959248

18
STAVILECI, Esat
        The Science, Ethics and Academic Editions / Esat Stavileci, Pajazit Nushi. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 313-315.

001:174

COBISS.CG-ID 16062480

19
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Тесла од братства Драганића... : да ли је чувени научник поријеклом Црногорац / Ј. Стаматовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15910 (28. март 2010), стр. 11.

008:929 Тесла Н.

COBISS.CG-ID 16750096

20
STANOVČIĆ, Vojislav
        Ethics, Politics and Science / Vojislav Stanovčić. - Bibliografija: str. 295-297. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 281-297.

001.814:174

COBISS.CG-ID 16002576

21
UGRIMOV, Michael
        Science management: Challenges of the 21st Century / Michael Ugrimov. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 223-233.

001:65.012.32

COBISS.CG-ID 15999760

22
HAIDUC, Ionel
        Can be a dialogue between natural sciences and humanities? / Ionel Haiduc. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 207-213.

001

COBISS.CG-ID 15998736

23
ХОЏИЋ, Зувдија
        Духовник богате душе : In memoriam: Винко Маљај / Зувдија Хоџић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15860 (6. фебруар 2010), Култура, стр. VI.

001:929 Маљај В.

COBISS.CG-ID 15675920

24
CHRISTOPHOROU, Loucas G.
        Universal and Complementary Values / Loucas G. Christophorou. - Bibliografija: str. 186. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 179-186.

001

COBISS.CG-ID 15997456

25
ŠLAUS, Ivo
        Can we have a common value system? / Ivo Šlaus. - Bibliografija: str. 87-88. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 77-88.

001.3

COBISS.CG-ID 15979536

26
ШОФРАНАЦ, Весна
        Држава издваја више него што Монстат региструје? : статистички подаци о улагању у науку изазвали оштре реакције на недавном скупу у ЦАНУ / В. Шофранац. - Фотограф.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15924 (11. април 2010), стр. 6.

001:336.13(497.16)

COBISS.CG-ID 16700432

27
ШОФРАНАЦ, Весна
        Opšti interes u naučnim programima : vlada juče usvojila prijedlog zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti / V. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16087 (24. septembar 2010), str. 7.

001.891(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 18403856


002 ДОКУМЕНТАЦИЈА (СКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ)


28
ВУКИЋЕВИЋ, Вања
        Fenomeni autora i autorstva kroz vrijeme / Vanja Vukićević. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 3 (2010), str. 110-116.

002.2(091)

COBISS.CG-ID 17276176

29
ХАЏАЛИЋ, Мирсад
        Tradicionalizam ili renesansa : za i protiv elektronskih knjiga / M. Hadžalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16048 (16. avgust 2010), str. 8.

002:004

COBISS.CG-ID 17520400


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ


30
КОМАР, Горан Ж.
        Прилог доказима истовјетности ћирилице и "босанчице" / Горан Ж. Комар. - Библиографија: стр. 56.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 53-56.

003.349

COBISS.CG-ID 16646416